Tjänster - 425418-2019

11/09/2019    S175

Luxemburg-Luxemburg: Chafea/2019/Health/07 avseende tillhandahållande av alternativ och rekommendationer gällande ett vaccinationskort för EU-medborgare

2019/S 175-425418

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 156-384117)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea), Health and Food Safety Unit
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Georgios Margetidis
E-post: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Chafea/2019/Health/07 avseende tillhandahållande av alternativ och rekommendationer gällande ett vaccinationskort för EU-medborgare

Referensnummer: Chafea/2019/Health/07
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85100000 Hälsovårdstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta kontrakt är att undersöka genomförbarheten i att ta fram ett gemensamt vaccinationskort för EU-medborgare. Baserat på en kartläggning av befintliga vaccinationskort (arbetspaket 1) ska uppdragstagaren utarbeta, testa och utvärdera förslag till ett vaccinationskort för EU-medborgare som ska ta hänsyn till eventuella skillnader i nationella vaccinationsprogram, som är kompatibelt med EU-medlemsstaternas immuniseringsinformationssystem (Immunisation information Systems – IIS), och som är gemensamt för alla EU-medlemsstater och kan användas över gränserna (arbetspaket 2).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/09/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 156-384117

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 30/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 10/10/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 02/10/2019
Lokal tid: 09:30
Ska det stå:
Datum: 14/10/2019
Lokal tid: 09:30
VII.2)Övriga upplysningar:

Rättelse 389583-2019, som anger en annan tidsfrist för mottagande av anbud (30.9.2019 istället för 10.10.2019) och olika villkor för öppnande (2.10.2019 istället för 14.10.2019), publicerades felaktigt.

Föreliggande rättelse syftar till att återgå till referenserna i det ursprungliga meddelandet om upphandling.