Servizi - 425295-2019

10/09/2019    S174

Romania-Bucarest: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

2019/S 174-425295

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 124-304098)

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Metrorex S.A.
Numero di identificazione nazionale: RO 13863739
Indirizzo postale: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Città: Bucureşti
Codice NUTS: RO321 Bucureşti
Codice postale: 010873
Paese: Romania
Persona di contatto: Cătălin Ilie
E-mail: catalin.ilie@metrorex.ro
Tel.: +40 213193601
Fax: +40 213125149
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.metrorex.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.sicap-prod.e-licitatie.ro

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente obiectivului Magistrala 5 (Drumul Taberei-Pantelimon), Secțiunea Eroilor (PS Operă)-Piața Iancului

Numero di riferimento: 13863739_2019_PAAPD1049919
II.1.2)Codice CPV principale
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente obiectivului Magistrala 5 (Drumul Taberei-Pantelimon), Secțiunea Eroilor (PS Operă)-Piața Iancului.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Termenul limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, este în ziua a 11-a înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/09/2019
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 124-304098

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
anziché:
Data: 16/09/2019
leggi:
Data: 23/09/2019
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Condiții de deschidere a ofertelor
anziché:
Data: 16/09/2019
leggi:
Data: 23/09/2019
Numero della sezione: IV.2.6)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
anziché:
Data: 14/01/2020
leggi:
Data: 21/01/2020
VII.2)Altre informazioni complementari: