Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 424049-2020

TIЗаглавиеКанада-Ottawa: Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Канада — Обособена позиция 1: Охрана — Обособена позиция 2: Охранителни системи
NDНомер на публикацията на обявлението424049-2020
PDДата на публикуване10/09/2020
OJНомер на броя на ОВ S176
TWГрад/населено място на купувачаOTTAWA
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски съюз, Delegation to Canada (1441578-7)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаCA
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска служба за външна дейност
DSДокумент изпратен03/09/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедураB - Състезателна процедура с договаряне
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79713000 - Охранителни услуги
79711000 - Услуги чрез сигнално-охранителни системи
79710000 - Услуги по безопасност
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)CA
IAИнтернет адрес (URL)http://eeas.europa.eu/delegations
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048