Servicii - 425434-2019

11/09/2019    S175

Belgia-Bruxelles: Furnizarea de servicii de acces la clădirile Parlamentului European

2019/S 175-425434

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 139-341348)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Cod poștal: B-1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Direction des ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de acces la clădirile Parlamentului European

Număr de referinţă: 06C60/2019/M030
II.1.2)Cod CPV principal
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de servicii de acces la clădirile Parlamentului European.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/09/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 139-341348

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 12/09/2019
Ora locală: 20:00
A se citi:
Data: 13/09/2019
VII.2)Alte informații suplimentare:

Având în vedere publicarea răspunsurilor cu o întârziere de o zi comparativ cu termenul stabilit, termenul-limită de depunere a ofertelor este amânat la 13.9.2019.