Tjenesteydelser - 424998-2019

10/09/2019    S174    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Glostrup: Installation af elektrisk udstyr

2019/S 174-424998

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 153-377253)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Sparholt
E-mail: ras@horten.dk
Telefon: +45 52344339

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af el-ydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
51110000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vestforbrænding I/S (herefter "Ordregiver") foretager udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb af el-ydelser. Ordregiver indkøber el-ydelser til kontorbygninger og den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser. Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg. El-ydelser består af montage, installation, fejlfinding, kabeltrækning, termomontering mv., samt indkøb og levering af el-produkter, der skal installeres og monteres på anlæggene på Ordregivers adresser. Tilbudsgiveren skal levere el-produkter og mandskab, der under Ordregivers anvisning, skal indgå i den daglige drift på anlæggene på Ordregivers adresser. Derudover skal tilbudsgiveren have et døgnberedskab, som Ordregiver kan tilkalde, når det er nødvendigt. Endelig skal tilbudsgiveren også kunne stille mandskab og el-produkter til rådighed for specifikke opgaver og projekter.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 153-377253

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 12/09/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 26/09/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Ordregiver har modtaget og besvaret et spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet, der har givet ordregiver anledning til at foretage mindre ændringer til udbudsmaterialet, så "brandklasse 2" ikke længere er et krav.

Disse ændringer betyder også, at ordregiver har besluttet at forlænge tilbudsfristen til den 26.9.2019 kl. 12:00.

"Fristen" for at stille spørgsmål forlænges til den 13.9.2019.

Tilbudsgiverne opfordres til at gøre sig bekendt med spørgsmål/svar og rettelsesblad 02, der er offentliggjort på Eu-supply: https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/247345/0/0?returnUrl=&b=VESTFOR