Υπηρεσίες - 425426-2019

TIΤίτλοςΛουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παράδοση εκτελεστικών προγραμμάτων, διαδικτυακών σεμιναρίων και σεμιναρίων συμπαραγωγής (Pitching) κλιμακοθέτησης αντικτύπου για τους Αποφοίτους της διοργάνωσης κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation Tournament - SIT)
NDΑριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης425426-2019
PDΗμερομηνία δημοσίευσης11/09/2019
OJΑριθμός τεύχους ΕΕ S175
TWΠόλη του αγοραστήΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ
AUΕπίσημη ονομασία του αγοραστήΕυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
OLΓλώσσα πρωτοτύπουEN
CYΧώρα του αγοραστήLU
AAΕίδος αγοραστή5 - Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
HAΘεσμικό όργανο / οργανισμός της ΕΕΕυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
DSΤο έγγραφο εστάλη06/09/2019
DTΠροθεσμία υποβολής30/09/2019
NCΕίδος σύμβασης4 - Υπηρεσίες
PRΕίδος διαδικασίας1 - Ανοικτή διαδικασία
TDΕίδος προκήρυξης2 - Συμπληρωματικά στοιχεία
RPΚανονισμός3 - Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
TYΤύπος προσφοράς1 - Υποβολή για όλες τις παρτίδες
ACΚριτήρια ανάθεσης2 - Η πλέον συμφέρουσα οικονομικώς προσφορά
PCΚοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)80511000 - Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού
80500000 - Υπηρεσίες κατάρτισης
80521000 - Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης
80510000 - Υπηρεσίες κατάρτισης εμπειρογνωμόνων
92312212 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την προετοιμασία εκπαιδευτικών εγχειριδίων
79400000 - Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79410000 - Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
RCΤόπος εκτέλεσης (NUTS)00
IAΔιεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL)http://www.eib.org
DIΝομική βάσηΟδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις 2014/24/EΕ