The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 425123-2022

03/08/2022    S148

Denmark-Frederiksberg: Insurance services

2022/S 148-425123

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: CTR I/S
National registration number: 74132111
Postal address: Stæhr Johansens Vej 38
Town: Frederiksberg
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2000
Country: Denmark
Contact person: AON - Jeanet Nørregaard
E-mail: jeanet.norregaard@aon.dk
Telephone: +45 32697222
Internet address(es):
Main address: www.ctr.dk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333033&B=KA
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333033&B=KA
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af forsikringsprogram

II.1.2)Main CPV code
66510000 Insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet omfatter CTR's forsikringsbehov for:

All Risk-, erhvervs/produktansvar-, arbejdsskade-, motorkøretøj-, entreprise-, ulykke-, rejse- og direktions/bestyrelsesansvarsforsikring.

Der indgåes særskilt aftale for hver forsikringstype.

”Udbuddet er omfattet af EU-direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Som udelukkelses- og udvælgelseskriterier anvendes de objektive regler og kriterier, der fremgår af udelukkelsesgrundene i artikel 57 i direktiv 2014/24/EU (Udbudsdirektivet) på de vilkår og betingelser, der er fastsat deri, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 80.”

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 920 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

All Risk ( bygning / løsøre ) - Delaftale 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
66515000 Damage or loss insurance services
66515100 Fire insurance services
66515200 Property insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Main site or place of performance:

Frederiksberg

II.2.4)Description of the procurement:

Forsikring af bygning/anlæg, løsøre, maskinkasko og meromkostninger

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 600 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen med 2 x 1 år

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Erhvervs/produktansvar - Delaftale 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
66516000 Liability insurance services
66516100 Motor vehicle liability insurance services
66516400 General liability insurance services
66516500 Professional liability insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Main site or place of performance:

Frederiksberg

II.2.4)Description of the procurement:

Forsikring af erhvervs- & produktansvar

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 360 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen med 2 x 1 år

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Arbejdsskade - Delaftale 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
66512000 Accident and health insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Main site or place of performance:

Frederiksberg

II.2.4)Description of the procurement:

Forsikring af arbejdsskade

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 160 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen med 2 x 1 år

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Motorkøretøj - Delaftale 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
66514110 Motor vehicle insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Main site or place of performance:

Frederiksberg

II.2.4)Description of the procurement:

Forsikring af motorkøretøjer

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen med 2 x 1 år

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Entreprise - Delaftale 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
66513000 Legal insurance and all-risk insurance services
66513200 Contractor's all-risk insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Main site or place of performance:

Frederiksberg

II.2.4)Description of the procurement:

Forsikring af årsentreprise

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 430 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen med 2 x 1 år

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ulykke - Delaftale 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
66512000 Accident and health insurance services
66512100 Accident insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Main site or place of performance:

Frederiksberg

II.2.4)Description of the procurement:

Forsikring af kollektiv ulykke

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 220 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen med 2 x 1 år

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rejse - Delaftale 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
66512000 Accident and health insurance services
66512100 Accident insurance services
66515000 Damage or loss insurance services
66515200 Property insurance services
66516000 Liability insurance services
66516400 General liability insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Main site or place of performance:

Frederiksberg

II.2.4)Description of the procurement:

Forsikring af bl.a sygdom/hjemtransport og ulykke i forbindelse med erhvervsrejser

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen med 2 x 1 år

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Direktions/bestyrelsesansvar - Delaftale 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
66516000 Liability insurance services
66516400 General liability insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Main site or place of performance:

Frederiksberg

II.2.4)Description of the procurement:

Forsikring af ansvar for direktion og bestyrelse

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 85 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen med 2 x 1 år

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Certifikat på at ansøger har koncession til at drive virksomhed i Danmark

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tro- og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Balance og regnskab skal udleveres

Positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår

Soliditetsgrad på >20 % for de seneste 3 regnskabsår

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kendskab til lignende kunder / risici - gerne dokumentation i form af referencer

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Certifikat på at ansøger har koncession til at drive virksomhed i Danmark.

Tjenesteydelsen er efter lovbekendtgørelse nr. 1447 af 11.9.2020, om finansiel virksomhed forbeholdt selskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse efter lovens § 11, samt udenlandske tilbudsgivere, der opfylder betingelserne i § 30 eller § 31, ligesom tilbudsgiveren også i øvrigt skal opfylde lovens betingelser. For så vidt angår ansvarsforsikring for motorkøretøjer, er det tilstrækkeligt for en udenlandsk tilbudsgiver, at den har koncession i et andet EU-land eller et land, der efter aftale med EU har gennemført Rådets direktiv 92/49/EØF af 18.6.1992, og som i Danmark er anmeldt til at tegne ansvarsforsikring for motorkøretøjer. Ønsket om at tegne ansvarsforsikring for motorkøretøjer skal dog være anmeldt til det danske finanstilsyn. Tilbudsgivere, som vil tegne arbejdsskadeforsikring, skal enten være meddelt koncession af det danske finanstilsyn, eller

være godkendt under den tidligere arbejdsskadeforsikrings- eller ulykkesforsikringslovgivning. Se desuden bekendtgørelse nr. 579 af 6.6.2007 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer m.v. og lovbekendtgørelse nr. 278 af 14.3.2013 om arbejdsskadesikring

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/09/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/09/2022
Local time: 23:59

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Forsikringer forventes at blive udbudt i terminer på 3-5 år

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022