Supplies - 424071-2020

10/09/2020    S176

Poland-Opole: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2020/S 176-424071

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu
Postal address: ul. Głogowska 25 C
Town: Opole
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 45-315
Country: Poland
Contact person: Barbara Rokosz
E-mail: b.rokosz@rops-opole.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.rops-opole.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.rops-opole.pl/?cat=19
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne COVID19-

Reference number: UZP.4011.13.2020
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki w woj. opolskim, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna oraz Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach RPOWO.

14 części zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 424 709.28 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1. Dostawa łóżek specjalistycznych elektrycznych z materacem oraz materacy przeciwodleżynowych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandem

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
39143112 Mattresses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 1. Dostawa łóżek specjalistycznych elektrycznych z materacem oraz materacy przeciwodleżynowych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 186 009.14 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 1-10 do 30 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

I. Liczba łóżek: min. 20 szt. max. 40 szt.

II. Liczba materacy przeciwodleżynowych: min. 20 szt. max. 40 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0209/17

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 30 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2. Dostawa metalowych szafek przyłóżkowych oraz krzeseł metalowych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33196100 Devices for the elderly
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 2. Dostawa metalowych szafek przyłóżkowych oraz krzeseł metalowych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 53 303.52 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 1-10 do 30 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

I. Szafki przyłóżkowe: min. 20 szt. max. 40 szt.

II. Krzesła metalowe: min. 20 szt. max. 40 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0209/17

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 30 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 3. Dostawa stojaków do kroplówek oraz stolików zabiegowych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instyt

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33196000 Medical aids
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 3. Dostawa stojaków do kroplówek oraz stolików zabiegowych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 39 531.98 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 1-10 do 30 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

I. Stojaki do kroplówek min. 20 szt. max. 40 szt.

II. Stolik zabiegowy min. 20 szt. max. 40 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0209/17

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 30 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 4. Dostawa pościeli jednorazowej i podkładów higienicznych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instyt

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
39512000 Bed linen
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 4. Dostawa pościeli jednorazowej i podkładów higienicznych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego zastosowania przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 740.05 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 1-10 do 30 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

I. Pościel jednorazowa: min. 400 szt. max. 800 szt.

II. Podkłady higieniczne: min. 600 szt. max. 1200 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0209/17

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 30 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 5. Dostawa kompletów naczyń i sztućców jednorazowych (kubek, talerz płytki, talerz głęboki, łyżka, łyżeczka, widelec, nóż) na posiłki do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
39221110 Crockery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 5. Dostawa kompletów naczyń i sztućców jednorazowych (kubek, talerz płytki, talerz głęboki, łyżka, łyżeczka, widelec, nóż) na posiłki do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego zastosowania przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 76 097.56 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 1-10 do 30 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Komplety naczyń i sztućców jednorazowych: min. 1800 kompletów max. 3600 kompletów

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0209/17

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 30 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 6. Dostawa koncentratorów tlenu oraz ssaków elektrycznych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 i po pandemii) w instytuc

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33196000 Medical aids
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 6. Dostawa koncentratorów tlenu oraz ssaków elektrycznych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 207 231.86 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 1-10 do 30 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

I. Koncentratory tlenu: min. 20 szt. max. 40 szt.

II. Ssaki elektryczne: min. 20 szt. max. 40 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0209/17

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 30 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 7. Dostawa koszy z klapą na odzież, pojemników metalowych na ręczniki, pojemników na odpady, tac metalowych na posiłki, termometrów bezdotykowych na podczerwień do czoła do pomieszczeń przezn

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 7. Dostawa koszy z klapą na odzież, pojemników metalowych na ręczniki, pojemników na odpady, tac metalowych na posiłki, termometrów bezdotykowych na podczerwień do czoła do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 190.96 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 1-10 do 30 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

I. Kosze z klapą na odzież min. 20 szt. max. 40 szt.

II. Pojemniki metalowe na ręczniki min. 20 szt. max. 40 szt.

III. Pojemniki/kosze na odpady min. 40 szt. max. 80 szt.

IV. Tace metalowe na posiłki: min. 20 max. 40 szt.

V. Termometry bezdotykowe na podczerwień do czoła: min. 80 max. 111 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0209/17

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 30 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 8. Dostawa lamp bakteriobójczych UV-C, lamp przyłóżkowych i wieszaków do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemi

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 8. Dostawa lamp bakteriobójczych UV-C, lamp przyłóżkowych i wieszaków do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 93 945.72 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 1-10 do 30 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

I. Lampy bakteriobójcze UV-C min. 20 szt. max. 40 szt.

II. Lampy przyłóżkowe min. 20 szt. max. 40 szt.

III. Wieszaki naścienne min. 20 szt. max. 40 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0209/17

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 30 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 9. Dostawa dozowników bezdotykowych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instytucjach całodobowej opie

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 9. Dostawa dozowników bezdotykowych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób

I rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 161.42 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 1-10 do 30 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Dozowniki bezdotykowe min. 20 szt. max. 40 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0209/17

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 30 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 10. Dostawy bramek do dezynfekcji osób do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instytucjach całodobowej o

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 10. Dostawy bramek do dezynfekcji osób do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 496 698.29 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 1-10 do 30 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Bramki do dezynfekcji min. 20 max. 47 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0209/17

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 30 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 11. Dostawy bezdotykowych stacji do dezynfekcji rąk na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 11. Dostawy bezdotykowych stacji do dezynfekcji rąk na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 35 121.95 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 11-14 do 50 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Stacje do dezynfekcji rąk min. 12 szt. max. 24 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPOP.08.01.00-16-0015/16

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 50 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 12. Dostawy urządzeń do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów promieniami UV-C na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne w ramach projektu pn. „Nie-Sa

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 12. Dostawy urządzeń do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów promieniami UV-C na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 790.24 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 11-14 do 50 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Urządzenia do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów promieniami UV-C min. 8 szt. max. 16 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPOP.08.01.00-16-0015/16

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 50 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 13. Dostawy bramek do dezynfekcji osób do pomieszczeń na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usłu

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 13. Dostawy bramek do dezynfekcji osób do pomieszczeń na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 109 745.12 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 11-14 do 50 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Bramki do dezynfekcji min. 4 szt. max. 9 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPOP.08.01.00-16-0015/16

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 50 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 14. Dostawa lamp bakteriobójczych UV-C na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych o

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Woj. opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 14. Dostawa lamp bakteriobójczych UV-C na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – odpowiednio do części. Załączniki będą stanowiły załączniki do zawartych umów – odpowiednio do części.

Wszystkie przedmioty w przedmiotowym postępowaniu w każdej części mają być fabrycznie nowe i nieużywane oraz przygotowane do użytkowania bez dodatkowych działań Zamawiającego tym bardziej generujących dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego jako niezbędne do prawidłowego działania urządzenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 141.46 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP w częściach 11-14 do 50 % zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Lampy bakteriobójcze UV-C min. 7 szt. max. 13 szt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPOP.08.01.00-16-0015/16

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość podana w ogłoszeniu = zamówienie podstawowe + 50 % (art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 PZP.

3. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy.

4. Wykonawca jest obowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia, w sposób i za pomocą dowodów określonych w ustawie Pzp oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5.1. i 5.2 SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SIWZ. Oświadczenie JEDZ należy złożyć wraz z ofertą, wyłącznie w formie elektronicznej (zaleca się PDF), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III. Potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia:

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt/produkty/urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w zał. 1 A odpowiednio do części, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą folderów urządzeń z podanymi nazwami/symbolami modeli, nazwami producentów oraz ze zdjęciami/wizualizacją sprzętu/produktu/urządzenia i opisami potwierdzającymi, że zaoferowane produkty posiadają parametry wymagane w opisie przedmiotu zamówienia - składa się wraz z ofertą i stanowi element oferty.

2) Na podstawie art. 24aa ust. 1 Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

I tym samym Wykonawca (odpowiednio do części) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni do złożenia Zamawiającemu poniższych dokumentów i oświadczeń:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; w celu - cd poniżej

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ);

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ);

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

O których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm) (odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ);

3) Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 6.1.2) lit. a – g mają być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – odpowiednio do części (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) wartości związanych z kryteriami oceny ofert wartych w ofertach.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

1) pkt 6.1.2) lit. a) (odpowiednik KRK) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo,

W przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) w pkt 6.1.2) lit. a) SIWZ (odpowiednik KRS lub CEIDG) c) (odpowiednik US) i d) (odpowiednik ZUS) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem

W sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty z punktu 6.1.2) lit. c) i d) SIWZ, powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument z punktu 6.1.2) lit. a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.1.2) lit a), składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy – odpowiednio do części.

2. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości Umowy.

3. Wzór Umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Na postawie art. 43 ust. 2b lit 2) ustawy Pzp - ze względu na pandemię COVID-19 i trwający stan epidemii zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione ze względu na konieczność zabezpieczenia Instytucji całodobowej opieki oraz Instytucji wspierających osoby niesamodzielne w podstawowe wyposażenie do zwalczania COVID-19.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/09/2020
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/09/2020
Local time: 11:00
Place:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu

Ul. Głogowska 25 C

Opole

Sala konferencyjna

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

1) pkt 6.1.2) lit. a) (odpowiednik KRK) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo,

W przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) w pkt 6.1.2) lit. a) SIWZ (odpowiednik KRS lub CEIDG) c) (odpowiednik US) i d) (odpowiednik ZUS) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem

W sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty z punktu 6.1.2) lit. c) i d) SIWZ, powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument z punktu 6.1.2) lit. a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.1.2) lit a), składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/09/2020