Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään TED-sivustoa.

Palvelut - 425424-2019

11/09/2019    S175    Euroopan investointipankki - Palvelut - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 

Luxemburg-Luxemburg: EIP - Tekninen tuki (NIP:n rahoittaman) Ukrainan kunnallisen infrastruktuuriohjelman valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi

2019/S 175-425424

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki (EIP)
Postiosoite: 100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm

Hankkijaprofiilin osoite: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010067001

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5409
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tekninen tuki (NIP:n rahoittaman) Ukrainan kunnallisen infrastruktuuriohjelman valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi

Viitenumero: AA-010067-001
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71314300
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Ukrainan kunnallinen infrastruktuuriohjelma (Ukraine Municipal Infrastructure Programme – UMIP) on EIP:n yhteistyössä Ukrainan alueellisen kehityksen ministeriön ja valtionvarainministeriön kanssa kehittämä monialainen investointiohjelma. Viimeiset tiedot tästä ohjelmasta saa osoitteesta http://umip.org.ua/en/about-umip/

Tämän toimen tarkoituksena on tarjota teknistä tukea lopullisille edunsaajille sen varmistamiseksi, että tähän ohjelmaan kuuluvien hankkeiden valmistelu, hankinta, toteutus ja hallinnointi tapahtuu EIP:n vaatimusten ja normien mukaisesti.

Näiden teknisen tuen palveluiden piiriin kuuluu koko hankekierto eli toteuttavuusselvitykset, ensisijaiset investointisuunnitelmat, tekniset erittelyt ja tarjousasiakirjat, hankintatoimet sekä toteutuksen aikainen hankkeen hallinnan (toteutusyksikön) tuki lähinnä kaukolämmön, katuvalaistuksen, vesi- ja jätehuollon aloilla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6 370 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ukraina.

kaikki tämän toimen kohteena olevat UMIP:n hankkeet sijaitsevat Ukrainan hallinnon tarkkaan valvomilla alueilla.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 6 370 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 72
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 5
enimmäismäärä: 8
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

naapuruuspolitiikan investointiväline

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 133-325741
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/10/2019
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 31/10/2019
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/09/2019