Supplies - 425348-2022

04/08/2022    S149

Croatia-Zagreb: Various medicinal products

2022/S 149-425348

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Klinička bolnica Merkur
National registration number: 25883882856
Postal address: Zajčeva 19
Town: Zagreb
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
Contact person: Arijana Dlačić, dipl.oec.
E-mail: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Telephone: +385 12253119
Internet address(es):
Main address: www.kb-merkur.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0031153
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe_2.dio

Reference number: EVV 79/2022/KBM
II.1.2)Main CPV code
33690000 Various medicinal products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe_2.dio

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 673 707.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 1.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
Main site or place of performance:

KB MERKUR

II.2.4)Description of the procurement:

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe_2.dio

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ROK ISPORUKE / Weighting: 10%
Price - Weighting: 90%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 981.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 2.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
Main site or place of performance:

KB MERKUR

II.2.4)Description of the procurement:

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe_2.dio

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ROK ISPORUKE / Weighting: 10%
Price - Weighting: 90%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 860.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 3.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
Main site or place of performance:

KB MERKUR

II.2.4)Description of the procurement:

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe_2.dio

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ROK ISPORUKE / Weighting: 10%
Price - Weighting: 90%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 790.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 4.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
Main site or place of performance:

KB MERKUR

II.2.4)Description of the procurement:

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe_2.dio

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ROK ISPORUKE / Weighting: 10%
Price - Weighting: 90%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 507 285.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 5.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
Main site or place of performance:

KB MERKUR

II.2.4)Description of the procurement:

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe_2.dio

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ROK ISPORUKE / Weighting: 10%
Price - Weighting: 90%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 184 860.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 6.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
Main site or place of performance:

KB MERKUR

II.2.4)Description of the procurement:

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe_2.dio

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ROK ISPORUKE / Weighting: 10%
Price - Weighting: 90%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 227 781.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 7.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
Main site or place of performance:

KB MERKUR

II.2.4)Description of the procurement:

Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe_2.dio

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ROK ISPORUKE / Weighting: 10%
Price - Weighting: 90%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 716 150.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

3.4. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost: Temeljem članka 257. stavak 1. i 266. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt obvezan je dokazati:

1. upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

10

a dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti, ponuditelj u ponudi dostavlja:

? ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/09/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/09/2022
Local time: 11:00
Place:

Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19, 10000 Zagreb. VI. kat, Nabavna služba, soba br.7.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/07/2022