Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 42397-2022

26/01/2022    S18

Portugal-Lissabon: Konsulttjänster för EMSA:s ICT Service Desk

2022/S 018-042397

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 253-672023)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Postadress: Praça Europa 4
Ort: Lisbon
Nuts-kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
E-post: OPEN262021@emsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://emsa.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster för EMSA:s ICT Service Desk

Referensnummer: EMSA/OP/26/2021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72253000 Helpdesk- och stödtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Målet för denna upphandling är att upprätta ett ramavtal för tjänster för 1 år, med möjlighet till förlängning för ytterligare 1 år, med en uppdragstagare för konsulttjänster för Emsas IKT-servicedesk.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/01/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 253-672023

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 28/01/2022
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 11/02/2022
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 01/02/2022
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 15/02/2022
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: