TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 425320-2022

03/08/2022    S148

Moldova-Chișinău: Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală

2022/S 148-425320

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Număr naţional de înregistrare: 1016601000212
Adresă: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3 Web site
Localitate: mun. Chișinau
Cod NUTS: MD Moldova
Cod poștal: MD-2005
Țară: Moldova
Persoană de contact: Gheorghe GORCEAG
E-mail: dispozitive@capcs.md
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://capcs.md/
Adresa profilului cumpărătorului: https://capcs.md/
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială pentru anul 2022 (listă suplimentară 11)

Număr de referinţă: ocds-b3wdp1-MD-1659017787996
II.1.2)Cod CPV principal
33000000 Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială pentru anul 2022 (listă suplimentară 11)

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 16 000 000.00 MDL
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul № 1 Mamograf

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33000000 Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: MD Moldova
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul № 1 Mamograf

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul № 2 Tomograf Computerizat Ortopedic

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33000000 Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: MD Moldova
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul № 2 Tomograf Computerizat Ortopedic

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
30/07/2022

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/07/2022