Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 425647-2020

11/09/2020    S177

Sverige-Arvidsjaur: Transportutrustning och transporthjälpmedel

2020/S 177-425647

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ARVIDSJAURS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2650
Postadress: Upphandlingsenheten
Ort: Arvidsjaur
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 933 81
Land: Sverige
E-post: jonas.lundstedt@arvidsjaur.se
Telefon: +46 960-16556
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.arvidsjaur.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fordon - 2020

Referensnummer: UH-2020-83
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34000000 Transportutrustning och transporthjälpmedel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Arvidsjaur kommun med bolag inbjuder er härmed att lämna anbud i enlighet med annonserade upphandlingsdokument. Upphandlingen omfattar ett ramavtal för köp och operationell leasing av fordon genom succesiva avrop under avtalstiden. Volym under angiven avtalsperiod uppskattas motsvara ca 20 fordon. Separat(a) avtal kommer att tecknas med antagen(na) Leverantör(er) och respektive upphandlande myndighet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Mellanklass personbil Ladd/Plug-in hybrid

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34000000 Transportutrustning och transporthjälpmedel
34100000 Motorfordon
34110000 Personbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arvidsjaur kommun med bolag inbjuder er härmed att lämna anbud i enlighet med annonserade upphandlingsdokument. Upphandlingen omfattar ett ramavtal för köp och operationell leasing av fordon genom succesiva avrop under avtalstiden. Volym under angiven avtalsperiod uppskattas motsvara ca 20 fordon. Separat(a) avtal kommer att tecknas med antagen(na) Leverantör(er) och respektive upphandlande myndighet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Mellanklass personbil fyrhjulsdriven

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34000000 Transportutrustning och transporthjälpmedel
34100000 Motorfordon
34110000 Personbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arvidsjaur kommun med bolag inbjuder er härmed att lämna anbud i enlighet med annonserade upphandlingsdokument. Upphandlingen omfattar ett ramavtal för köp och operationell leasing av fordon genom succesiva avrop under avtalstiden. Volym under angiven avtalsperiod uppskattas motsvara ca 20 fordon. Separat(a) avtal kommer att tecknas med antagen(na) Leverantör(er) och respektive upphandlande myndighet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stor personbil kombi fyrhjulsdriven

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34000000 Transportutrustning och transporthjälpmedel
34100000 Motorfordon
34110000 Personbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arvidsjaur kommun med bolag inbjuder er härmed att lämna anbud i enlighet med annonserade upphandlingsdokument. Upphandlingen omfattar ett ramavtal för köp och operationell leasing av fordon genom succesiva avrop under avtalstiden. Volym under angiven avtalsperiod uppskattas motsvara ca 20 fordon. Separat(a) avtal kommer att tecknas med antagen(na) Leverantör(er) och respektive upphandlande myndighet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Minibuss

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34000000 Transportutrustning och transporthjälpmedel
34100000 Motorfordon
34110000 Personbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arvidsjaur kommun med bolag inbjuder er härmed att lämna anbud i enlighet med annonserade upphandlingsdokument. Upphandlingen omfattar ett ramavtal för köp och operationell leasing av fordon genom succesiva avrop under avtalstiden. Volym under angiven avtalsperiod uppskattas motsvara ca 20 fordon. Separat(a) avtal kommer att tecknas med antagen(na) Leverantör(er) och respektive upphandlande myndighet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Små transportfordon med skåp

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34000000 Transportutrustning och transporthjälpmedel
34100000 Motorfordon
34110000 Personbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arvidsjaur kommun med bolag inbjuder er härmed att lämna anbud i enlighet med annonserade upphandlingsdokument. Upphandlingen omfattar ett ramavtal för köp och operationell leasing av fordon genom succesiva avrop under avtalstiden. Volym under angiven avtalsperiod uppskattas motsvara ca 20 fordon. Separat(a) avtal kommer att tecknas med antagen(na) Leverantör(er) och respektive upphandlande myndighet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Mellanklass personbil fullt Eldriven

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34000000 Transportutrustning och transporthjälpmedel
34100000 Motorfordon
34110000 Personbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arvidsjaur kommun med bolag inbjuder er härmed att lämna anbud i enlighet med annonserade upphandlingsdokument. Upphandlingen omfattar ett ramavtal för köp och operationell leasing av fordon genom succesiva avrop under avtalstiden. Volym under angiven avtalsperiod uppskattas motsvara ca 20 fordon. Separat(a) avtal kommer att tecknas med antagen(na) Leverantör(er) och respektive upphandlande myndighet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 130-318583
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Mellanklass personbil Ladd/Plug-in hybrid

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Norrlands Bil Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556111-1815
Postadress: Storgatan 68
Ort: Arvidsjaur
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 93300
Land: Sverige
E-post: jonas.hagstrom@norrlandsbil.se
Telefon: +46 96021023
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 67 704.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Mellanklass personbil fyrhjulsdriven

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Norrlands Bil Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556111-1815
Postadress: Storgatan 68
Ort: Arvidsjaur
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 93300
Land: Sverige
E-post: jonas.hagstrom@norrlandsbil.se
Telefon: +46 96021023
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 88 495.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Stor personbil kombi fyrhjulsdriven

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Norrlands Bil Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556111-1815
Postadress: Storgatan 68
Ort: Arvidsjaur
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 933 00
Land: Sverige
E-post: jonas.hagstrom@norrlandsbil.se
Telefon: +46 96021023
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 99 752.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Minibuss

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Norrlands Bil Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556111-1815
Postadress: Storgatan 68
Ort: Arvidsjaur
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 933 00
Land: Sverige
E-post: jonas.hagstrom@norrlandsbil.se
Telefon: +46 96021023
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 146 411.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 6
Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Små transportfordon med skåp

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Norrlands Bil Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556111-1815
Postadress: Storgatan 68
Ort: Arvidsjaur
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 933 00
Land: Sverige
E-post: jonas.hagstrom@norrlandsbil.se
Telefon: +46 96021023
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 80 207.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 7
Del nr: 6
Benämning på upphandlingen:

Mellanklass personbil fullt Eldriven

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bilkompaniet Sigoro AB
Nationellt registreringsnummer: 556051-2799
Postadress: Box 50150
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 973 24
Land: Sverige
E-post: thomas.edlund@bilkompaniet.com
Telefon: +46 70-5204591
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 110 678.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Box 849
Ort: Luleå
Postnummer: 971 26
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920-295490
Fax: +46 920-220459
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/09/2020