Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 42500-2021

27/01/2021    S18

Hungary-Budapest: Engineering design services

2021/S 018-042500

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 230-567177)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_96334924
Postal address: Horvát utca 14–26.
Town: Budapest
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Postal code: 1027
Country: Hungary
Contact person: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telephone: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internet address(es):
Main address: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
Address of the buyer profile: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kőbánya-Rákoslig. vasúti vonalszak. korszer. terv.

Reference number: EKR000704742020
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kőbánya felső (bez.) - Rákos - Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/01/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 230-567177

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Instead of:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:

P/1. ha a felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásból (vasúti vonal megépítésének és/vagy felújításának tervezéséből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 750 000 000,-HUF-ot, azaz a nettó 750 millió Ft-ot.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján.

Karakterkorlát okok miatt az AF VI.3) pontjának folytatása:

23) Az Ajánlatkérő a teljeskörű kiviteli terv készítésére vonatkozó opcionális feladatot kizárólag az erre vonatkozó külön megrendelés esetén fogja elvégeztetni a Nyertes Ajánlattevővel.

24) Az Ajánlati Felhívás II.1.6) pontjában foglaltakhoz kapcsolódóan a részekre bontás jogszerű mellőzésének indoka a következő: Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés olyan komplex tervezési tevékenység ellátására irányul, amelyeket célszerű és indokolt egy szerződés keretein belül és ugyanazon gazdasági szereplő által megvalósítani. A rész-ajánlattétel lehetősége gazdaságossági, munkaszervezési és időtakarékossági okból sem célszerű. Ajánlatkérőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy a Nyertes Ajánlattevő a közbeszerzés tárgya szerinti összetett tevékenységet az Ajánlati Felhívás II.2.7) és II.2.14) pontjaiban megadott határidőn belül elvégezze, emiatt sem lenne indokolt az eljárás részekre bontása (figyelemmel az abból adódó többletidőt generáló hatásra is). Továbbá a Szerződés tárgyát képező feladatok szakmailag és gazdaságilag összefüggenek, egységes koncepció megvalósítását kívánják meg, ezért sincs olyan teljesítési egység, amely külön megvalósítható.

25. Ajánlatkérő térközi közlekedés alatt a vasútüzemben azt általánosan alkalmazott fogalmat érti. A térközök az állomásközt osztják rövidebb biztosítóberendezési szakaszokra, és ezáltal lehetővé teszik a sűrű vonatközlekedést. A térközi közlekedésre ki nem épített pályákon állomástávolságú közlekedés valósul meg, ami azt jelenti, hogy a követő vonat csak akkor indulhat el az állomásról, ha az előző vonat megérkezett a következő állomásra.

Karakterlimit miatt az M.2.3.-.2.4. minimumkövetelmények itt meghatározva:

M2.3.) min. 1 fő (a 266. Kr. 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 7. pont szerinti KÉ-VK (Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület) jogosultsággal és min. 3 éves (36 hónap) vasúti híd-műtárgy tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal,

VAGY az előírt (KÉ-VK) jogosultság hiánya esetén:

Okleveles közlekedésmérnök végzettséggel VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 éves (36 hónap) vasúti híd-műtárgy tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal (ez utóbbi tapasztalat átfedésben lehet a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal)

VAGY közlekedésmérnök végzettséggel VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 éves (36 hónap) vasúti híd-műtárgy tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal (ez utóbbi tapasztalat átfedésben lehet a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal) rendelkező tervező szakember.

M2.4.) min. 1 fő (a 266. Kr. 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 8. pont szerinti KÉ-VV (Közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás, részszakterület) jogosultsággal és min. 3 éves (36 hónap) vasúti biztosítóberendezés tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal,

VAGY az előírt (KÉ-VV) jogosultság hiánya esetén:

Okleveles közlekedésmérnök és/vagy okleveles villamosmérnök és/vagy okleveles gépészmérnök végzettséggel és/vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével)legalább 3 év (36 hónap) vasúti biztosítóberendezés tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal (ez utóbbi tapasztalat átfedésben lehet a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal)

VAGY

Közlekedésmérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy gépészmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével)legalább 3 év (36 hónap) vasúti biztosítóberendezés tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal (ez utóbbi tapasztalat átfedésben lehet a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal) rendelkező tervező szakember.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe (azzal, hogy a speciális tapasztalatszerzési időszak átfedésben lehet az általános tapasztalati időszakkal a fentiek szerint).

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

O M2.1.) KÉ-VA vagy KÉ-VK vagy KÉ-VV

O M2.2.) KÉ-VA

O M2.3.) KÉ-VK

O M2.4.) KÉ-VV

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Read:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:

P/1. ha a felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásból (vasúti vonal megépítésének és/vagy felújításának tervezéséből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 750 000 000 HUF-ot, azaz a nettó 750 millió Ft-ot.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján.

Karakterkorlát okok miatt az AF VI.3) pontjának folytatása:

23) Az Ajánlatkérő a teljeskörű kiviteli terv készítésére vonatkozó opcionális feladatot kizárólag az erre vonatkozó külön megrendelés esetén fogja elvégeztetni a Nyertes Ajánlattevővel.

24) Az Ajánlati Felhívás II.1.6) pontjában foglaltakhoz kapcsolódóan a részekre bontás jogszerű mellőzésének indoka a következő: Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés olyan komplex tervezési tevékenység ellátására irányul, amelyeket célszerű és indokolt egy szerződés keretein belül és ugyanazon gazdasági szereplő által megvalósítani. A rész-ajánlattétel lehetősége gazdaságossági, munkaszervezési és időtakarékossági okból sem célszerű. Ajánlatkérőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy a Nyertes Ajánlattevő a közbeszerzés tárgya szerinti összetett tevékenységet az Ajánlati Felhívás II.2.7) és II.2.14) pontjaiban megadott határidőn belül elvégezze, emiatt sem lenne indokolt az eljárás részekre bontása (figyelemmel az abból adódó többletidőt generáló hatásra is). Továbbá a Szerződés tárgyát képező feladatok szakmailag és gazdaságilag összefüggenek, egységes koncepció megvalósítását kívánják meg, ezért sincs olyan teljesítési egység, amely külön megvalósítható.

25. Ajánlatkérő térközi közlekedés alatt a vasútüzemben azt általánosan alkalmazott fogalmat érti. A térközök az állomásközt osztják rövidebb biztosítóberendezési szakaszokra, és ezáltal lehetővé teszik a sűrű vonatközlekedést. A térközi közlekedésre ki nem épített pályákon állomástávolságú közlekedés valósul meg, ami azt jelenti, hogy a követő vonat csak akkor indulhat el az állomásról, ha az előző vonat megérkezett a következő állomásra.

Karakterlimit miatt az M.2.3.-.2.4. minimumkövetelmények itt meghatározva:

M2.3.) min. 1 fő (a 266. Kr. 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 7. pont szerinti KÉ-VK (Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület) jogosultsággal,

VAGY az előírt (KÉ-VK) jogosultság hiánya esetén:

Okleveles közlekedésmérnök végzettséggel VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal,

VAGY közlekedésmérnök végzettséggel VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező tervező szakember.

M2.4.) min. 1 fő (a 266. Kr. 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 8. pont szerinti KÉ-VV (Közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás, részszakterület) jogosultsággal és min. 3 éves (36 hónap) vasúti biztosítóberendezés tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal,

VAGY az előírt (KÉ-VV) jogosultság hiánya esetén:

Okleveles közlekedésmérnök és/vagy okleveles villamosmérnök és/vagy okleveles gépészmérnök végzettséggel és/vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével)legalább 3 év (36 hónap) vasúti biztosítóberendezés tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal (ez utóbbi tapasztalat átfedésben lehet a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal)

VAGY

Közlekedésmérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy gépészmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével)legalább 3 év (36 hónap) vasúti biztosítóberendezés tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal (ez utóbbi tapasztalat átfedésben lehet a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal) rendelkező tervező szakember.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe (azzal, hogy a speciális tapasztalatszerzési időszak átfedésben lehet az általános tapasztalati időszakkal a fentiek szerint).

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

O M2.1.) KÉ-VA vagy KÉ-VK vagy KÉ-VV

O M2.2.) KÉ-VA

O M2.3.) KÉ-VK

O M2.4.) KÉ-VV

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Instead of:
Date: 22/01/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 11/02/2021
Local time: 16:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Bontás dátuma
Instead of:
Date: 22/01/2021
Local time: 14:00
Read:
Date: 11/02/2021
Local time: 18:00
VII.2)Other additional information:

Az ajánlati dokumentáció I. kötete is módosításra kerül, amelyet Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között rögzített.