TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 425395-2022

04/08/2022    S149

Česko-Brno: Stavební práce pro elektrické vedení

2022/S 149-425395

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby

Výsledky zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: EG.D, a.s.
Národní identifikační číslo: 28085400
Poštovní adresa: Lidická 1873/36
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Blanka Horčičková
E-mail: blanka.horcickova@egd.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.egd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.eon.cz
I.6)Hlavní předmět činnosti
Elektřina

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Stavby na klíč v období 2019 - 2021

II.1.2)Hlavní kód CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem poskytovaného plnění bude realizace tzv. staveb na klíč na elektrických zařízeních DS Zadavatele, což představuje především zajištění projekčních prací, elektromontážních a stavebně motážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

Plánovaným výsledkem zadání sektorové veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 22 částí, a jejím formálním účelem je uzavření 22 samostatných rámcových dohod na zajištění stavebních prací pro účely rozvoje DS zadavatele, s tím, že pro každý z 11 regionů budou uzavřeny 2 rámcové dohody.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Hodnota bez DPH: 23 315 165.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 1 Brno SNK v kabelových sítích NN

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihomoravský kraj - okres Brno, část okresu Brno-venkov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací

a dokončovacích prací v souvislosti se zajištěním staveb na klíč včetně dodávky vybraného materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností s tím souvisejících. Předmět veřejné zakázky se, jak je patrné z rozdělení této veřejné zakázky, vztahuje na veškeré distribuční území provozované zadavatelem v rámci vedení NN.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 2 Brno SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihomoravský kraj - okres Brno, část okresu Brno-venkov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací v souvislosti se zajištěním staveb na klíč včetně dodávky vybraného materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností s tím souvisejících. Předmět veřejné zakázky se, jak je patrné z rozdělení této veřejné zakázky, vztahuje na veškeré distribuční území provozované zadavatelem v rámci vedení NN.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 3 České Budějovice SNK v kabelových sítích NN

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj - okres České Budějovice, Český Krumlov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 4 České Budějovice - SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj - okres České Budějovice, Český Krumlov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 5 Hodonín SNK v kabelových sítích NN

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihomoravský kraj - okres Hodonín, Břeclav, část okresu Brno-venkov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 6 Hodonín SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Část č.: 6
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihomoravský kraj - okres Hodonín, Břeclav, část okresu Brno-venkov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 7 Jihlava SNK v kabelových sítích NN

Část č.: 7
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj - okres Jihlava, Třebíč, část okresu Znojmo

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací

a dokončovacích prací v souvislosti se zajištěním staveb na klíč včetně dodávky vybraného materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností s tím souvisejících. Předmět veřejné zakázky se, jak je patrné z rozdělení této veřejné zakázky, vztahuje na veškeré distribuční území provozované zadavatelem v rámci vedení NN.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 8 Jihlava SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Část č.: 8
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj - okres Jihlava, Třebíč, část okresu Znojmo

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací v souvislosti se zajištěním staveb na klíč včetně dodávky vybraného materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností s tím souvisejících. Předmět veřejné zakázky se, jak je patrné z rozdělení této veřejné zakázky, vztahuje na veškeré distribuční území provozované zadavatelem v rámci vedení NN.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 9 Jindřichův Hradec - SNK v kabelových sítích NN

Část č.: 9
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj, Kraj Vysočina - okres Jindřichův Hradec, Pelhřimov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 10 Jindřichův Hradec SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Část č.: 10
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj, Kraj Vysočina - okres Jindřichův Hradec, Pelhřimov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 11 Nové Město na Moravě SNK v kabelových sítích NN

Část č.: 11
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj - okres Žďár nad Sázavou, část okresu Brno-venkov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 12 Nové Město na Moravě SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Část č.: 12
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj - okres Žďár nad Sázavou, část okresu Brno-venkov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 13 Otrokovice SNK v kabelových sítích NN

Část č.: 13
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zlínský kraj, Jihomoravský kraj - okres Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, část okresu Hodonín

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 14 Otrokovice SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Část č.: 14
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zlínský kraj, Jihomoravský kraj - okres Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, část okresu Hodonín

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 15 Písek SNK v kabelových sítích NN

Část č.: 15
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj - okres Písek, Strakonice, Prachatice

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 16 Písek SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Část č.: 16
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj - okres Písek, Strakonice, Prachatice

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 17 Prostějov SNK v kabelových sítích NN

Část č.: 17
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj - okres Prostějov, Blansko, Vyškov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 18 Prostějov SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Část č.: 18
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj - okres Prostějov, Blansko, Vyškov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jeve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 19 Tábor SNK v kabelových sítích NN

Část č.: 19
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj - okres Tábor

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 20 Tábor SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Část č.: 20
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj - okres Tábor

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 21 Znojmo SNK v kabelových sítích NN

Část č.: 21
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihomoravský kraj - okres Znojmo, část okresu Brno-venkov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 22 Znojmo SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Část č.: 22
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihomoravský kraj - okres Znojmo, část okresu Brno-venkov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je ve všech jejích částech realizace tzv. staveb na klíč, tj. provádění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací na elektrických zařízeních DS provozované zadavatelem, včetně dodávky jiného než skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu veškerého potřebného materiálu na místo plnění, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 140-321745
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži ve formě pravidelného předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Název:

Část 1 - Brno SNK v kabelových sítích NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 12
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 12
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 12
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELSPACE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28346629
Poštovní adresa: Řípská 1525/11g, Slatina, 627 00
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62700
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: CAVALON, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27729605
Poštovní adresa: Hapalova 1490/22, Řečkovice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62100
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: EZA SLUŽBY, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03325423
Poštovní adresa: Puškinova 1762/17
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61600
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENORM, a. s.
Národní identifikační číslo: 25549871
Poštovní adresa: Medkova 866/6, Tuřany
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62700
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SEKV, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 44963858
Poštovní adresa: Hády 994/2b, Maloměřice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61400
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: EEIKA Brno, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25573829
Poštovní adresa: Kšírova 385/120, Horní Heršpice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61900
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Společnost BRIXTON (vedoucí člen - Brixton-stavitelství, s.r.o. a ADITIS GROUP s.r.o. (druhý člen)
Národní identifikační číslo: 26242451
Poštovní adresa: Jihlavská 731/38, Bosonohy
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 64200
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Národní identifikační číslo: 62161172
Poštovní adresa: Traťová 574/1, Horní Heršpice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61900
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELMOZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 25552074
Poštovní adresa: Jamborova 3240/49, Židenice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61500
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: T.O.O., spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 46961526
Poštovní adresa: Košinova 2967/103b, Královo Pole
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61500
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 959 153.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Název:

Část 2 Brno SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 9
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 9
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 9
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SEKV, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 44963858
Poštovní adresa: Hády 994/2b
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61400
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: T.O.O., spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 46961526
Poštovní adresa: Košínova 2967/103b
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61200
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENORM, a. s.
Národní identifikační číslo: 25549871
Poštovní adresa: Medkova 6
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62700
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELMOZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 25552074
Poštovní adresa: Jamborova 3240/49
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61500
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: CAVALON, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27729605
Poštovní adresa: Hapalova 1490/22
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62100
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: EEIKA Brno, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25573829
Poštovní adresa: Kšírova 385/120
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61900
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Národní identifikační číslo: 62161172
Poštovní adresa: Traťová 574/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61900
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELQA s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49977121
Poštovní adresa: Blanenská 1856/6
Obec: Kuřim
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 66434
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 883 445.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 3
Název:

Část 3 České Budějovice SNK v kabelových sítích NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 7
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 7
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 7
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: R-built s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25430645
Poštovní adresa: Radovesice 169
Obec: Radovesice
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 410 02
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Union Grid s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03508617
Poštovní adresa: Václavské náměstí 846/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGON Dobříš, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25727362
Poštovní adresa: Dobříš č.p. 1665
Obec: Dobříš
Kód NUTS: CZ02 Střední Čechy
PSČ: 263 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47239034
Poštovní adresa: Písecká 283
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 386 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELSA CB s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25160435
Poštovní adresa: Průmyslová 265
Obec: Boršov nad Vltavou
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 373 82
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: VS elektro komplet s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28135121
Poštovní adresa: Rudolfovská tř. 464/103
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Národní identifikační číslo: 62161172
Poštovní adresa: Traťová 574/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 619 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: EGEM s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63886464
Poštovní adresa: Novohradská 736/36
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 98 589.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 4
Název:

Část 4 České Budějovice SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 5
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: R-built s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25430645
Poštovní adresa: Radovesice 169
Obec: Radovesice
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 410 02
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Union Grid, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03508617
Poštovní adresa: Václavské náměstí 846/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGON Dobříš, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25727362
Poštovní adresa: Dobříš č.p. 1665
Obec: Dobříš
Kód NUTS: CZ02 Střední Čechy
PSČ: 263 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47239034
Poštovní adresa: Písecká 283
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 386 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELSA CB s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25160435
Poštovní adresa: Průmyslová 265
Obec: Boršov nad Vltavou
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 373 82
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Národní identifikační číslo: 62161172
Poštovní adresa: Traťová 574/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 619 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 159 559.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 5
Název:

Část 5 Hodonín SNK v kabelových sítích NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 7
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 7
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 7
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MOPRE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28323700
Poštovní adresa: Břest 79
Obec: Břest
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 768 23
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MOEL, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 46343130
Poštovní adresa: Šumice 511
Obec: Šumice
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 687 31
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PERFECT, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 18826873
Poštovní adresa: Nábřeží 312
Obec: Otrokovice
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 765 02
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: RGV, a.s.
Národní identifikační číslo: 25915827
Poštovní adresa: J. Opletala 2403
Obec: Břeclav
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 690 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MP Projekt s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27734609
Poštovní adresa: Sokolská 762
Obec: Tlumačov
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 763 62
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SENERGOS, a.s.
Národní identifikační číslo: 26915413
Poštovní adresa: Družstevní 452/13a
Obec: Ostopovice
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 664 49
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Národní identifikační číslo: 62161172
Poštovní adresa: Traťová 574/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 619 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 812 248.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 6
Název:

Část 6 Hodonín SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 6
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 6
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MOPRE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28323700
Poštovní adresa: Břest 79
Obec: Břest
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 768 23
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MOEL, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 46343130
Poštovní adresa: Šumice 511
Obec: Šumice
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 687 31
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PERFECT, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 18826873
Poštovní adresa: Nábřeží 312
Obec: Otrokovice
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 765 02
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: RGV, a.s.
Národní identifikační číslo: 25915827
Poštovní adresa: J. Opletala 2403
Obec: Břeclav
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 690 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SENERGOS, a.s.
Národní identifikační číslo: 26915413
Poštovní adresa: Družstevní 452/13a
Obec: Ostopovice
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 664 49
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Národní identifikační číslo: 62161172
Poštovní adresa: Traťová 574/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 619 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 796 520.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 7
Název:

Část 7 Jihlava SNK v kabelových sítích NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 10
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 10
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 10
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: E-sea s.r.o.
Národní identifikační číslo: 06358080
Poštovní adresa: U Agrostroje 2435
Obec: Pelhřimov
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 39301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: VM REKOSTAV, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 46971971
Poštovní adresa: Nádražní 530/27a
Obec: Velké Meziříčí
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 59401
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ECOREM a. s.
Národní identifikační číslo: 27724409
Poštovní adresa: Stará cesta 1127
Obec: Jemnice
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 67531
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELPE, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49050494
Poštovní adresa: Myslotínská 1978
Obec: Pelhřimov
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 39301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: DUR plus, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25326767
Poštovní adresa: 1. máje 117
Obec: Zastávka
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 66484
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SETO, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 46683461
Poštovní adresa: Hradecká 17/IV
Obec: Dačice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 38001
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ZAME servisní, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 24155969
Poštovní adresa: Na příkopě 958/25
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ZMES, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 43371833
Poštovní adresa: Sadová 829/1
Obec: Třebíč
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 67401
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 593 139.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 8
Název:

Část 8 Jihlava SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 8
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 8
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 8
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: VM REKOSTAV, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 46971971
Poštovní adresa: Nádražní 530/27a
Obec: Velké Meziříčí
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 59401
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ECOREM a. s.
Národní identifikační číslo: 27724409
Poštovní adresa: Stará cesta 1127
Obec: Jemnice
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 67531
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELPE, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49050494
Poštovní adresa: Myslotínská 1978
Obec: Pelhřimov
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 39301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: DUR plus, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25326767
Poštovní adresa: 1. máje 117
Obec: Zastávka
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 66484
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SETO, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 46683461
Poštovní adresa: Hradecká 17/IV
Obec: Dačice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 38001
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ZAME servisní, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 24155969
Poštovní adresa: Na příkopě 958/25
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ZMES, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 43371833
Poštovní adresa: Sadová 829/1
Obec: Třebíč
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 67401
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 552 696.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 9
Název:

Část 9 Jindřichův Hradec SNK v kabelových sítích NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 10
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 10
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 10
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GEOINSTAL s.r.o.
Národní identifikační číslo: 06127975
Poštovní adresa: 9. května 2240
Obec: Jindřichův Hradec
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 377 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Union Grid s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03508617
Poštovní adresa: Václavské náměstí 846/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGON Dobříš, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25727362
Poštovní adresa: Dobříš č.p. 1665
Obec: Dobříš
Kód NUTS: CZ02 Střední Čechy
PSČ: 263 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Fiera a.s.
Národní identifikační číslo: 25166361
Poštovní adresa: Mládežnická 146
Obec: Jindřichův Hradec
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 377 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47239034
Poštovní adresa: Písecká 283
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 386 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SETO, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 46683461
Poštovní adresa: Hradecká 17/IV
Obec: Dačice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 380 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: E-Sea s.r.o.
Národní identifikační číslo: 06358080
Poštovní adresa: U Agrostroje 2435
Obec: Pelhřimov
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 393 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELPE, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49050494
Poštovní adresa: Myslotínská 1978
Obec: Pelhřimov
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 393 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stanislav Stejskal
Národní identifikační číslo: 10299271
Poštovní adresa: Dvorská 517
Obec: Humpolec
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 396 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Elmoz Czech, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47544929
Poštovní adresa: Černoleská 2326
Obec: Benešov
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 256 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 0.01 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 10
Název:

Část 10 Jindřichův Hradec SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 9
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 9
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 9
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GEOINSTAL s.r.o.
Národní identifikační číslo: 06127975
Poštovní adresa: 9. května 2240
Obec: Jindřichův Hradec
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 377 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Union Grid s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03508617
Poštovní adresa: Václavské náměstí 846/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGON Dobříš, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25727362
Poštovní adresa: Dobříš č.p. 1665
Obec: Dobříš
Kód NUTS: CZ02 Střední Čechy
PSČ: 263 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Fiera a.s.
Národní identifikační číslo: 25166361
Poštovní adresa: Myslotínská 1978
Obec: Pelhřimov
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 393 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47239034
Poštovní adresa: Písecká 283
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 386 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SETO, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 46683461
Poštovní adresa: Hradecká 17/IV
Obec: Dačice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 380 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Elmoz Czech, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47544929
Poštovní adresa: Černoleská 2326
Obec: Benešov
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 256 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELPE, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49050494
Poštovní adresa: Myslotínská 1978
Obec: Pelhřimov
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 393 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stanislav Stejskal
Národní identifikační číslo: 10299271
Poštovní adresa: Dvorská 517
Obec: Humpolec
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 396 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 119 753.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 11
Název:

Část 11 Nové Město na Moravě SNK v kabelových sítích NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 7
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 7
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 7
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: E.mont, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 43378129
Poštovní adresa: Vratislavovo nám. 115
Obec: Nové Město na Moravě
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 592 31
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ZAME servisní, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 24155969
Poštovní adresa: Na příkopě 958/25
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: VM REKOSTAV, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 46971971
Poštovní adresa: Nádražní 530/27a
Obec: Velké Meziříčí
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 594 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: JICOM, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 49432095
Poštovní adresa: Jarní 898/50
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 614 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Brixton-stavitelství, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26242451
Poštovní adresa: Jihlavská 731/38
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 642 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ADITIS GROUP s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03107132
Poštovní adresa: Rokytova 2667/20
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61500
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELQA, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49977121
Poštovní adresa: Blanenská 1856/6
Obec: Kuřim
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 664 34
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Národní identifikační číslo: 62161172
Poštovní adresa: Traťová 574/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 619 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 775 474.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 12
Název:

Část 12 Nové Město na Moravě SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 6
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 6
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: E.mont, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 43378129
Poštovní adresa: Vratislavovo nám. 115
Obec: Nové Město na Moravě
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 592 31
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ZAME servisní, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 24155969
Poštovní adresa: Na příkopě 958/25
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: VM REKOSTAV, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 46971971
Poštovní adresa: Nádražní 530/27a
Obec: Velké Meziříčí
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 594 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELQA, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49977121
Poštovní adresa: Blanenská 1856/6
Obec: Kuřim
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 664 34
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: JICOM, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 49432095
Poštovní adresa: Jarní 1116/50
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 614 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Národní identifikační číslo: 62161172
Poštovní adresa: Traťová 574/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 619 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 545 856.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 13
Název:

Část 13 Otrokovice SNK v kabelových sítích NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 10
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 10
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 10
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPOLEČNOST ENERGOMONTÁŽE GROUP - Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28262255
Poštovní adresa: Kasárenská 4063/4
Obec: Hodonín
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 69501
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPOLEČNOST ENERGOMONTÁŽE GROUP - ADITIS GROUP s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03107132
Poštovní adresa: Rokytova 2667/20
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61500
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PERFECT, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 18826873
Poštovní adresa: Nábřeží 312
Obec: Otrokovice
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76502
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MOEL, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 46343130
Poštovní adresa: Šumice 511
Obec: Šumice
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 68731
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SITEL, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 44797320
Poštovní adresa: Baarova 957/15
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 14000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELMO a.s.
Národní identifikační číslo: 15528588
Poštovní adresa: Příluky 386
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76001
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MOPRE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28323700
Poštovní adresa: Břest 79
Obec: Břest
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76823
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MP Projekt s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27734609
Poštovní adresa: Sokolská 762
Obec: Tlumačov
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76362
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: M Plus elektro s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28330081
Poštovní adresa: Nedakonice 468
Obec: Nedakonice
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 68738
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 623 946.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 14
Název:

Část 14 Otrokovice SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 9
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 9
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 9
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PERFECT, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 18826873
Poštovní adresa: Nábřeží 312
Obec: Otrokovice
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76502
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: M Plus elektro s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28330081
Poštovní adresa: Nedakonice 468
Obec: Nedakonice
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 68738
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MOEL, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 46343130
Poštovní adresa: Šumice 511
Obec: Šumice
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 68731
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELMO a.s.
Národní identifikační číslo: 15528588
Poštovní adresa: Příluky 386
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76001
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MOPRE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28323700
Poštovní adresa: Břest 79
Obec: Břest
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76823
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MP Projekt s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27734609
Poštovní adresa: Sokolská 762
Obec: Tlumačov
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76362
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPOLEČNOST ENERGOMONTÁŽE GROUP - Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28262255
Poštovní adresa: Kasárenská 4063/4
Obec: Hodonín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 69501
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPOLEČNOST ENERGOMONTÁŽE GROUP - ADITIS GROUP s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03107132
Poštovní adresa: Rokytova 2667/20
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61500
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 510 291.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 15
Název:

Část 15 Písek SNK v kabelových sítích NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 11
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 11
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 11
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Elektromontáže Milevsko s.r.o.
Národní identifikační číslo: 02030365
Poštovní adresa: Kovářov 101
Obec: Kovářov
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 398 55
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: R-built s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25430645
Poštovní adresa: Radovesice 169
Obec: Radovesice
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 410 02
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Union Grid s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03508617
Poštovní adresa: Václavské náměstí 846/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGON Dobříš, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25727362
Poštovní adresa: Dobříš č.p. 1665
Obec: Dobříš
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 263 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Elektromontáže Blatná, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 48201154
Poštovní adresa: Ve Škalí 623
Obec: Blatná
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 388 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47239514
Poštovní adresa: Radošovice 149
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 386 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47239034
Poštovní adresa: Písecká 283
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 386 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ing. Pavel Dvořáček
Národní identifikační číslo: 65945735
Poštovní adresa: Pod Pracovem 232
Obec: Planá nad Lužnicí
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 391 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Petr Vylít
Národní identifikační číslo: 65944160
Poštovní adresa: Moraveč 10
Obec: Chotoviny
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 391 37
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Miroslav Cihelka
Národní identifikační číslo: 12542610
Poštovní adresa: Jelence 50
Obec: Kamýk nad Vltavou
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 262 63
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: OMEXOM GA Energo s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49196812
Poštovní adresa: Na Střílně 1929/8
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 323 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 761 387.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 16
Název:

Část 16 Písek SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 9
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 9
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 9
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Elektromontáže Milevsko s.r.o.
Národní identifikační číslo: 02030365
Poštovní adresa: Kovářov 101
Obec: Kovářov
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 398 55
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: R-built s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25430645
Poštovní adresa: Radovesice 169
Obec: Radovesice
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 410 02
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Union Grid s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03508617
Poštovní adresa: Václavské náměstí 846/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGON Dobříš, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25727362
Poštovní adresa: Dobříš č.p. 1665
Obec: Dobříš
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 263 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Elektromontáže Blatná, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 48201154
Poštovní adresa: Ve Škalí 623
Obec: Blatná
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 388 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47239034
Poštovní adresa: Písecká 283
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 386 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Miroslav Cihelka
Národní identifikační číslo: 12542610
Poštovní adresa: Jelence 50
Obec: Kamýk nad Vltavou
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 262 63
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47239514
Poštovní adresa: Radošovice 149
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 386 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: OMEXOM GA Energo s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49196812
Poštovní adresa: Na Střílně 1929/8
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 323 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 0.01 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 17
Název:

Část 17 Prostějov SNK v kabelových sítích NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 11
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 11
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 11
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELSPACE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28346629
Poštovní adresa: Škrobárenská 484/8
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 617 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SITEL, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 44797320
Poštovní adresa: Baarova 957/15
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 43420222
Poštovní adresa: Růžové náměstí 2568/2
Obec: Boskovice
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 680 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Josef Pernica-ELEKTRO
Národní identifikační číslo: 44088060
Poštovní adresa: náměstí 9. května 2310/15
Obec: Boskovice
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 680 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MOPRE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28323700
Poštovní adresa: Břest 79
Obec: Břest
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 768 23
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Brixton-stavitelství, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26242451
Poštovní adresa: Jihlavská 731/38
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 642 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ADITIS GROUP s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03107132
Poštovní adresa: Rokytova 2667/20
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 615 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03325423
Poštovní adresa: Puškinova 1762/17
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 616 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELQA, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49977121
Poštovní adresa: Blanenská 1856/6
Obec: Kuřim
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 664 34
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: EMKO elektromontáže s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27749142
Poštovní adresa: Partyzánská 2984/4
Obec: Prostějov
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 796 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 535 089.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 18
Název:

Část 18 Prostějov SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 5
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MOPRE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28323700
Poštovní adresa: Břest 79
Obec: Břest
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 768 23
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 43420222
Poštovní adresa: Růžové náměstí 2568/2
Obec: Boskovice
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 680 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Josef Pernica-ELEKTRO
Národní identifikační číslo: 44088060
Poštovní adresa: náměstí 9. května 2310/15
Obec: Boskovice
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 680 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELQA, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49977121
Poštovní adresa: Blanenská 1856/6
Obec: Kuřim
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 664 34
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Národní identifikační číslo: 62161172
Poštovní adresa: Traťová 574/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 619 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 581 391.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 19
Název:

Část 19 Tábor SNK v kabelových sítích NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 10
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 10
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 10
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ing. Pavel Dvořáček
Národní identifikační číslo: 65945735
Poštovní adresa: Pod Pracovem 232
Obec: Planá nad Lužnicí
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 39102
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Petr Vylít
Národní identifikační číslo: 65944160
Poštovní adresa: 10
Obec: Chotoviny
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 39137
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: R-built s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25430645
Poštovní adresa: 169
Obec: Radovesice
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 41002
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Elektromontáže Milevsko s.r.o.
Národní identifikační číslo: 02030365
Poštovní adresa: 101
Obec: Kovářov
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 39855
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Union Grid s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03508617
Poštovní adresa: Václavské náměstí 846/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGON Dobříš, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25727362
Poštovní adresa: 1665
Obec: Dobříš
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 26301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Jana Myslivcová
Národní identifikační číslo: 69941564
Poštovní adresa: 186
Obec: Hromnice
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 33011
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: KPM elektro, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63911116
Poštovní adresa: Hledíková 3008/2
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 10600
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Táborské elektromontáže s.r.o.
Národní identifikační číslo: 04627539
Poštovní adresa: 186
Obec: Hromnice
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 33011
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47239034
Poštovní adresa: Písecká 283
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 38601
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Miroslav Cihelka
Národní identifikační číslo: 12542610
Poštovní adresa: 50
Obec: Dolní Hbity
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 26263
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Elmoz Czech, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47544929
Poštovní adresa: Černoleská 2326
Obec: Benešov
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 25601
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 84 962.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 20
Název:

Část 20 Tábor SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 8
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 8
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 8
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Elektromontáže Milevsko s.r.o.
Národní identifikační číslo: 02030365
Poštovní adresa: 101
Obec: Kovářov
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 39855
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: R-built s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25430645
Poštovní adresa: 169
Obec: Radovesice
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 41002
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Union Grid s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03508617
Poštovní adresa: Václavské náměstí 846/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGON Dobříš, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25727362
Poštovní adresa: 1665
Obec: Dobříš
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 26301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47239034
Poštovní adresa: Písecká 283
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 38601
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Miroslav Cihelka
Národní identifikační číslo: 12542610
Poštovní adresa: 50
Obec: Dolní Hbity
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 26263
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Elmoz Czech, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47544929
Poštovní adresa: Černoleská 2326
Obec: Benešov
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 25601
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Jana Myslivcová
Národní identifikační číslo: 69941564
Poštovní adresa: 186
Obec: Hromnice
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 33011
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: KPM elektro, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63911116
Poštovní adresa: Hledíková 3008/2
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 10600
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Táborské elektromontáže s.r.o.
Národní identifikační číslo: 04627539
Poštovní adresa: 186
Obec: Hromnice
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 33011
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 67 458.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 21
Název:

Část 21 Znojmo SNK v kabelových sítích NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELSPACE s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28346629
Poštovní adresa: Řípská 1525/11g
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62700
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: KA-ELVOD s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26238390
Poštovní adresa: Drnholecká 464
Obec: Hrušovany nad Jevišovkou
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 67167
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ZMES, s. r. o.
Národní identifikační číslo: 43371833
Poštovní adresa: Sadová 829/1
Obec: Třebíč
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 67401
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: DUR plus, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25326767
Poštovní adresa: 1. máje 117
Obec: Zastávka
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 66484
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Senergos, a.s.
Národní identifikační číslo: 26915413
Poštovní adresa: Družstevní 452/13a
Obec: Ostopovice
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 66449
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Národní identifikační číslo: 62161172
Poštovní adresa: Traťová 574/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61900
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 279 203.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 22
Název:

Část 22 Znojmo SNK v kabelových sítích NN s připojením na venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 5
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: KA-ELVOD s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26238390
Poštovní adresa: Drnholecká 464
Obec: Hrušovany nad Jevišovkou
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 67167
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: DUR plus, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25326767
Poštovní adresa: 1. máje 117
Obec: Zastávka
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 66484
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ZMES, s. r. o.
Národní identifikační číslo: 43371833
Poštovní adresa: Sadová 829/1
Obec: Třebíč
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 67401
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Senergos, a.s.
Národní identifikační číslo: 26915413
Poštovní adresa: Družstevní 452/13a
Obec: Ostopovice
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 66449
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
Národní identifikační číslo: 62161172
Poštovní adresa: Traťová 574/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61900
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 575 005.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Jedná se o souhrnné oznámení dle §137 z.134/2016Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření dílčích odvolávek/objednávek na základě rámcové dohody na STAVBY NA KLÍČ za uplynulé kalendářní čtvrtletí. V Oddílu V.2.4. je uveden souhrn zadaných dílčích odvolávek/objednávek za kalendářní čtvrtletí pro uvedený region.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/07/2022