Servicii - 425417-2019

11/09/2019    S175

Polonia-Varşovia: Furnizarea de servicii de întreținere a echipamentelor audio-video în spațiile Frontex

2019/S 175-425417

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 154-378771)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Frontex
Număr naţional de înregistrare: Frontex/OP/791/2019/KM
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod NUTS: PL POLSKA
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.frontex.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de întreținere a echipamentelor audio-video în spațiile Frontex

Număr de referinţă: Frontex/OP/791/2019/KM
II.1.2)Cod CPV principal
50300000 Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de servicii de întreținere a sistemelor și echipamentelor audiovizuale (AV) utilizate în spațiile Frontex din Varșovia la Plac Europejski 6, Warsaw Spire Building B, în conformitate cu nevoile operaționale ale Frontex și în conformitate cu Termenii de referință (anexa II).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/09/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 154-378771

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 09/09/2019
Ora locală: 12:00
A se citi:
Data: 16/09/2019
Ora locală: 12:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 10/09/2019
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 17/09/2019
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: