Szolgáltatások - 424389-2017

26/10/2017    S206    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Egyetlen szolgáltatási keretszerződés a LIFE pályázatok értékeléséhez biztosítandó segítségnyújtásról és technikai támogatásról

2017/S 206-424389

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 10/179
Brussels
1210
Belgium
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
NUTS-kód: BE100

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/EASME

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2981
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2981
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egyetlen szolgáltatási keretszerződés a LIFE pályázatok értékeléséhez biztosítandó segítségnyújtásról és technikai támogatásról.

Hivatkozási szám: EASME/LIFE/2017/028.
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) ezt a pályázati felhívást azzal a céllal indítja, hogy egyetlen szolgáltatási keretszerződést kössön az Európai Unió (EU) LIFE programja keretében benyújtott, támogatás iránti pályázatok értékeléséhez biztosítandó támogatás nyújtására. A teljesítendő szolgáltatások további részletezése a pályázati dokumentációban található (1.4. szakasz).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE100
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatokat a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyen kell teljesíteni, kivéve amennyiben a találkozókat az EASME vagy az Európai Bizottság székhelyén kell megtartani.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) ezt a pályázati felhívást azzal a céllal indítja, hogy egyetlen szolgáltatási keretszerződést kössön a LIFE program végrehajtásához biztosítandó támogatás nyújtására. Ez a következő 7 feladatot fogja magában foglalni:

— 1. feladat: általános adminisztráció, az értékelés irányítása és felügyelete, ellenőrzés és szerződéskészítési folyamatok, ideértve szakértői csoportok létrehozását, koordinálását és képzését,

— 2. feladat: LIFE hagyományos projektpályázatok értékelése és ellenőrzése,

— 3. feladat: LIFE többéves partnerségi keretmegállapodások (FPA-k) non-profit szervezetek számára történő odaítélése, valamint az FPA-k keretében LIFE éves különleges működési támogatás odaítélése céljából pályázatok értékelése és ellenőrzése,

— 4. feladat: LIFE integrált projektpályázatok értékelése és ellenőrzése,

— 5. feladat: LIFE kapacitásfejlesztési projektpályázatok értékelése és ellenőrzése,

— 6. feladat: a LIFE partnerségi keretmegállapodás és a LIFE támogatási megállapodások elkészítése,

— 7. feladat: további információigénylésekkel és panaszokkal foglalkozás.

A teljesítendő szolgáltatások további részletezése a pályázati dokumentációban található (1.4. szakasz).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 16 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 11.12.2013 keltezésű 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/12/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/12/2017
Helyi idő: 10:30
Hely:

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), Covent Garden 2, COV2, 10/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIUM.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Törvényszék
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Telefon: +35 243031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +35 243032100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/10/2017