Storitve - 425432-2019

11/09/2019    S175

Belgija-Bruselj: Storitve upravljanja dogodkov

2019/S 175-425432

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Interpretation
Poštni naslov: street Van Maerlant 18
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
E-naslov: SCIC-CALL-FWC-PCO-2018@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_en
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve upravljanja dogodkov

Referenčna številka dokumenta: SCIC/C1/2018/FWC/02
II.1.2)Glavna koda CPV
79950000 Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je skleniti pogodbo za storitve profesionalne organizacije dogodkov za podporo Evropske komisije ter drugih organov in agencij EU pri organizaciji njihovih konferenc in dogodkov z zunanjo komunikacijsko razsežnostjo. Dogodki, ki jih bodo upravljali prihodnji izvajalci, so lahko organizirani v kateri koli državi članici EU, kateri koli državi članici Efte in v sedanjih ali prihodnjih državah kandidatkah za EU ter v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Vse storitve so opisane v razpisnih specifikacijah in se lahko zahtevajo v celoti ali delno za vsak dogodek.

Javni razpis je razdeljen na 3 sklope. Razdelitev temelji na številu udeležencev, kot je bilo predvideno v trenutku prvega poziva za oddajo ponudb s strani evropske institucije.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 120 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1: dogodki s 50–200 udeleženci

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
79950000 Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Katera koli država članica EU, katera koli država članica Efte in sedanje ali prihodnje države kandidatke za EU ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Organizacija dogodkov s 50–200 udeleženci.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost svetovanja o konceptu dogodka / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Predlagana struktura dela in nadzor kakovosti / Ponder: 50
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost komunikacijskih storitev in grafičnega oblikovanja / Ponder: 16
Merilo kakovosti - Ime: Pristop k trajnosti, dostopnosti in družbenemu vplivu / Ponder: 14
Cena - Ponder: 40
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2: dogodki z 201–650 udeleženci

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
79950000 Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Katera koli država članica EU, katera koli država članica Efte in sedanje ali prihodnje države kandidatke za EU ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Organizacija dogodkov z 201–650 udeleženci.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost svetovanja o konceptu dogodka / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Predlagana struktura dela in nadzor kakovosti / Ponder: 50
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost komunikacijskih storitev in grafičnega oblikovanja / Ponder: 16
Merilo kakovosti - Ime: Pristop k trajnosti, dostopnosti in družbenemu vplivu / Ponder: 14
Cena - Ponder: 40
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 3: dogodki z več kot 650 udeleženci

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
79950000 Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Katera koli država članica EU, katera koli država članica Efte in sedanje ali prihodnje države kandidatke za EU ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Organizacija dogodkov z več kot 650 udeleženci.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost svetovanja o konceptu dogodka / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Predlagana struktura dela in nadzor kakovosti / Ponder: 50
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost komunikacijskih storitev in grafičnega oblikovanja / Ponder: 16
Merilo kakovosti - Ime: Pristop k trajnosti, dostopnosti in družbenemu vplivu / Ponder: 14
Cena - Ponder: 40
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2018/S 238-542777
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: SCIC/C1/2018/FWC/02
Št. sklopa: 1
Naslov:

Sklop 1: dogodki s 50–200 udeleženci

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
24/07/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 16
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: IBF International Consulting
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Triumph Italy
Kraj: Rome
Šifra NUTS: ITI43 Roma
Država: Italija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Phrenos Sprl
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: SCIC/C1/2018/FWC/02
Št. sklopa: 1
Naslov:

Sklop 1: dogodki s 50–200 udeleženci

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
24/07/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 16
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: MCI Benelux S.A
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: MCI Amsterdam, B.V.
Kraj: Amsterdam
Šifra NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
Država: Nizozemska
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: V.O. Communications S.A.
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: SCIC/C1/2018/FWC/02
Št. sklopa: 1
Naslov:

Sklop 1: dogodki s 50–200 udeleženci

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
24/07/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 16
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Propager
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR101 Paris
Država: Francija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Verhulst Events and Partners
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: News Travel
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR101 Paris
Država: Francija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Profusion
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: SCIC/C1/2018/FWC/02
Št. sklopa: 2
Naslov:

dogodki z 201–650 udeleženci

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
24/07/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 9
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Tipik Communication Agency, SA
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 36 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 36 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: SCIC/C1/2018/FWC/02
Št. sklopa: 2
Naslov:

dogodki z 201–650 udeleženci

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
24/07/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 9
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Pomilio Blumm Srl
Kraj: Pescara
Šifra NUTS: ITF13 Pescara
Država: Italija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 36 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 36 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: SCIC/C1/2018/FWC/02
Št. sklopa: 2
Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
24/07/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 9
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Propager Sarl
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR101 Paris
Država: Francija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: News travel SA
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR101 Paris
Država: Francija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Profusion Sprl
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Verhulst Events and Partners SA
Kraj: Genval
Šifra NUTS: BE31 Prov. Brabant Wallon
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: AIM Italy Srl
Kraj: Milano
Šifra NUTS: ITC4C Milano
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Lattanzio communication Srl
Kraj: Milano
Šifra NUTS: ITC4C Milano
Država: Italija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 36 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 36 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: SCIC/C1/2018/FWC/02
Št. sklopa: 3
Naslov:

dogodki z več kot 650 udeleženci

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
24/07/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: VO Communication SA
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: MCI Benelux SA
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Hypsos BV
Kraj: Soesterberg
Šifra NUTS: NL NEDERLAND
Država: Nizozemska
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 72 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 72 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: SCIC/C1/2018/FWC/02
Št. sklopa: 3
Naslov:

dogodki z več kot 650 udeleženci

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
24/07/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: ICF Mostra SA
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 72 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 72 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: SCIC/C1/2018/FWC/02
Št. sklopa: 3
Naslov:

Dogodki s 650 udeleženci

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
24/07/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: IBF International Consulting
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Triumph Italy SRL
Kraj: Rome
Šifra NUTS: ITI43 Roma
Država: Italija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Phrenos
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 72 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 72 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30/08/2019