The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 425404-2022

04/08/2022    S149

Czechia-Brno: Cable and related products

2022/S 149-425404

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: EG.D, a.s.
National registration number: 28085400
Postal address: Lidická 1873/36
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 60200
Country: Czechia
Contact person: Ing. Blanka Horčičková
E-mail: blanka.horcickova@egd.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.egd.cz
Address of the buyer profile: http://www.stavebnionline.cz/profil/eon-distribuce
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kabelové soubory NN a VN II

II.1.2)Main CPV code
44320000 Cable and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kabelových souborů NN a VN.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 1 400 294.00 CZK
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dodávky kabelových souborů NN a VN II, část B

Lot No: část B
II.2.2)Additional CPV code(s)
44320000 Cable and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ01 Praha
Main site or place of performance:

území České republiky

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem dodávky je:

Kabelové koncovky VN

Vnitřní koncovka VN včetně šroub. oka 95 až 240 mm2

Venkovní koncovka VN včetně šroub. oka 95 až 240 mm2

Vnitřní koncovka VN včetně šroub. oka 35 až 95 mm2

Venkovní koncovka VN včetně šroub. oka 35 až 95 mm2

Celkem

Kabelové spojky VN

Přechodová spojka VN se šroub. spojovači 95 až 240 mm2

Přímá spojka VN se šroub. spojovači 95 až 240 mm2

Přechodová spojka VN se šroub. spojovači 35 až 95 mm2

Přímá spojka VN se šroub. spojovači 35 až 95 mm2

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dodávky kabelových souborů NN a VN II, část C

Lot No: část C
II.2.2)Additional CPV code(s)
44320000 Cable and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
Main site or place of performance:

území České republiky

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem dodávky je:

Kabelové spojky NN

Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 95 až 240 mm2

Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 35 až 150 mm2

Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 35 až 95 mm2

Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 16 až 35 mm2

Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 4 až 16 mm2

Přechodová spojka NN se šroub. spojovači - 70 až 150 mm2

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to a procedure with prior call for competition
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting entity and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Zadavatel, společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, který byl v původním zadávacím řízení sektorovým zadavatelem veřejné zakázky s názvem Primární technologie VVN uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky VZ 527323 dne 30. 11. 2015 a v TED dne 5. 12. 2015 pod číslem 2015/S 236-429362 zrušil část 1 veřejné zakázky (Vypínače VVN) a část 3 veřejné zakázky (Odpojovače VVN), protože nabídky všech dodavatelů, kteří podali nabídku obsahovaly vady, a zadavateli nezbyla jiná možnost než je z další účasti v těchto částech veřejné zakázky vyloučit. Změnou právního předpisu (zákon č. 137/2006 Sb., byl nahrazen zákonem 134/2016 Sb.) je nově zadávaná veřejná zakázka sektorovou veřejnou zakázkou, u které může zadavatel uplatnit postup podle § 162 odstavec 1 ZZVZ.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 01
Lot No: cást B
Title:

Dodávky kabelových souborů NN a VN II, část B

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ensto Czech, s.r.o.
National registration number: 25770268
Postal address: Obchodní 107
Town: Čestlice
NUTS code: CZ02 Střední Čechy
Postal code: 25101
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 1 400 293.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 02
Lot No: cást C
Title:

Dodávky kabelových souborů NN a VN II, část C

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Nexans Power Accessories Czech Republic, spol. s r.o.
National registration number: 48362981
Postal address: Logistická 173/3
Town: Cheb
NUTS code: CZ041 Karlovarský kraj
Postal code: 35002
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 0.01 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Jedná se o souhrnné oznámení dle §137 z.134/2016Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření dílčích odvolávek/objednávek na základě rámcové dohody KABELOVÉ SOUBORY NN a VN II - JŘBU část B a C za uplynulé kalendářní čtvrtletí. V Oddílu V.2.4. je uveden souhrn zadaných dílčích odvolávek/objednávek za kalendářní čtvrtletí pro uvedený region.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/07/2022