Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 424624-2023

14/07/2023    S134

Magyarország-Eger: Elemi iskola építése

2023/S 134-424624

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Egri Főegyházmegye
Nemzeti azonosító szám: 19924601110
Postai cím: Széchenyi Utca 1
Város: Eger
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficzek László
E-mail: barta.gabor@eger.egyhazmegye.hu
Telefon: +36 36517589
Fax: +36 36517589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eger.egyhazmegye.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyházi jogi személy
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola

Hivatkozási szám: EKR001778562022
II.1.2)Fő CPV-kód
45214210 Elemi iskola építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Körömi Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola új épületének és tornatermének építése, berendezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 236 431 958.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214210 Elemi iskola építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3577 Köröm belterület, Zrínyi Miklós u. 26. szám alatti 109 hrsz.-ú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás keretében a tervezési területen elhelyezkedő régi beépítések elbontásra kerülnek, majd új, részben földszintes, részben földszint + 1 emeletes kialakítású épületeket kerülnek megvalósításra. A tervezési terület déli részen az iskola és a kiszolgáló épületek helyezkednek majd el, a tornaterem az északi részen kap helyet. Az új épületet Ajánlatkérő 6 telek összevonásával kívánja kialakítani összesen 7821m2 telekegységen.

Zöldmezős beruházás a jelenleg részben beépített, összevont 7821 m2 telken. Jelenleg a telken a korábbi telekstruktúrához igazodó 4 lakóépület és a hozzá tartozó melléképületek találhatóak. Az építés megkezdése előtt ezen épületek elbontása szükséges. Felhívjuk a figyelmet, hogy a területen számos föld alatti építmény (akna, ásott, vagy fúrt kút) található, melyek előzetes feltárása és szakszerű kezelése fontos feladat. Részletes műszaki megoldás a tartószerkezeti mellékletben található.

Teljesítés helye: 3577 Köröm belterület, Zrínyi Miklós u. 26. szám alatti 109 hrsz.-ú ingatlan

Tervezett bruttó épület alapterület: 3117,05 m2

Épület: 2840,96 m2

Előtető: 17,28 m2

Bejárati kapu: 29,52 m2

Fedett pergola: 229,29 m2

Járdák, egyéb burkolat: 832,92 m2

Burkolt sportpálya: 512,8 m2

Burkolt gépkocsi út (beton gyeprács) 641,53 m2

Gépkocsi parkoló és út (térkő) 622,45 m2

Gépkocsi parkoló (beton gyeprács) 404,68 m2

Zöldterület: 1689,57 m2

Az épületegyüttes fő funkciói:

- 16 tanterem [felső tagozatos osztálytermek (max. 25 fős osztálylétszámmal számolva)]

- 5 szaktanterem [zene (24 fős), informatika (30 fős), biológia földrajz (24 fős), fizika-kémia (24 fős), technika/gyakorlókonyha)]

- tanári terem (kb. 30 pedagógus számára)

- 16/30m pályaméretű tornaterem öltözőkkel, vizesblokkal- főzőkonyha

- gyakorlókonyha

- 120-140 fős étkező (amely kb. 400 tanuló, pedagógus étkeztetését képes biztosítani)

- egyéb helyiségek (orvosi szoba, foglalkoztatók, stb.)

- iskolákra vonatkozó szabványnak megfelelően

- tantermekhez kapcsolódó szertárak, tanári szobák, egyéb kiszolgáló helyiségek a törvényi előírás szerint. (ld. 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről)

- sportudvar

- tankert

A kivitelezési munkát a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervek szerint kell megvalósítani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2./ Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2/1 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-12 további hónap intervallumban értékelve] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3./ Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2/2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-12 további hónap intervallumban értékelve] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4./ Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2/3 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-12 további hónap intervallumban értékelve] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1./ II.2.5) Értékelési szempontok folyt: Ár kritérium: - 1./ Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) - 70

2./ Az építési beruház a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított forrás felhasználásával valósul meg. Az iskola építése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, melyről a 83/2021. (II.31.) Korm. rendelet határozott.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 243-697557
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/06/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12467006213
Postai cím: Faiskola Tér 13
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: jankovichhenrik@denco.hu
Telefon: +36 209670950
Fax: +36 28411355
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 236 431 958.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészet, Épületgépészet, Épületvillamosság

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontja szerinti adatok:

1./ A nyertes ajánlattevő:

DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság

Székhelye: 2100 Gödöllő, Faiskola tér 13.

Adószáma: 12467006-2-13

A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján el nem bírált ajánlatok a tárgyi közbeszerzési eljárásban:

2./ Ajánlattevő neve: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1081 Budapest Kun Utca 4. fsz. 7.

Adószáma: 12408553-2-42

Ajánlattevő neve: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (közös ajánlattevő)

Székhelye: 1112 Budapest Rózsatő Utca 10.

Adószáma: 14400276-2-43

3./ Ajánlattevő neve: FK-RASZTER Építő Zrt.

Székhelye: 3533 Miskolc Felsőszinva Utca 73.

Adószáma: 11887827-2-05

4./ Ajánlattevő neve: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft.

Székhelye: 3527 Miskolc Teréz Utca 4.

Adószáma: 13416058-2-05

5./ Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft.

Székhelye: 1107 Budapest Fogadó utca 4.

Adószáma: 13240567-2-42

6./ Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.

Adószáma: 22757937-2-09

7./ Ajánlattevő neve: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6782 Mórahalom Röszkei Út 46.

Adószáma: 10557606-2-06

8./ Ajánlattevő neve: BUILD IT Mérnökiroda Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1037 Budapest Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet.

Adószáma: 11732167-2-41

Érvénytelen ajánlatot tett ajánlattevők:

9./ Ajánlattevő neve: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 45.

Adószáma: 11690911-2-05

10./ Ajánlattevő neve: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.

Székhelye: 2336 Dunavarsány, 510-es fő út 26.

Adószáma: 12073601-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/07/2023