Supplies - 425350-2022

04/08/2022    S149

Romania-București: Pharmaceutical products

2022/S 149-425350

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
National registration number: 4284134
Postal address: Strada Iancu de Hunedoara, Nr. 30-32
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011743
Country: Romania
Contact person: paula chirica
E-mail: achizitii@spitalulgrigorealexandrescu.ro
Telephone: +40 723572855
Fax: +40 212115185
Internet address(es):
Main address: www.spitalulgrigorealexandrescu.ro
I.4)Type of the contracting authority
Other type: unitate spitaliceasca
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare MEDICAMENTE

Reference number: 4284134_2022_PAAPD1368126
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare MEDICAMENTE - 195 LOTURI - conf.caiet sarcini

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 294 424.50 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti, bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare MEDICAMENTE - 195 LOTURI - conf.caiet sarcini

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to restricted procedure
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Motiv justificativ aplicare procedura : conform referatului de necesitate nr. 20221/15.07.2022 - măsură strict necesară, situatie de extrema urgenta determinata de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante in conformitate cu conditiile stricte stabilite in Legea nr.98/2016 art.104,lit.c) ; - perioada de aplicare a licitatiei deschise, nu poate fi respectata din motive de extremă urgenţă;- stocurile medicamentelor din aceasta procedura sunt insuficiente sau zero.Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul Spitalului, Serviciul Achizitii propune initierea Procedura de “Negociere fără publicare prealabilă” în conformitate cu art. art.104, lit.c) din Legea nr.98/2016.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 21266
Title:

Furnizare MEDICAMENTE - 195 loturi - atribuite loturile : 278143038454659737580818385100112114126135147158

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 14
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA
National registration number: RO 8955860
Postal address: Strada Săndulescu C. Amilcar, Nr. 7
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 060859
Country: Romania
E-mail: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro
Telephone: +40 0214077711
Fax: +40 0214077712
Internet address: www.farmexpert.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 411 401.00 RON
Total value of the contract/lot: 294 424.50 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Loturi anulate – in baza prevederilor art.212,alin(1),lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - nu s-a depus nicio oferta:

1 , 6 , 15 , 19 , 44 , 48 , 54 ,57 , 60 , 64, 65, 66 , 79 , 86 , 87, 101,107 ,113 ,143 ,156, 159, 162 ,179 ,187 ;

anulat Lot 58–– in baza prevederilor art.212,alin(1),lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - nicio oferta admisibila;

Loturile : 24,29,41,91,92,110,137,148,167,175-sunt anulate- preturi identice – in baza prevederilor art.212,alin(1),lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice –,, este imposibilă încheierea Contractului”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Cf L.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari siconcesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/07/2022