Supplies - 425358-2022

04/08/2022    S149

Romania-București: Generating sets

2022/S 149-425358

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Serviciul de Telecomunicatii Speciale
National registration number: 4267230
Postal address: Splaiul Independenţei, nr. 323A
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 060044
Country: Romania
Contact person: ANGHELINA DRAGOS
E-mail: achizitii.publice@stsnet.ro
Telephone: +40 212022351
Fax: +40 212222134
Internet address(es):
Main address: www.stsnet.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACORD-CADRU DE FURNIZARE GRUPURI ELECTROGENE PORTABILE

Reference number: 4267230_2022_PAAPD1350670
II.1.2)Main CPV code
31121000 Generating sets
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul achiziţiei : Grupuri electrogene portabile, cu următoarele cantitati:

1) Grup electrogen portabil cu puterea de 7 kVA - cant. min 40 buc. - cant. max. 120 buc.

2) Grup electrogen portabil cu puterea de 2 kVA - cant. min 40 buc. - cant. max. 120 buc.

Detalierea grupurilor electrogene portabile este prezentata în Caietul de sarcini, iar specificațiile tehnice complete sunt detaliate în Capitolul 3.4

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare până în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru clarificarile primite cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 399 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

sediul autorității contractante

II.2.4)Description of the procurement:

Grupuri electrogene portabile:

1. Grup electrogen portabil cu puterea de minim 7 kVA: minimum 40 buc - maximum 120 buc;

2. Grup electrogen portabil cu puterea de minim 2 kVA: minimum 40 buc - maximum 120 buc.

Cantitatile de produse mentionate sunt estimate, cantitatile efectiv achizitionate urmand a se stabili in functie de nevoile concrete ale institutiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente si creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie.

Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente in perioada de derulare a acordului-cadru: un contract subsecvent in anul 2022, unul in anul 2023, unul in anul 2024 si unul in anul 2025.

Cantitatea de grupuri electrogene portabile estimata a se achizitiona in cadrul unui singur contract subsecvent este:

1.Grup electrogen portabil cu puterea de minim 7 kVA: minimum 1 buc - maximum 40 buc

2.Grup electrogen portabil cu puterea de minim 2 kVA: minimum 1 buc - maximum 40 buc

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, determinata pe baza cantitatilor maxime estimate a fi achizitionate in cadrul unui singur contract subsecvent, specificate mai sus, este de 134.400,00 euro fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata perioadei suplimentare de garantie / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 073-194607
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 344320
Title:

Acord-cadru de furnizare grupuri electrogene portabile

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: B.T. BEST TOOLS COMPANY
National registration number: RO 18378344
Postal address: Strada AUTOSTRADA BUC-PITESTI, Nr. km 11,5
Town: Domnesti
NUTS code: RO322 Ilfov
Country: Romania
E-mail: stefan.blaer@best-tools.ro
Telephone: +40 213183689
Fax: +40 213183687
Internet address: www.best-tools.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 403 200.00 EUR
Total value of the contract/lot: 399 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 344800
Title:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare Grupuri electrogene portabile

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: B.T. BEST TOOLS COMPANY
National registration number: RO 18378344
Postal address: Strada AUTOSTRADA BUC-PITESTI, Nr. km 11,5
Town: Domnesti
NUTS code: RO322 Ilfov
Country: Romania
E-mail: stefan.blaer@best-tools.ro
Telephone: +40 213183689
Fax: +40 213183687
Internet address: www.best-tools.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 403 200.00 EUR
Total value of the contract/lot: 52 290.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 345327
Title:

Contract subsecvent nr. 2 de furnizare Grupuri electogene portabile

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: B.T. BEST TOOLS COMPANY
National registration number: RO 18378344
Postal address: Strada AUTOSTRADA BUC-PITESTI, Nr. km 11,5
Town: Domnesti
NUTS code: RO322 Ilfov
Country: Romania
E-mail: stefan.blaer@best-tools.ro
Telephone: +40 213183689
Fax: +40 213183687
Internet address: www.best-tools.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 403 200.00 EUR
Total value of the contract/lot: 87 360.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Achiziţii Publice
Postal address: Splaiul Independenţei nr. 323A
Town: Bucuresti
Postal code: 060044
Country: Romania
E-mail: achizitii.publice@sts.ro
Telephone: +40 212022305
Internet address: www.sts.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/07/2022