Varer - 424231-2016

02/12/2016    S233

Danmark-Kgs. Lyngby: Netroutere

2016/S 233-424231

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet — DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: John Tandrup Riedel
E-mail: jotri@adm.dtu.dk
Telefon: +45 45252525
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

2 stk. Core-routere til DeiC, DTU.

Sagsnr.: 16/17605
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32413100 Netroutere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakttildeling vedr.: Forskningsnettet er Danmarks nationale net til forskning og uddannelse. Drift og udvikling heraf varetages af DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation), der er defineret i finanslovens §19.17.06 som en aktivitet i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Opgaven med forskningsnet og tilhørende tjenester er placeret på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Kontrakttildeling vedr. 2 stk. core-routere, samt 3 års Next Business Day (NBD) serviceaftale på samme.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 971 062.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32413100 Netroutere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakttildeling vedr.: Forskningsnettet er Danmarks nationale net til forskning og uddannelse. Drift og udvikling heraf varetages af DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation), der er defineret i finanslovens §19.17.06 som en aktivitet i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Opgaven med forskningsnet og tilhørende tjenester er placeret på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Kontrakttildeling vedr. 2 stk. core-routere, samt 3 års Next Business Day (NBD) serviceaftale på samme.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Funktionalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der indgår minimumsoptioner vedr. mulig opgradering af det udbudte, samt service i 3 år på samme.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Det indkøbte kan anvendes i forbindelse med Horizon 2020 projekter.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 186-333660
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

2 stk. Core-routere til DeiC, DTU

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: IPnett A/S
CVR-nummer: 28295553
Postadresse: Gammel Køge Landevej 55, 4. sal
By: Valby
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: bertil.olsson@ipnett.com
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 971 062.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen / Danish Competition and Consumer Authority
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2016