Usluge - 425434-2019

11/09/2019    S175

Belgija-Bruxelles: Pružanje usluga vezanih uz pristup zgradama Europskog parlamenta

2019/S 175-425434

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 139-341348)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: LU0 LUXEMBOURG
Poštanski broj: B-1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Direction des ressources
E-pošta: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga vezanih uz pristup zgradama Europskog parlamenta

Referentni broj: 06C60/2019/M030
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pružanje usluga vezanih uz pristup zgradama Europskog parlamenta.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/09/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 139-341348

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 12/09/2019
Lokalno vrijeme: 20:00
Glasi:
Datum: 13/09/2019
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Uzimajući u obzir objavu odgovora sa zakašnjenjem od 1 dana u odnosu na utvrđeni rok, rok za podnošenje ponuda odgođen je za 13.9.2019.