Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 424602-2020

11/09/2020    S177

Magyarország-Nyíregyháza: Nyugdíjasotthon építése

2020/S 177-424602

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74722132
Postai cím: Mikszáth Kálmán utca 38.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikucza László Zsolt
E-mail: hataroknelkuligyogyitasert@gmail.com
Telefon: +36 205905377
Fax: +36 42512222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyogyitashataroknelkul.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Idősek otthona építése

Hivatkozási szám: EKR000487742020
II.1.2)Fő CPV-kód
45215212 Nyugdíjasotthon építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kisvárda 7145/2. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő idősek és rászorulók elhelyezését biztosító speciális központ kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. Az otthon 120 fő elhelyezését, szabadidős foglalkozását, szociális, egészségügyi és higiénés igényeinek kiszolgálását hivatott kielégíteni. Az intézmény egy központi közlekedőre szervezett épületszárnyakkal meghatározott 72 férőhelyes főépületből, 12 db telepszerűen elhelyezett, 2 db kétágyas lakóegységet tartalmazó szatellit-apartman épületből, egy közös rendezvények megtartására alkalmas pavilonból, valamint egy gépjármű tároló-raktár melléképületből áll. Az épületek hagyományos szerkezetűek, vertikálisan földszintes tömegekre tagoltak, alápincézetlenek, jellemzően kishajlású félnyeregtetős, részben lapostatős kialakításúak. A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok kiviteli tervdokumentációja tartalmazza.

Főbb mennyiségek: lakóegységek száma: 60 db; férőhelyek száma: 120 fő; parkolók száma: 32 db (3 db akadálymentes); beépített alapterület: 5431,18 m2; telekterület: 29 990 m2

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 932 067 777.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300 Betonozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000 Padló- és falburkolás
45450000 Egyéb épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Kisvárda 7145/2. helyrajzi számú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Idősek otthona építése

A Kisvárda 7145/2. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő idősek és rászorulók elhelyezését biztosító speciális központ kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. Az otthon 120 fő elhelyezését, szabadidős foglalkozását, szociális, egészségügyi és higiénés igényeinek kiszolgálását hivatott kielégíteni. Az intézmény egy központi közlekedőre szervezett épületszárnyakkal meghatározott 72 férőhelyes főépületből, 12 db telepszerűen elhelyezett, 2 db kétágyas lakóegységet tartalmazó szatellit-apartman épületből, egy közös rendezvények megtartására alkalmas pavilonból, valamint egy gépjármű tároló-raktár melléképületből áll. Az épületek hagyományos szerkezetűek, vertikálisan földszintes tömegekre tagoltak, alápincézetlenek, jellemzően kishajlású félnyeregtetős, részben lapostatős kialakításúak. A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok kiviteli tervdokumentációja tartalmazza.

Főbb mennyiségek: lakóegységek száma: 60 db; férőhelyek száma: 120 fő; parkolók száma: 32 db (3 db akadálymentes); beépített alapterület: 5431,18 m2; telekterület: 29 990 m2

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Beépítésre kerülő hőszivattyú szezonális fűtési jóságfoka (SCOP) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felelős műszaki vezető szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 100-238802
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Idősek otthona építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_48210900
Postai cím: Liszt Ferenc utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@nyirepszer.hu
Telefon: +36 52520820
Fax: +36 52520821
Internetcím: http://www.nyirepszer.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 950 034 883.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 932 067 777.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Zsaluzás és állványozás; irtás, föld- és sziklamunka; helyszíni beton és vasbeton munka; előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése; falazás és egyéb kőművesmunka; ácsmunka; vakolás és rabicolás; szárazépítés; tetőfedés; aljzatkészítés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Liszt Ferenc utca 2. 3/7.; adószám: 11724483-2-41);

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.; adószám: 24857538-2-44);

ConstructX Építőipari, Fémszerkezetgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Tünde utca 18.; adószám: 11256243-2-15);

KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bujtos út 14.; adószám: 11896447-2-15);

KERMI-SZOLG Kft. (4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7. 1. em. 113.; adószám: 26161136-2-15);

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.; adószám: 12614277-2-06);

OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. 1. lház. 2. em. 8.; adószám: 12525689-2-43);

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/09/2020