Služby - 425434-2019

11/09/2019    S175

Belgicko-Brusel: Poskytovanie služieb týkajúcich sa bezbariérového prístupu do budov Európskeho parlamentu

2019/S 175-425434

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 139-341348)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
PSČ: B-1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Direction des ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb týkajúcich sa bezbariérového prístupu do budov Európskeho parlamentu

Referenčné číslo: 06C60/2019/M030
II.1.2)Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytovanie služieb týkajúcich sa bezbariérového prístupu do budov Európskeho parlamentu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/09/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 139-341348

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 12/09/2019
Miestny čas: 20:00
má byť:
Dátum: 13/09/2019
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Vzhľadom na to, že odpovede boli zverejnené o jeden deň neskôr, ako bolo stanovené, konečný termín predloženia ponúk sa posúva na 13.9.2019.