Paslaugos - 424453-2016

02/12/2016    S233

Nyderlandai, Olandija-Utrechtas: Inžinerijos paslaugos

2016/S 233-424453

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud
Nacionalinis registracijos Nr.: 82067183
Adresas: Griffioenlaan 2
Miestas: Utrecht
NUTS kodas: NL NEDERLAND
Pašto kodas: 3526 LA
Šalis: Nyderlandai
Asmuo ryšiams: W.J. Mertens
El. paštas: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8e49a90f5e702267a048423f1c12a833
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8e49a90f5e702267a048423f1c12a833
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Būstas ir komunaliniai patogumai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

31121330: integrale uitbesteding diensten overnachtingshaven Spijk.

Nuorodos numeris: 31121330
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71300000 Inžinerijos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Het project „Overnachtingshaven Lobith — locatie Spijk” betreft de realisatie van de nieuwe haven langs de Boven-Rijn bij Spijk. De overnachtingshaven zal komen te liggen tussen rivierkilometer 859,0 en 860,2. De overnachtingshaven wordt ingericht voor ca. 50 klasse Va/M9 schepen met een lengte van 135 meter.

Het RWS-projectteam Overnachtingshaven Spijk (ON C Lobith) heeft als ambitie vanuit de intern opdrachtgever meegekregen om het project met een minimale interne bezetting tot uitvoering te brengen. Om de markt nog beter te benutten qua kennis en productie is ervoor gekozen om alle, met name, operationele taken van het projectteam zoveel mogelijke bij 1 marktpartij te beleggen.

Om de integraliteit binnen het project te waarborgen is de scope van deze opdracht over alle disciplines heen. De opdracht omvat tevens werkzaamheden in vrijwel alle projectfasen van voorbereiding (MIRT3/PIP afgerond) tot en met de overdracht van de opleveringsdossiers aan de beheerder(s).

Te id...

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL226 Arnhem/Nijmegen
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Arnhem/Nijmegen.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Kwaliteit / Lyginamasis svoris: 1
Kaina - Lyginamasis svoris: 1
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 29/08/2017
Pabaiga: 31/03/2022
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas kandidatų skaičius: 5
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2016/S 150-271986
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 16/01/2017
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
Data: 03/02/2017
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Olandų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 4 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Nadere inlichtingen kunnen worden gevraagd tijdens een inlichtingenbijeenkomst, welke zal worden gehouden op dinsdag 6.12.2016, om 10:00 uur in het gebouw van de Rijkswaterstaat, Eusebiusbuitensingel 66, 6628 HZ Arnhem (Achterhoekzaal, 1e etage). Tijdens deze bijeenkomst zal de aanbesteder ook een presentatie verzorgen waarin een toelichting wordt gegeven op het project, de onderhavige opdracht en de aanbestedingsprocedure.

Eenieder die aanwezig wil zijn bij de inlichtingenbijeenkomst is verplicht een presentielijst in te vullen en te ondertekenen. Degene die hier niet aan voldoet, wordt niet toegelaten tot de bijeenkomst. Ten overvloede wordt gemeld dat in gebouwen van de Rijksoverheid een legitimatieplicht geldt.

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in het aanmeldings- en selectiedocument.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een aanmeldings- en selectiedocument opgesteld. Dit document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en het aanmeldings- en selectiedocument, prevaleert het aanmeldings- en selectiedocument.

De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij het aanmeldings- en selectiedocument.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

Daar waar in TenderNed in de (voor)aankondiging gelezen wordt „ARW2012” dient gelezen te worden „ARW2016”.

De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Burgerlijke rechter
Miestas: 's-Gravenhage
Šalis: Nyderlandai
El. paštas: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Interneto adresas: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Zie ARW 2016.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud, Inkoop- en Contractmanagement
Adresas: Griffioenlaan 2
Miestas: Utrecht
Pašto kodas: 3502 LA
Šalis: Nyderlandai
El. paštas: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Interneto adresas: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/11/2016