Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 423828-2020

Normál nézet megjelenítése

09/09/2020    S175

Magyarország-Budapest: Repülőgép-, űrjármű- és helikopter-alkatrészek

2020/S 175-423828

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Árubeszerzés

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK27368
Postai cím: Schweidel utca 2-4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fail Kinga vezérigazgató
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Telefon: +36 13819400

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.vbuzrt.hu/

A felhasználói oldal címe: https://www.vbuzrt.hu/

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Központi beszerző szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Központi beszerző szervként honvédelem, rendvédelem és biztonság
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Magyar Honvédség Parancsnoksága
Postai cím: Mészáros Lázár utca 2.
Város: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Adásvételi keretszerződés „Könnyű kiképző-, felderítő és futárrepülőgépek fenntartása (2020-2022)” tárgyban
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: — Árubeszerzés vonatkozásában: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (1163 Budapest, Újszász u. 37–39.)
— Szolgáltatás megrendelés vonatkozásában:
— Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis (5008 Szolnok, Kilián út 1.),
— Nyertes Ajánlattevő telephelyén.

NUTS-kód HU110 Budapest,HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Zlin Z-242L és Zlin Z-143LSi típusú könnyű kiképző-, felderítő és futárrepülőgépek fenntartása
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34730000 Repülőgép-, űrjármű- és helikopter-alkatrészek, 50650000 Katonai repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 456 692 912,00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
1-002/2020
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 059-142608 24.3.2020

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 076-180946 17.4.2020

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Könnyű kiképző-, felderítő és futárrepülőgépek fenntartása (2020-2022)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
28.7.2020
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Aerotechnika M&T Budapest Repüléstechnikai Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Lehel u. 17/d. 1/3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 456 692 912,00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 456 692 912,00 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Szerződés aláírásának dátuma: 2020.8.13.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt. 142. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
4.9.2020