Tavarat - 425896-2019

11/09/2019    S175

Suomi-Tampere: Selkäreput

2019/S 175-425896

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0952029-9
Postiosoite: Hatanpään valtatie 30
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: 33541
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: purchase3.fdflogcom@mil.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.puolustusvoimat.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252017&tpk=69aa9aab-6050-4ab9-a600-ee3dce449662
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Taistelijan reppu ja naamiosuojus sekä lääkintämiehen reppu

Viitenumero: 2923/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
18931100 Selkäreput
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Taistelijan reppu on liikkuvaa taistelua käyvien taistelijoiden reppu, jossa kuljetetaan varusteita ja taisteluvälinemateriaalia. Reppu mahdollistaa taistelijan yhdistetyn suoja- ja varusteliivin kanssa toiminnan tehtävässä vähintään 0-12 h ajan. Reppuun voidaan kiinnittää repun mitat ylittäviä esineitä. Lumikuosillinen naamiosuojus kiinnitetään taistelijan reppuun reunakuminauhan ja G-koukkujen avulla. Taistelijan repun varaosina hankitaan optiona repun päälliskangasta, G-koukkuja, D-lenkkejä, maastokuvioitua pes-nauhaa ja kaksipuoleista tarranauhaa. Lääkintämiehen reppu on liikkuvaa taistelua käyvien joukkojen lääkintämiehen käyttämä reppu, jossa kuljetetaan lääkintämiehen ensihoitosarjan varusteita. Reppuun voidaan kiinnittää repun mitat ylittäviä esineitä. Lääkintämiehen repun varaosina hankitaan optiona irrallisia tarviketaskuja ja tarrallisia ikkunataskuja. Taistelijan ja lääkintämiehen reput ovat kiinnitettävissä toisiinsa ja niitä voi käyttää kokonaisuutena.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C2 Kanta-Häme
NUTS-koodi: FI194 Etelä-Pohjanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Taistelijan reppu ja naamiosuojus:

Taistelijan repun ja naamiosuojusten hankittava määrä vuonna 2019 on 3 800 kpl ± 30 %. Taistelijan repun vaatimukset, valmistus ja toimitus teknisen spesifikaation 2137-a ja perusnäytteen mukaisesti. Tilaaja pidättää oikeuden teknisen spesifikaation vähäisiin muutoksiin. Reppujen mukana ei toimiteta teknisessä spesifikaatiossa mainittuja irtohihnoja. Taistelijan repun naamiosuojuksen vaatimukset, valmistus ja toimitus teknisen spesifikaation 2138-a ja perusnäytteen mukaisesti. Tilaaja pidättää oikeuden teknisen spesifikaation vähäisiin muutoksiin.

Lääkintämiehen reppu:

Lääkintämiehen reppuja hankitaan vuosina 2019 ja 2020 250 kpl ± 30 %/vuosi. Lääkintärepun vaatimukset, valmistus ja toimitus teknisen spesifikaation 2139-a ja perusnäytteen mukaisesti. Tilaaja pidättää oikeuden teknisen spesifikaation vähäisiin muutoksiin. Teknisessä spesifikaatiossa kuvattua irrallista tarviketaskua hankitaan erikseen, se ei kuulu kiinteänä reppuun.

Perusnäyte

Taistelijan repun ja naamiosuojuksen sekä lääkintämiehen repun perusnäytteet ovat nähtävillä Talousvarikolla (Harvialantie 2, 13210 Hämeenlinna) tarjouspyyntövaiheessa. Perusnäytteet täydentävät teknistä spesifikaatiota. Perusnäytteessä voi olla eroja tekniseen spesifikaatioon verrattuna. Mikäli perusnäyte eroaa teknisestä spesifikaatiosta, tulee ottaa yhteyttä hankintayksikköön, kts. kohta Yhteydenpito tarjouskilpailun aikana. Jos Tarjoaja on halukas tutustumaan perusnäytteisiin, Tarjoajan tulee ilmoittaa sähköisesti osoitteella: talv.2logr@mil.fi otsikolla, ”Taistelijan reppu ja Lääkintäreppu 2923/2019/Vierailu”. Viestissä tulee ilmoittaa vierailuun osallistuvien henkilöiden henkilötiedot (nimi, yritys, kansalaisuus) sekä toivottu ajankohta tutustumiselle. Ulkomaankansalaisten on huomioitava, että heille tulee järjestää etukäteen vierailulupa Puolustusvoimien alueella. Tarkemmat ohjeet luvan saamiseksi saa pyytämällä sähköpostitse (talv.2logr@mil.fi). Talousvarikko vahvistaa tutustumiskäynnin ajankohdat. Perusnäytteeseen saa käydä tutustumassa ainoastaan tähän tarjouspyyntöön liittyvän tarjousten valmisteluun. Tarjous muodostuu Hanki-palveluun jätetystä tarjouksesta ja tarjousnäytteistä. Näytteet ovat osa tarjousta ja ne on toimitettava Talousvarikolle tarjouksen jättöaikaan mennessä. Tarjousnäytteiden toimittamisesta tarkemmat tiedot kohdassa "Muut tiedot". Tarjouksen mukana toimitetut muut dokumentit ja pyydetyt liitteet voivat olla joko suomen- tai englanninkielisiä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Taistelijan reppuun ja naamiosuojukseen liittyvät optiot:

Vuodelle 2020 taistelijan reppu 4 800 kpl

Vuodelle 2020 naamiosuojus 4 800 kpl

Vuodelle 2020 varaosina taistelijan reppuun ja naamiosuojukseen: Taistelijan repun päälliskangasta enintään 500 metriä, G-koukkuja enintään 5 000 kpl, D-lenkkejä enintään 5 000 kpl, maastokuvioitua pes-nauhaa 25 mm enintään 500 metriä ja kaksipuoleista tarranahaa enintään 500 metriä. Vuodelle 2021 taistelijan reppu 2000 kpl Vuodelle 2021 naamiosuojus 1 000 kp.

Lääkintämiehen reppuun liittyvät optiot:

Vuodelle 2020 irrallinen tarviketasku 500 kpl

Vuodelle 2021 lääkintämiehen reppu enintään 300 kpl

Vuodelle 2021 tarrallinen ikkunatasku enintään 150 kpl

Vuodelle 2022 lääkintämiehen reppu enintään 300 kpl

Vuodelle 2022 tarrallinen ikkunatasku enintään 150 kpl.

Lääkintämiehen repun optioihin hinnat pyydetään hintahaitarilla ja optiot voidaan lunastaa osittain yhden hintahaitarin/tuote perusteella.

Taistelijan repun ja naamiosuojuksen sekä lääkintämiehen repun hankintaan sisällytettään vuosille 2019-2022 lisähankintavaraukset kriisinhallinta- ja kansainvälisten joukkojen sekä Rajavartiolaitoksen varustamista varten sopimuksen voimassaoloaikana. Lisähankintavaraukset ovat hankinnan vuosittaisesta arvosta enintään 20 %. Mahdollisista lisähankintavarauksista tehdään erilliset tilaukset. Tarjottujen hintojen tulee koskea myös lisähankintavarausta.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 21/10/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 21/10/2019
Paikallinen aika: 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintayksikön päätökseen saa hakea muutosta tekemällä hankintaoikaisupyynnön Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tai valittamalla markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/09/2019