A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 425354-2021

Submission deadline has been amended by:  545701-2021
20/08/2021    S161

Magyarország-Budapest: Tömegközlekedési buszok

2021/S 161-425354

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várhelyi Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000913632021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000913632021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szóló és csuklós autóbuszok tartós bérlése

Hivatkozási szám: EKR000913632021
II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bérleti szerződés keretében szóló és csuklós autóbuszok tartós bérlése

1. eljárási rész szerint: Szóló autóbuszok tartós bérlése:

A 96+24 hónap időtartamra tervezett bérlet időtartama alatt 50+15 db új szóló autóbusz tartós bérlése.

2. eljárási rész szerint: Csuklós autóbuszok tartós bérlése:

A 96+24 hónap időtartamra tervezett bérlet időtartama alatt 50+15 db új csuklós autóbusz tartós bérlése.

A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket eljárási részenként a Műszaki leírás közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szóló autóbuszok tartós bérlése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A BKV Zrt. budapesti telephelyei. Részletek a szerződéstervezetben.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szóló autóbuszok tartós bérlése

Új, a Műszaki leírásban foglaltaknak és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő, M3/I. kategóriájú, 100 %-ban alacsonypadlós, légkondicionált, dízel üzemű közforgalmi személyszállításra alkalmas, háromajtós, CE felépítménnyel rendelkező szóló autóbuszok tartós bérlése.

Mennyiség: 50 db (+15 db opció) szóló autóbusz tartós bérlése 96+24 hónap időtartamra

Ajánlatkérő a szerződést a Fővárosi Önkormányzat döntése alapján biztosított forrásból tervezi finanszírozni. Tekintettel arra, hogy a beszerzés fedezetéül szolgáló anyagi forrás az eljárás indításakor még nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére, Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 53 § (5) bekezdése alapján, hogy az eljárást az ajánlattételi határidőt követően eredménytelenné nyilvánítsa, amennyiben a szerződés finanszírozásának feltételei nem teljesülnek (feltételes közbeszerzés).

Ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt a járműveket érvényes műszaki vizsgával, kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és legfeljebb 10% önrészt tartalmazó, minimálisan tűzkárra vonatkozó CASCO biztosítással kell biztosítania. A bérlet tárgyának fenntartásával kapcsolatos kisebb költségeket ajánlatkérő, míg a nagyobb költségeket a nyertes ajánlattevő tartozik viselni a következők alapján:

- a járművek tervszerű megelőző karbantartását, illetve kopó-fogyó alkatrészeinek cseréjét teljes egészében az Ajánlatkérő végzi, költségeit teljes egészében viseli.

- a járművek természetes elhasználódásból eredő meghibásodásainak kijavításához szükséges alkatrészeket az Ajánlattevő biztosítja, a munkálatokat az Ajánlatkérő végzi el,

- a járművek fődarabjainak a felújítását vagy cseréjét, vagy a vázszerkezet javítását szükségessé tévő javításokat az Ajánlattevő végzi,

- a közlekedési üzemvitelből fakadó sérülések kijavítása teljes egészében az Ajánlatkérő felelőssége.

Ajánlatkérő garantálja, hogy az autóbuszokat 70 000 km/év ±25% futásteljesítmény intervallumban üzemelteti. Ajánlatkérő vállalja a járművek karbantartását és javítását a gyári karbantartási és javítási technológiának megfelelően.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

A járművek rendelkezésre állásával kapcsolatosan havi szinten minimálisan elvárt járműkiadási arány:

- 1-48. hónapig 94 %,

- 49-72. hónapig 90%,

- 73-96. hónapig 88 %,

- 97-120. hónapig (opciós időtartam, lásd II.2.11. pont) 85%.

Kivételt képez ez alól a baleseti okból, vagy az Ajánlatkérőnek felróhatóan egyéb okból üzemképtelenné vált jármű.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania:

- A megajánlott járműre vonatkozó műszaki leírást, hogy abból az előírt paramétereknek való megfelelés megállapítható legyen,

- a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat, ideértve különösen a jármű gyári TMK előírásait és ciklusrendjét, karbantartási és javítási utasítását, diagnosztikai eszközök és célszerszámok listáját,

- TMK és kopó-fogyó alkatrészlistát a Műszaki leírásban részletezett tartalommal, továbbá az opciós alkatrészek ártáblázatát

- A megajánlott jármű típusbizonyítványát, amelyet az Európai Unióban elfogadtak,

- A megajánlott kivitelre vonatkozó, akkreditált vizsgálóintézet által kiállított SORT II. szabvány szerinti fogyasztásmérési jegyzőkönyvet.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

- amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

- az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;

- kisadózó vállalkozásnak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: SORT II. szerinti fogyasztás (l/100 km) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 96
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható a Kbt. 133. § (1) bekezdés figyelembevételével, változatlan feltétekkel további 24 hónap időtartammal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az alapmennyiségen (50 db) túl további 15 darab szóló autóbusz bérlete.

Opciós alkatrészek: a járművek tervszerű megelőző karbantartásához szükséges alkatrészek és anyagok, fogyó-kopó alkatrészek biztosítása

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlati ár részszemponton belüli alszempontok:

2.a) Jármű havi bérleti díj (Ft/Jármű/hónap) - súlyszám: 80

2.b) Opciós alkatrészek havi átlagára (Ft/Jármű/hónap) - súlyszám: 5

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere: az értékelési részszempontok és alszempontok esetében is a fordított arányosság.

A módszer részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési útmutatóban történik.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben a Jármű havi bérleti díj (Ft/Jármű/hónap) alszempontra adott árajánlat az alacsonyabb.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csuklós autóbuszok tartós bérlése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A BKV Zrt. budapesti telephelyei. Részletek a szerződéstervezetben.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Csuklós autóbuszok tartós bérlése

Új, a Műszaki leírásban foglaltaknak és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő, M3/I. kategóriájú, 100 %-ban alacsonypadlós, légkondicionált, dízel üzemű közforgalmi személyszállításra alkalmas, négyajtós CG felépítménnyel rendelkező csuklós autóbuszok bérlése.

Mennyiség: 50 db (+ 15 db opció) csuklós autóbusz tartós bérlése 96+24 hónap időtartamra.

Ajánlatkérő a szerződést a Fővárosi Önkormányzat döntése alapján biztosított forrásból tervezi finanszírozni. Tekintettel arra, hogy a beszerzés fedezetéül szolgáló anyagi forrás az eljárás indításakor még nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére, Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 53 § (5) bekezdése alapján, hogy az eljárást az ajánlattételi határidőt követően eredménytelenné nyilvánítsa, amennyiben a szerződés finanszírozásának feltételei nem teljesülnek (feltételes közbeszerzés).

Ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt a járműveket érvényes műszaki vizsgával, kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és legfeljebb 10% önrészt tartalmazó, minimálisan elemi és tűzkárra vonatkozó CASCO biztosítással kell biztosítania. A bérlet tárgyának fenntartásával kapcsolatos kisebb költségeket ajánlatkérő, míg a nagyobb kiadásokat ajánlattevő tartozik viselni a következők alapján:

- a járművek tervszerű megelőző karbantartását, illetve kopó-fogyó alkatrészeinek cseréjét teljes egészében az Ajánlatkérő végzi, költségeit teljes egészében viseli,

- a járművek természetes elhasználódásból eredő kisebb meghibásodásainak kijavításához szükséges alkatrészeket az Ajánlattevő biztosítja, a munkálatokat az Ajánlatkérő végzi el,

- a járművek fődarabjainak felújítását vagy cseréjét, vagy a vázszerkezet javítását szükségessé tévő javításokat az Ajánlattevő végzi,

- a közlekedési üzemvitelből fakadó sérülések kijavítása teljes egészében az Ajánlatkérő felelőssége.

Ajánlatkérő garantálja, hogy az autóbuszokat 70 000 km/év ±25% futásteljesítmény intervallumban üzemelteti. Ajánlatkérő vállalja a járművek karbantartását és javítását a gyári karbantartási és javítási technológiának megfelelően.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

A járművek rendelkezésre állásával kapcsolatosan éves szinten minimálisan elvárt járműkiadási arány:

- 1-48. hónapig 94 %,

- 49-72. hónapig 90%,

- 73-96. hónapig 88 %,

- 97-120. hónapig (opciós időtartam, lásd II.2.11. pont) 85%.

Kivételt képez ez alól a baleseti okból, vagy ajánlatkérőnek felróhatóan egyéb okból üzemképtelenné vált jármű.

Az Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania:

- A megajánlott járműre vonatkozó műszaki leírást, hogy abból az előírt paramétereknek való megfelelés megállapítható legyen,

- a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat, ideértve különösen a jármű gyári TMK előírásait és ciklusrendjét, karbantartási és javítási utasítását, diagnosztikai eszközök és célszerszámok listáját,

- TMK és kopó-fogyó alkatrészlistát a műszaki leírásban részletezett tartalommal, továbbá az opciós alkatrészek ártáblázatát

- A megajánlott jármű típusbizonyítványát, amelyet az Európai Unióban elfogadtak,

- A megajánlott kivitelre vonatkozó, akkreditált vizsgálóintézet által kiállított SORT II. szabvány szerinti fogyasztásmérési jegyzőkönyvet.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

- amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

- az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: SORT II. szerinti fogyasztás (l/100 km) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 96
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható a Kbt. 133. § (1) bekezdés figyelembevételével, változatlan feltételek mellett további 24 hónap időtartammal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az alapmennyiségen (50 db) túl további 15 darab szóló autóbusz bérlete.

Opciós alkatrészek: a járművek tervszerű megelőző karbantartásához szükséges alkatrészek és anyagok, fogyó-kopó alkatrészek biztosítása

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az Ajánlati ár részszemponton belüli alszempontok:

2.a) Jármű havi bérleti díj (Ft/Jármű/hónap) - súlyszám: 80

2.b) Opciós alkatrészek havi átlagára (Ft/Jármű/hónap) - súlyszám: 5

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere: az értékelési részszempontok és alszempontok esetében is a fordított arányosság.

A módszer részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési útmutatóban történik.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben a Jármű havi bérleti díj (Ft/Jármű/hónap) alszempontra adott árajánlat az alacsonyabb.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét eljárási rész vonatkozásában:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a ajánlattevőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (a ajánlatban):

- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

- A ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát pedig a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is).

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlatkérő külön felhívására):

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§-11. §-aiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során.

Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét eljárási rész vonatkozásában:

Előzetes igazolási mód (a ajánlatban):

- A ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.

- Ha a ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket a ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során.

- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében a ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte

1. rész esetén a 400 000 000 forintot;

2. rész esetén a 600 000 000 forintot;

Az árbevételi követelmények részenként nem adódnak össze, amennyiben az ajánlattevő több részre nyújtja be ajánlatát, elegendő a magasabb árbevételi követelmény igazolása.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét eljárási rész vonatkozásában:

Előzetes igazolási mód (a ajánlatban):

- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.

- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket a ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell a ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés (a) pontja, valamint a 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás (bérlet, adásvétel) tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A szállítás tárgyából egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referencia a(z) M3/I. kategóriájú, 100%-ban alacsonypadlós, európai, EU vagy EFTA tagállamokban forgalomba helyezett autóbuszokra vonatkozik. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

M2: csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevőnél működő, autóbuszok gyártására és/vagy értékesítésére és/vagy bérbeadására (is) vonatkozó, ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer alkalmazását bizonyító érvényes iratainak másolati példányát. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes tanúsítvány, vagy az ajánlattételi határidő lejártától visszafele számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés másolati példányának benyújtását is vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokat. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie.

- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során.

- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a ajánlatban ezt a szervezetet, és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében a ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mindkét eljárási rész vonatkozásában:

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik az adott rész vonatkozásában a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített összesen legalább 15 db M3/I. kategóriájú, 100 %-ban alacsonypadlós, európai, EU vagy EFTA tagállamokban forgalomba helyezett autóbusz értékesítésére vagy legalább egybefüggő egy év időtartamú bérletére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett szállításokat (értékesítést, bérletet) veszi figyelembe. Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.

A referencia követelmények részenként nem adódnak össze, amennyiben az ajánlattevő több részre nyújtja be ajánlatát, elegendő az egyik eljárási részben meghatározott követelmény igazolása.

M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő, autóbuszok gyártására és/vagy értékesítésére és/vagy bérbeadására (is) vonatkozó ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmaz vagy rendelkezik ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó érvényes tanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér:

Késedelmi kötbér mértéke: a járműflotta kezdeti átadásának késedelme esetén járművenként egyszeri 100 000 Ft, ezt meghaladóan további 20 000 Ft/jármű/nap; a járművek tervszerű megelőző karbantartásához szükséges alkatrészek, fogyó-kopó alkatrészek késedelme esetén minden késedelmesen eltelt nap után késedelmesen teljesített alkatrészekre vetített vételár 0,5 %-a, de legfeljebb 15 %.

Meghiúsulási kötbér mértéke: a járműflotta kezdeti átadásának meghiúsulása esetén járművenként a meghiúsulással érintett járművek éves bérleti díjának 10%-a; a járművek tervszerű megelőző karbantartásához szükséges alkatrészek, fogyó-kopó alkatrészek szállításának meghiúsulása esetén a meghiúsulással érintett alkatrészekre vetített vételár 0,5 %-a, de legfeljebb 15 %.

Rendelkezésre álláshoz kapcsolódó meghiúsulási kötbér: amennyiben egy szolgáltatási hónapban a rendelkezésre állás az adott időszakra meghatározott minimális rendelkezésre állási arány alá esik, úgy a kötbér mértéke a minimáli érték és a tényleges rendelkezésre állás két tizedesre kerekített különbségéből számítva százalékpontonként a hibás teljesítéssel érintett hónap bérleti díjának 2 %-a.

Az Ajánlatkérő továbbhárítja az Ajánlattevőre a BKK Zrt. és az Ajánlatkérő között fennálló közszolgáltatási szerződésben előírt, de a bérleti szerződés keretében az Ajánlattevő által megvalósítandó kötelezettségek az Ajánlattevőnek felróható hibás teljesítése esetén a BKK Zrt. által az Ajánlatkérőre kiszabott kötbért.

Szavatosság:

Nyertes ajánlattevő kellékszavatossága keretében az általános kellékszavatossági kötelezettségein túl biztosítja a szerződéstervezetben meghatározott alkatrészeket.

Jólteljesítési biztosíték:

Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint teljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke az adott eljárási részben bérbe vett 50 darab Járműre vonatkozó 12 havi bérleti díj 2 %-a.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (Ft.).

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve nem követeli meg és nem teszi lehetővé a közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/09/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/09/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának szabályait Kbt. 68. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §.(2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolásukat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésében valamint a 67. § (4) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

6. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

7. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

9. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt a ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra.

13. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben az eljárás több része tekintetében megegyezik a nyertes ajánlattevő személye, abban az esetben az adott részekben nyertes ajánlattevővel egy darab szerződés kerüljön megkötésre.

14. Ajánlatkérő a szerződést a Fővárosi Önkormányzat döntése alapján biztosított forrásból tervezi finanszírozni. Tekintettel arra, hogy a beszerzés fedezetéül szolgáló anyagi forrás az eljárás indításakor még nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére, Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 53 § (5) bekezdése alapján, hogy az eljárást az ajánlattételi határidőt követően eredménytelenné nyilvánítsa, amennyiben a szerződés finanszírozásának feltételei nem teljesülnek (feltételes közbeszerzés).

15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

16. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

17. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő azzal, hogy az ajánlati kötöttség a Kbt. 70. § (2) bekezdés és (2a) bekezdés alapján meghosszabbítható.

18. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag az EKR-en keresztül történik.

20. FAKSZ: dr. Várhelyi Katalin (00438)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/08/2021