Varor - 425960-2019

11/09/2019    S175    Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Litauen-Vilnius: Desinfektionsmedel

2019/S 175-425960

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Nationellt registreringsnummer: 124364561
Postadress: Santariškių g. 2
Ort: Vilnius
Nuts-kod: LT
Postnummer: LT-08661
Land: Litauen
Kontaktperson: Rūta Jokimčienė
E-post: ruta.jokimciene@santa.lt
Telefon: +370 52365105
Fax: +370 52365111

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.santa.lt/

Upphandlarprofil: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6137

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=476515
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=476515&B=PPO
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Instrumentų dezinfekcijos priemonių pirkimas Nr. 19882

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
24455000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Instrumentų dezinfekcijos priemonės.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 7
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Priemonė anesteziologinių instrumentų įvedimui pagerinti

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24455000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LT
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Maksimalus kiekis – 1 500 litrų.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Priemonės automatinėms basonų plovimo-dezinfekavimo mašinoms

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24455000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LT
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Maksimalus kiekis – 1 680 litrų.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Koncentruotas laboratorinių indų ploviklis

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24455000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LT
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Maksimalus kiekis – 60 litrų.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

DNR nukenksmintojas

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24455000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LT
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Maksimalus kiekis – 20 litrų.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Plovimo priemonė (automatiniam plovimui), skirta darbui su Steris Reliance Vision multi chamber washer - dezinfektor plovimo-dezinfekcijos mašina

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24455000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LT
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Maksimalus kiekis – 3 000 litrų.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Odontologijos aspiracinių sistemų priežiūros priemonės

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24455000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LT
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Maksimalus kiekis – 145 litrai.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Pirminio instrumentų nukenksminimo priemonė

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24455000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LT
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Maksimalus kiekis – 760 vnt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis numato remtis, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekes, pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 proc. nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš pardavėjui mokėtinų sumų.

Jei pardavėjas iš esmės pažeidžia sutartį nurodytais atvejais, pirkėjas turi teisę taikyti 10 proc. sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

Jei pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su pardavėju per sutartyje numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/10/2019
Lokal tid: 10:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Litauiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/10/2019
Lokal tid: 10:45
Plats:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Viešųjų pirkimų skyrius, B328 kab., Santariškių g. 2, Vilnius.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Vilniaus apygardos teismas
Ort: Vilnius
Land: Litauen
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2019