Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 425790-2022

05/08/2022    S150

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 150-425790

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10476077241
Postai cím: Hold Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóvizi Attila
E-mail: kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu
Telefon: +36 17956656
Fax: +36 13435521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/
A felhasználói oldal címe: http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés és egyéb közösségi, tá

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Onkológiai Intézet-Onkodiagn. ép. építés-tervezés

Hivatkozási szám: EKR000300692021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés, Budapest XI. Ráth György utca 7-9 szám alatti Országos Onkológiai Intézet - Onko-Diagnosztikai Központ beruházás - új onkodiagnosztikai épület építésére, udvartéri feladatok elvégzésére - tervezés és kivitelezés

Az Országos Onkológiai Intézet középtávú stratégiája az európai akkreditációra alkalmas komprehenzív Közép-Magyarországi Onkológiai centrum létrehozása, melynek előfeltétele olyan komplex onkológiai ellátás biztosítása, amely magába foglalja a magas színvonalú képalkotó diagnosztikát, molekuláris pathológiai, onko-diagnosztikát, telemedicina szolgáltatást.

Meglévő épület állomány korszerűsítése érdekében a KEHOP-5.6.0/12-2014-0001 Épületenergetikai korszerűsítés pályázat keretén belül 19-28-as épület felújításra került.

A projekt célja egy Onko - diagnosztikai Központ létesítése az Országos Onkológiai Intézetben, amely a diagnosztikai eljárások elvégzését logisztikailag egy épületbe koncentrálná, és ily módon a daganatos betegek egy napos diagnosztizálását is lehetővé tenné.

A fejlesztések során két épület kerülne elbontásra, a régi Gyógyszertár (16-os épület) és a 6-os számú romos épület.

Felújításra kerül a 19-es és 28-as számú épület, ahová a lebontásra kerülő épületekben jelenleg megtalálható funkciók kerülnének áttelepítésre.

Az intézménynek ezen építési folyamat alatt is folyamatosan működnie kell, ezért a beruházás részét képezi két - engedélyezési eljárás szempontjából végleges, de a beruházás tekintetében ideiglenes jelleggel üzemelő konténerépület is.

A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott tervekben, előírásokban, műszaki irányelvekben és a szerződésben foglaltak alapján az építési beruházás megvalósításához szükséges, még hiányzó tervek és egyéb dokumentumok elkészítése, illetve megszerzése, továbbá valamennyi szükséges hozzájárulás és engedély beszerzése, majd a kivitelezés megvalósítása. Erre tekintettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi mennyiségek csupán tájékoztató jellegűek.

A részletes műszaki leírást, a műszaki irányelveket a közbeszerzési dokumentáció (Közbeszerzési Dokumentumok) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Főbb tájékoztató mennyiségek:

Bontási munkák m2 1284,00 0

F1 - Új épület m2 13609,00 0

F2 - Épület felújítása (19,28 épület) m2 1332,00 0

F3 - Ideiglenes épületek m2 821,00 0

Út, járda, parkoló m2 1997,00 0

Közművek m2 1267,00 0

Környezetrendezés m2 7932,00 0

Orvostechnikai infrastruktúra m2 4115,00 0

Megújuló energiaforrásokhoz szükséges infrastruktúra klt 1,00 0

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
45215140 Kórházi létesítmények építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Országos Onkológiai Intézet

1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.; Helyrajzi száma: 6998/13

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az új onko-diagnosztikai épületben (az elbontott 6-os és 16-os helyén) a képalkotó diagnosztikában csúcstechnológiát jelentő PET-MR hibrid készülék kerülne telepítésre, amely országos szinten nyújtana szolgáltatást a daganatos betegek részére.

Az épület rendeltetése nem fekvőbeteg-ellátó egészségügy épület, funkcióját tekintve diagnosztikai, szövettani és kutató részlegeket tartalmaz.

Az épület két pinceszint + földszint + 3 emeleti szintet tartalmaz.

A földszinten található minden diagnosztikai részleg, ezek utcai és intézmény felöli kapcsolata szintben (terepszinten) megoldott.

Az első emeleten kapott helyet az OnkoTeam és a molekuláris pathológia, mert ezek alapterületi igénye kisebb, mint a fentebb elhelyezett funkciók, így az első emeleten kialakításra kerül átközlekedési lehetőség a jövőbeni nyugati és déli oldali bővítések között.

A második emeleten a daganat pathológia és a cytológia található, míg a harmadik emeleten a biomarker és a pathogenetika kap helyet.

A 19-es és a 28-as épületek jelenlegi funkcióinak jelentős része az új Onko-Diagnosztikai épületbe költözik. A 19-es épület belső átalakítása után ide költözik be a proszektúra és a raktár konténer- épületekből - végleges helyére - a proszektúra és a kórlaptár. Az átalakítás után itt kap új helyet a kontrolling, vendégszobák, fodrász, iktató és fotó labor. Az épületben lévő előadóterem a jelenlegi helyén marad, de belsőépítészeti és akusztikai értelemben újjászületik.

Az épületben kialakításra kerül - a bejárat közelében - két vendégszoba úgy, hogy az a többi funkció zavarása nélkül megközelíthető legyen. A vendégszobák vendégprofesszoroknak nyújtanak átmeneti szállást.

Az eredendően földszintes kialakítású 19-es épület az átalakítás után is földszintes marad. A 28-as épület kétszintes, az épület kubatúrája, szintszáma nem változik.

Az épület minden belső válaszfala bontásra kerül, az átalakítás során új, az igényeknek megfelelő válaszfalak készülnek. Az elbontandó válaszfalak jelenleg részt vesznek az épület merevítésben, így az új válaszfalak kialakításakor statikai szempontokat is figyelembe kell venni, ami esetenként vasbeton, esetenként szerelt válaszfalakat jelent a statika függvényében.

A statikai vizsgálatok alapján a tetőszerkezet cseréje szükséges, így gyakorlatilag a néhány éve hőszigetelt homlokzati falakon kívül az épület minden egyéb eleme bontásra kerül. Ennek megfelelően új acél te- tőszerkezet kell készüljön a hatályos statikai elvárásoknak megfelelően. Az acél szerkezet alatt új álmennyezet készül új - a kor hőtechnikai kívánalmainak megfelelő - hőszigeteléssel. Az új héjazat a jelenlegivel közel azonos tónusú palafedés. A jelenlegi hullámpala fedés szinte biztosan azbeszt tartalmú, erre fokozott figyelemmel kell lenni a bontás során.

Az intézménynek ezen építési folyamat alatt is folyamatosan működnie kell, ezért a beruházás részét képezi két - engedélyezési eljárás szem- pontjából végleges, de a beruházás tekintetében ideiglenes jelleggel üzemelő konténerépület is. A raktárépületet több konténer együttese alkotja. A konténerek 6.06 x 2.44 x 2.59 m külméretűek, ezekből a funkciók alapterületi szükségleteik szerinti darabszámot használva jönnek létre - belső konténerfalak nélküli - egybefüggő terek amelyek aztán a funkciónak megfelelően szerelt válaszfalakkal kerülnek felosztásra. Az ideiglenes épületek földszintes kialakításúak.

Az átmeneti konténerépületek az intézmény telkének nyugati végében, a teniszpályák közvetlen közelében helyezhetőek le, mert itt található olyan, közel vízszintes, összefüggő felület, ahol minimális alapozási költséggel telepíthetőek és gépjármű megközelítésük a belső úthálózatról biztosítható.

A parkolószintek (P1 és P2) térszín alatt kerülnek kialakításra. A parkolókon túl raktárakat, gépészeti helyiségeket és öltözőket (kerékpáros és külsős takarítók) tartalmaznak.

Főbb tájékoztató mennyiségek a II.1.4) pontban találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2.1) megjelölt szakember egészségügyi intézmény kivitelezése és/vagy bővítése során szerzett projektvezetői szakmai tapasztalatán felüli többletszakmai gyakorlata (hónap) (min 0, max 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M/2.2) megjelölt szakember egészségügyi intézmény kivitelezésében és/vagy bővítésében és/vagy felújításában/átalakításában szerzett szakmai gyakorlata (hónap) (min 0, max 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M/2.3) megjelölt szakember egészségügyi intézmény kivitelezésében és/vagy bővítésében és/vagy felújításában/átalakításában szerzett szakmai gyakorlata (hónap) (min 0, max 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M/2.4) pontra megjelölt szakember egészségügyi intézmény tervezése során szerzett szakmai gyakorlati idő (hónap) (min 0, max 24 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A beszerzés finanszírozása támogatásból valósul meg, a beszerzés forrása jelenleg nem ismert (hazai).

2. Hivatkozva a Kbt. 53. § (6) bekezdésére, Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételesnek minősül.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 060-148203
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés nem került aláírása a Kbt. 131. (9) bekezdése alapján az alábbi indokok miatt:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással érintett projektet RRF, illetve hazai költségvetési forrás igénybevételével kívánta megvalósítani, azonban az RRF megítélése az eredményhirdetés óta eltelt időszakban még bizonytalanabbá vált Magyarország számára a következők miatt: Magyarország 2021. május 12. napján nyújtotta be a hivatalos Helyreállítási és Rezilienciaépítési tervét, amelyet azonban az Európai Bizottság még nem hagyott jóvá.

A Kormány az 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozatban döntött az állami beruházások felülvizsgálatáról és 2022. és 2023. évekre jelentős megtakarítási célkitűzéseket fogalmazott meg, mely arra enged következtetni, hogy az állami forrás megítélése sem várható tárgyi projekt kapcsán.

A forrás oldal bizonytalansága mellett, illetve azon túlmenően Felek ellenőrzési körén kívül eső körülményként jelentkeznek az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai, mely 2022. májusától jelentős építőipari anyagár emelkedést, az ellátási láncban történő bizonytalanságot, a forint árfolyamának jelentős gyengülését, munkaerőhiányt és ezáltal a teljesítési határidők bizonytalanságát idézte elő, melyek együttesen a projekt közbeszerzési eljárásban meghatározott feltételek szerinti megvalósítását ellehetetlenítik.

A VI.3) pontban kérem, adja meg a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti ajánlattevők adatai:

1. STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

adószáma: 10776456-4-43

2. LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12

adószáma: 25098367-2-43

3. WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2051 Biatorbágy Vendel Park Huber Utca 1

adószáma: 11469830-2-44

EB Hungary Invest Kft. (közös ajánlattevő)

Székhelye: 1107 Budapest Fogadó utca 4.

adószáma: 13240567-2-42

System Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő)

Székhelye: 1117 Budapest Nádorliget Utca 5/A/603

adószáma: 23135969-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § -a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2022