Prekės - 425743-2019

Submission deadline has been amended by:  502106-2019
11/09/2019    S175    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos

2019/S 175-425743

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adresas: ul. J.P. Woronicza 17
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911
Pašto kodas: 00-999
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
El. paštas: sekretariatbzizp@tvp.pl
Telefonas: +48 225478817

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.tvp.pl

Pirkėjo profilio adresas: https://tvp.eb2b.com.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://przetargi.tvp.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://tvp.eb2b.com.pl
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://przetargi.tvp.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: media

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wdrożenie linii technologicznej do rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w ramach projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”

Nuorodos numeris: ZP/TITT/41/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48900000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie linii technologicznej do rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w ramach projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. składające się z 5 części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera odpowiednio Załącznik nr 1 do wzoru umowy oddzielnie dla każdej z części zamówienia, stanowiący odpowiednio Załącznik 1a-1e do SIWZ.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa i wdrożenie rozwiązania Network Attached Storage (NAS).

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48900000
30233160
30233000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie rozwiązania Network Attached Storage (NAS).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POPC.02.03.02-00-0010/18-00 „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Arch. TVP S.A.” (DIGI TVP) współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Funduszy Europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddz. 2.3.2.„Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury".

II.2.14)Papildoma informacija

Zastrzeżenie do pkt II 2.7 ogłoszenia dla części 1:

Termin realizacji zamówienia dla części 1: do 60 dni od daty zawarcia umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3a do SIWZ.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa i wdrożenie rozwiązania Storage Area Network (SAN).

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48900000
30233160
30233000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie rozwiązania Storage Area Network (SAN).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POPC.02.03.02-00-0010/18-00 „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Arch. TVP S.A.” (DIGI TVP) współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Funduszy Europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddz. 2.3.2.„Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury".

II.2.14)Papildoma informacija

Zastrzeżenie do pkt II 2.7 ogłoszenia dla części 2:

Termin realizacji zamówienia dla części 2: do 60 dni od daty zawarcia umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3b do SIWZ.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa i wdrożenie systemów i sprzętu do rekonstrukcji.

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48820000
48322000
30211400
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemów i sprzętu do rekonstrukcji.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 45
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POPC.02.03.02-00-0010/18-00 „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Arch. TVP S.A.” (DIGI TVP) współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Funduszy Europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddz. 2.3.2.„Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury".

II.2.14)Papildoma informacija

Zastrzeżenie do pkt II 2.7 ogłoszenia dla części 3:

Termin realizacji zamówienia dla części 3: do 45 dni od daty zawarcia umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3c do SIWZ.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa i wdrożenie systemów i sprzętu do rekonstrukcji, korekcji barwowej i montażu.

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48820000
48322000
30211400
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemów i sprzętu do rekonstrukcji, korekcji barwowej i montażu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 45
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POPC.02.03.02-00-0010/18-00 „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Arch. TVP S.A.” (DIGI TVP) współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Funduszy Europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddz. 2.3.2.„Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury".

II.2.14)Papildoma informacija

Zastrzeżenie do pkt II 2.7 ogłoszenia dla części 4:

Termin realizacji zamówienia dla części 4: do 45 dni od daty zawarcia umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3d do SIWZ.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa komputerów przenośnych.

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213100
48311000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POPC.02.03.02-00-0010/18-00 „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Arch. TVP S.A.” (DIGI TVP) współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Funduszy Europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddz. 2.3.2.„Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury".

II.2.14)Papildoma informacija

Zastrzeżenie do pkt II 2.7 ogłoszenia dla części 5:

Termin realizacji zamówienia dla części 5: do 30 dni od daty zawarcia umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3e do SIWZ.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z 23.4.1964 Kodeks cywilny.

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

3.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 wzoru umowy dla części 1, 2 i 5 oraz w § 12 wzoru umowy dla części 3 i 4.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/10/2019
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 15/10/2019
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej, u zamawiającego w Warszawie przy ulicy J.P. Woronicza 17, budynek Pc, pok. nr 213, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Procedura została określona w punkcie 14 SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

1. Zgodnie z art. 93 ust. Pzp, zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówienia, określone w umowie nr POPC.02.03.02-00-0010/18-00 o dofinansowanie projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.” nie zostaną mu przyznane lub gdy ww. umowa zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. Zgodnie z art. 8 ust. 2a Pzp, zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje, które zamawiający objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane.

3. Zgodnie z art. 24aa Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 Pzp.

5. Zgodnie z art. 10a ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SIWZ komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/, korzystanie z której jest nieodpłatne.

a) Korzystanie z platformy wymaga zarejestrowania konta na platformie. Instrukcja rejestracji konta: (https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf);

b) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: (https://przetargi.tvp.pl/);

c) Dokumenty związane z postępowaniem zamawiający zamieszcza w zakładce „Załączniki”;

d) Zakładka „Załączniki” służy również wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.

6. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie, dla:

cz.1: 37 000,00 PLN;

cz.2: 30 000,00 PLN;

cz.3: 28 000,00 PLN;

cz.4: 30 000,00 PLN;

cz.5: 1 000,00 PLN.

7. Oferta stanowi oświadczenie woli wykonawcy wyrażone w formularzu oferty zgodnym w treści z Zał. nr 1a - e do SIWZ.

8. Dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą:

a) dok. potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych ośw. lub dok. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dok. właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG lub dok. na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu wykonawcy;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej ośw. lub dok. podpisuje pełnomocnik, wraz z dok. potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia;

c) w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w 8.2.2-8.2.5 SIWZ – dok. potwierdzający wniesienie wadium;

d) JEDZ (zgodny w treści z Zał. nr 2 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert. JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie w zakładce „Załączniki” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.

b) dok. i ośw. wskazane w 10.3.2-10.3.5 SIWZ – składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dok., o których mowa w pkt 9b) składa dok. zgodnie z instrukcją opisaną w pkt 12 SIWZ.

10. Wymagania w zakresie formy składanych dok. zostały określone w SIWZ.

11. Zastrzeżenie do minimalnego okresu, w którym oferent będzie związany ofertą - sekcja IV.2.6 – wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

12. Wszelkie pozostałe informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia zawiera SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a-198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/09/2019