Werken - 424176-2020

11/09/2020    S177

Suomi-Helsinki: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat

2020/S 177-424176

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-00521
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kari Partiainen
Sähköpostiosoite: kari.partiainen@vayla.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.vayla.fi
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: Proviko Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3009480-2
Postiosoite: c/o MOW Supernova, Vuolteenkatu 1
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: FI-33100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: info@proviko.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.proviko.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Markkinoiden tiedottaminen, Vt8 Eurajoen ohitus, ST

Viitenumero: VÄYLÄ/5453/02.01.01/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat - IA01
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Valtatie 8 on Eurajoen kohdalla yksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä valtateille asetettuja sujuvuus- ja palvelutasotavoitteita. Hankkeen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa pääliikenneyhteyttä ja parantaa valtatien palvelutasoa turvallisuus- ja sujuvuusongelmien osalta merkittävästi.

Urakka toteutetaan ST-urakkana ja siihen sisältyy mm.

— Vt8 Eurajoen kohdan osuuden rakentaminen keskikaistalliseksi ohituskaistatieksi (2+1)

— Mt2070, Mt12773, Mt12779, Mt2170 parannustyöt

— Kahden eritasoliittymän ja viiden uuden sillan rakentaminen

— Jalankulku- ja pyörätieväylien täydentäminen

— Melunsuojauksen toimenpiteitä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Valtatie 8, Turku–Pori välinen tieosuus Eurajoen kohdalla

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä ei ole ilmoitus hankinnan käynnistämisestä, eikä tällä ilmoituksella pyydetä tarjouksia, vaan kyseessä on ennakkoilmoitus, jonka tarkoituksena on tiedottaa markkinatoimijoita lokakuun loppupuolella käynnistettävästä hankintamenettelystä, hankkeen sisällöstä sekä hankintaan liittyvistä reunaehdoista ja erityispiirteistä.

Hankintaa koskeva hankintailmoitus ja tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan myöhemmin.

II.2.14)Lisätiedot

Hankkeesta kiinnostuneet markkinatoimijat voivat pyytää hanketta ja hankintaa koskevan informaatio- ja suunnitelmamateriaalin toimitettavaksi hankintayksiköltä sähköpostilla osoitteesta info@proviko.fi

Viesti otsikoidaan "Vt8 Eurajoen ohitus, ST, informaatiomateriaali".

Informaatiomateriaalin tarkoituksena on auttaa tarjoajia valmistautumaan ennalta tulevaan tarjouskilpailuun.

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30/10/2020

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hanketta ja hankintaa koskevan informaatiomateriaalin pyytäminen tai pyytämättä jättäminen eivät vaikuta ehdokkaan osallistumiseen hanketta koskevaan tarjouskilpailuun, joka käynnistetään myöhemmin.

Kohdassa Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ilmoitettu päivämäärä ei tarkoita, että hankintailmoitus julkaistaisiin juuri tuona päivänä.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/09/2020