Palvelut - 423857-2018

29/09/2018    S188

Luxemburg-Luxemburg: Teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen tarkastukset

2018/S 188-423857

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Postiosoite: 12, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-1615
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Service des appels d'offres et contrats
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46667

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eca.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4061
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Postiosoite: 12, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-1615
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Procurement service
Puhelin: +352 43981
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faksi: +352 4398-46946
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eca.europa.eu

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen tarkastukset

Viitenumero: AO 665
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71600000 Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tähän sopimukseen kuuluvien suoritettavien palveluiden tarkoituksena on tarkastaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käyttämien kiinteistöjen tekniset ja sähkölaitteistot siten kuin määritellään tarjouseritelmien liitteessä A.

Teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen tarkastukset jakautuvat kahteen tarkastusohjelmaan:

a) 1. ryhmä: teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset,

b) 2. ryhmä: teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen erikseen tilattavat määräaikaistarkastuksia täydentävät tarkastukset, kun Euroopan tilintarkastustuomioistuin niitä erikseen pyytää.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 330 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71630000 Tekniset tarkastus- ja testauspalvelut
71700000 Tarkkailu- ja valvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Luxemburg, Kirchberg

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen tarkastukset jakautuvat kahteen tarkastusohjelmaan:

a) 1. ryhmä: teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset.

Kyseeseen tulevien laitteistojen täydellinen luettelo, laitteistojen paikat ja tarkastusten vuoroväli käyvät ilmi liitteestä A.

Sopimuksen kattamien laitteistojen liitteessä A annettu tekninen kuvaus sisältää laitteistomäärät ja ilmoittaa laitteistojen nykykunnon.

Tilintarkastustuomioistuin varaa itselleen oikeuden muuttaa laitteistoja koskevia teknisiä ja määrätietoja.

Kaikki olennaiset muutokset käsitellään sopimusta muuttavalla lisäyksellä.

Kaikkia lisälaitteita ja -tarvikkeita pidetään laitteistoihin kuuluvina osina.

Sopimusosapuolen katsotaan tarkastaneen paikan päällä tutustumiskäynnin aikana laitteistojen luonteen ja kunnon. Sopimusosapuoli vastaanottaa ne siinä kunnossa kuin ne ovat sopimuksen astuessa voimaan.

b) 2. ryhmä: teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen erikseen tilattavat määräaikaistarkastuksia täydentävät tarkastukset, kun Euroopan tilintarkastustuomioistuin niitä erikseen pyytää.

Kyseessä ovat (muut kuin liitteessä A mainitut) mahdollisesti sopimusosapuolelle uskottavat palvelut, joiden tarve voi ilmetä sopimuskauden aikana. Sopimusosapuoli voi esimerkiksi suorittaa tilintarkastustuomioistuimen pyynnöstä sellaisten ulkopuolisten yritysten palvelujen teknisiä vastaanottotarkastuksia, jotka kohdistuvat tai liittyvät tähän tarjouseritelmään kuuluviin laitteistoihin sekä antaa tässä yhteydessä lausuntoja.Tässä puhtaasti esimerkinomaisesti joitain muutos- tai kunnostushankkeita, joita tilintarkastustuomioistuin aikoo toteuttaa vuonna 2019 ja joiden yhteydessä sopimusosapuolta voidaan pyytää suorittamaan töiden tekninen vastaanottotarkastus: ajoneuvojen tarkastuksen uusimiseen liittyvät lisätyöt tavarantoimitusvyöhykkeellä, pysäköintipaikan moottorikäyttöisten ovien asentamiseen liittyvät lisätyöt (betoniseinän rakentaminen ja maalaustyöt), vanhan atk-salin muuttaminen vaatenaulakkotiloiksi.

Tarjoajan tulee huomata, että osa liitteessä A vaadituista tarkastuksista liittyy enemmän järjestelmien suorituskykyyn kuin niiden turvallisuuteen (tarkastukset, joilla ei selvitetä säädösten mukaisuutta).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 330 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euroopan unionin yleinen talousarvio

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tekemällä tarjouksen tarjoaja vakuuttaa samalla olevansa oikeuskelpoisuuden osalta kykenevä suorittamaan sopimuksen.

Tarjoajien tulee kuulua ammatti- tai kaupparekisteriin tarjoajan sijoittautumismaan lainsäädännössä määrättyjen ehtojen mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajilla on oltava riittävät resurssit ja rahoitusvarat sopimuksen suorittamiseksi.

Sopimusosapuolelta vaadittavat taloudelliset ja rahalliset edellytykset ovat seuraavat: keskimääräinen vuotuinen kokonaisliikevaihto kolmen viime tilikauden ajalta sopimukseen liittyvällä alalla tulee olla vähintään kaksi kertaa sopimuksen ennakoitu arvo eli 165 000 EUR.

Tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne arvioidaan 3 viimeisen tilivuoden liikevaihdon perusteella.

Jos tarjoaja ei voi jostakin poikkeuksellisesta, hankintaviranomaisen hyväksymästä syystä toimittaa vaadittuja referenssejä, se voi toimittaa todisteet taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteestaan jollakin muulla hankintaviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Sopimusosapuolelta vaadittavat taloudelliset ja rahalliset edellytykset ovat seuraavat: keskimääräinen vuotuinen kokonaisliikevaihto kolmen viime tilikauden ajalta sopimukseen liittyvällä alalla tulee olla vähintään kaksi kertaa sopimuksen ennakoitu arvo eli 165 000 EUR.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajilla on oltava riittävä tekninen suorituskyky ja riittävät ammatilliset valmiudet, jotta tarjoajat voivat suorittaa sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti, kun otetaan huomioon tilausten arvioitu arvo ja laajuus.

Tarjoajan tekniset ja ammatilliset valmiudet arvioidaan seuraavilla perusteilla:

a) kopio tarjoajan hyväksymisestä suurruhtinaskunnassa hyväksytyksi tarkastusorganisaatioksi 6.5.1996 annetun ministerin asetuksen mukaisesti, joka koskee työn ja kaivostoiminnan tarkastusta hoitavia tarkastusorganisaatioita.

Niiden tarjoajien osalta, jotka ovat rekisteröityneitä johonkin muuhun EU-maahan, voidaan tarjousmenettelyssä esittää kyseisen maan, jossa tarjoaja on rekisteröitynyt, antama vastaava hyväksyntä. Viimeksi mainitussa tapauksessa tarjoajalla tulee olla työn ja kaivostoiminnan tarkastuslaitoksen (ITM) hyväksyntä viimeistään 1.1.2019 (sopimuksen voimaanastumispäivä),

b) kopio kestävän kehityksen ministeriön hyväksynnästä 21.4.1993 annetun lain mukaisesti fyysisten tahi yksityisten tai julkisten, ei valtion, oikeushenkilöiden suorittamasta teknisestä tutkimus- ja tarkastustoiminnasta ympäristöalalla (alat A, C).

Niiden tarjoajien osalta, jotka ovat rekisteröityneitä johonkin muuhun EU-maahan, voidaan tarjousmenettelyssä esittää kyseisen maan, jossa tarjoaja on rekisteröitynyt, antama vastaava hyväksyntä. Viimeksi mainitussa tapauksessa tarjoajalla tulee olla kestävän kehityksen ministeriön hyväksyntä viimeistään 1.1.2019 (sopimuksen voimaanastumispäivä).

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 07/11/2018
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 5 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/11/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin, 12, rue Alcide de Gasperi à Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien tai niiden edustajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoitettava asiasta kirjallisesti (sähköposti: eca-procurement.service@eca.europa.eu) viimeistään 9.11.2018 klo 12:00 mennessä, ja niiden on toimitettava yrityksen tai konsortion edustamista koskeva asianmukainen valtuutus. Vain yksi henkilö kustakin yrityksestä/konsortiosta voi osallistua.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Tutustumiskäynti järjestetään 10.10.2018 klo 10:00.

Tutustumiskäynti järjestetään seuraavassa osoitteessa: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG (tarjoajien täytyy mennä tilintarkastustuomioistuimen päärakennuksen vastaanottoon seuraavassa osoitteessa: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG).

Tutustumiskäyntiin osallistumista suositellaan lämpimästi.

Mikäli päivä ei sovi teille, voitte ehdottaa toista päivää, mutta tämä ei vaikuta tarjousten jättöpäivään.

Tarjoajia pyydetään vahvistamaan osallistumisensa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eca-procurement.service@eca.europa.eu viimeistään klo 16:00 tutustumiskäyntiä edeltävänä päivänä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313

Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, tarjousmenettelyistä ja sopimuksista vastaava osasto
Postiosoite: 12, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-1615
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-45540
Faksi: +352 4398-46955

Internetosoite: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/09/2018