Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 425418-2019

11/09/2019    S175

Luxemburg-Luxemburg: Chafea/2019/Health/07 În ceea ce privește furnizarea de opțiuni și recomandări pentru un card de vaccinare a cetățenilor UE

2019/S 175-425418

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 156-384117)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea), Health and Food Safety Unit
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Chafea/2019/Health/07 În ceea ce privește furnizarea de opțiuni și recomandări pentru un card de vaccinare a cetățenilor UE

Număr de referinţă: Chafea/2019/Health/07
II.1.2)Cod CPV principal
85100000 Servicii de sănătate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestui contract este de a examina fezabilitatea dezvoltării unui card comun de vaccinare pentru cetățenii UE. Pe baza unei cartografieri cardurilor de vaccinare existente (pachetul de lucru 1), contractantul elaborează, testează și evaluează propuneri pentru un card de vaccinare a cetățenilor UE care ține cont de programele naționale de vaccinare potențial diferite; care este interoperabil cu sistemele de informare privind imunizarea ale statelor membre ale UE; și acest lucru este comun tuturor statelor membre ale UE și poate fi utilizat peste granițe (pachetul de lucru 2).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/09/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 156-384117

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 30/09/2019
Ora locală: 23:59
A se citi:
Data: 10/10/2019
Ora locală: 23:59
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 02/10/2019
Ora locală: 09:30
A se citi:
Data: 14/10/2019
Ora locală: 09:30
VII.2)Alte informații suplimentare:

Erata 389583-2019, care desemnează un termen-limită diferit de primire a ofertelor (30.9.2019 în loc de 10.10.2019) și condiții diferite de deschidere (2.10.2019 în loc de 14.10.2019), a fost greșit publicată.

Prezenta erată își propune să revină la referințele din anunțul de participare inițial.