Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Προμήθειες - 423863-2018

29/09/2018    S188

Γερμανία-Καρλσρούη: Προμήθεια εξοπλισμού τηλεχειρισμού για Κυψέλες Ραδιενέργειας στο JRC της Καρλσρούης

2018/S 188-423863

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 177-400278)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC — Joint Research Centre, JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.III.8 — Waste Management
Ταχ. διεύθυνση: PO Box 2340
Πόλη: Karlsruhe
Κωδικός NUTS: DE12 Karlsruhe
Ταχ. κωδικός: 76125
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια εξοπλισμού τηλεχειρισμού για Κυψέλες Ραδιενέργειας στο JRC της Καρλσρούης

Αριθμός αναφοράς: JRC/KRU/2018/G.III.8/0091/OC
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42410000 Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το JRC της Καρλσρούης σχεδιάζει μια σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια ρομπότ με κύριους και αναπαραγωγικούς βραχίονες, προστατευτικού εξοπλισμού για ρομπότ με κύριους και αναπαραγωγικούς βραχίονες με εξαρτήματα και επίσης εξοπλισμό ταχείας μεταφοράς για Κυψέλες Ραδιενέργειας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/09/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 177-400278

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: I.1)
Αντί:

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/EU

Διάβαζε:

Νομική βάση:

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) Όχι. 966/2012

VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: