Pakalpojumi - 424144-2020

11/09/2020    S177

Somija-Helsinki: Klientu atbalsta pakalpojumi ECHA izziņu birojam

2020/S 177-424144

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Pasta adrese: Telakkakatu 6
Pilsēta: Helsinki
NUTS kods: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pasta indekss: 00150
Valsts: Somija
Kontaktpersona: Finance Unit
E-pasts: procurement@echa.europa.eu
Tālrunis: +358 9686180
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.echa.europa.eu
Pircēja profila adrese: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Klientu atbalsta pakalpojumi ECHA izziņu birojam

Atsauces numurs: ECHA/2020/704
II.1.2)Galvenās CPV kods
79620000 Personāla, tostarp pagaidu personāla, nodrošināšanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pakalpojuma līguma mērķis ir izveidot klientu atbalsta komandu ECHA izziņu birojam un sniegt šādus pakalpojumus: jautājumu, kas pienāk aģentūrā, reģistrēšana, “kodēšana” un sadale, personāla nodrošināšana telefonu centrāles darbībai, pasta sūtījumu reģistrēšana un nosūtīšana, kā arī līdzīgas darbības.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

ECHA telpas

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Atklāts uzaicinājums uz konkursu, lai izraudzītu atsevišķu pakalpojumu sniedzēju tieša līguma izveidei.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

šī uzaicinājuma uz konkursu rezultātā noslēgtais līgums ir spēkā ne vairāk kā 48 mēnešus (2 + 1 + 1 gads).

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 20/10/2020
Vietējais laiks: 14:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 21/10/2020
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

piedāvājumi tiks atvērti attālināti.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā divi katra pretendenta pārstāvji. Informācija par telekonferenci tiks nodota pārstāvjiem.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 11.1. punkta e) apakšpunktu un 11.4. punktu ECHA saglabā iespēju trīs gadu laikā pēc sākotnējā līguma noslēgšanas sākt sarunu procedūru ar šā uzaicinājuma uz konkursu rezultātā izvēlēto darbuzņēmēju par jauniem pakalpojumiem, kas ir līdzīgu pakalpojumu atkārtošana.

Šīs iepirkuma procedūras dalībnieki un pretendenti tiek informēti, ka ES finanšu interešu aizsardzības nolūkā to personas dati var tikt nodoti iekšējiem revīzijas dienestiem, Eiropas Revīzijas palātai, finanšu pārkāpumu komisijai vai Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar tiem var apmainīties ES struktūru, Komisijas un izpildaģentūru kredītrīkotāji. Līgumslēdzēja iestāde un OLAF var arī pārbaudīt šīs iepirkumu procedūras rezultātā piešķirtā līguma izpildi vai pieprasīt tās revīziju.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L -2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +358 4303-1
Fakss: +358 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Piezīmes par piešķiršanas procedūru var iesniegt I.1) iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei. Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūda, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam divu gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (skatīt http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai. Pārsūdzību var iesniegt VI.4.1) iedaļā minētajai struktūrai divu mēnešu laikā no paziņojuma par līguma piešķiršanu paziņošanas.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Pasta adrese: Telakkakatu 6
Pilsēta: Helsinki
Pasta indekss: 00150
Valsts: Somija
E-pasts: procurement@echa.europa.eu
Tālrunis: +358 9686180
Interneta adrese: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
04/09/2020