Servizzi - 424389-2017

26/10/2017    S206    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt singolu ta' servizz dwar għajnuna u appoġġ tekniku għall-evalwazzjoni ta' proposti LIFE

2017/S 206-424389

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 10/179
Brussell
1210
Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Kodiċi NUTS: BE100

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/EASME

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2981
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2981
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' kuntratt singolu ta' servizz dwar għajnuna u appoġġ tekniku għall-evalwazzjoni ta' proposti LIFE.

Numru ta' referenza: EASME/LIFE/2017/028.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79000000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji qed tniedi din l-istedina għall-offerti bil-għan li jkun konkluż qafas ta' kuntratt singolu ta' servizz għall-provvista ta' appoġġ lill-evalwazzjoni ta' proposti ta' għoti sottomessi taħt il-programm LIFE tal-Unjoni Ewropea (UE). Is-servizzi li jridu jkunu pprovduti huma ddettaljati aktar fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi (it-Taqsima 1.4).

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur, ħlief meta l-laqgħat iridu jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji qed tniedi din l-istedina għall-offerti bil-għan li jkun konkluż qafas ta' kuntratt singolu ta' servizz għall-provvista ta' appoġġ lill-implimentazzjoni tal-programm LIFE. Dan se jinvolvi s-7xogħlijiet li ġejjin:

— l-1 biċċa xogħol: amministrazzjoni, immaniġġjar u sorveljanza ġenerali tal-evalwazzjoni, ir-reviżjoni u l-proċessi ta' tħejjija tal-kuntratt, inkluż il-kostituzzjoni, il-koordinazzjoni u t-taħriġ ta' gruppi esperti,

— it-2 biċċa xogħol: evalwazjoni u reviżjoni tal-proposti tal-proġett tradizzjonali LIFE,

— it-3 biċċa xogħol: evalwazzjoni u reviżjoni ta' proposti bil-għan li jingħataw oqfsa ta' ftehimiet multiannwali ta' sħubija LIFE (FPAs) lil entitajiet li ma jaħdmux għall-qligħ u għoti annwali speċifika ta' operazzjoni LIFE taħt l-FPAs,

— ir-4 biċċa xogħol: evalwazjoni u reviżjoni tal-proposti tal-proġett integrat LIFE,

— il-5 biċċa xogħol: evalwazjoni u reviżjoni tal-proposti tal-proġett tat-trawwim tal-ħila LIFE,

— is-6 biċċa xogħol: tħejjija ta' qafas ta' ftehim ta' sħubija LIFE u ftehimiet ta' għoti LIFE,

— is-7 biċċa xogħol: trattament ta' talbiet għal tagħrif addizzjonali u lmenti.

Is-servizzi li jridu jkunu pprovduti huma ddettaljati aktar fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi (it-Taqsima 1.4).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 16 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11.12.2013 dwar it-twaqqif ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni dwar il-Klima (LIFE) u li tirrevoka r-Regolament (KE) Nru 614/2007.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 12/12/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 19/12/2017
Ħin lokali: 10:30
Post:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME), Covent Garden 2, Room COV2, 10/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, IL-BELĠJU.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Il-Qorti Ġenerali
rue du Fort Niedergrünewald
Lussemburgu
2925
Il-Lussemburgu
Telefown: +35 243031
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Faks: +35 243032100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
16/10/2017