Varor - 426102-2019

11/09/2019    S175    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Belgien-Liège: Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter

2019/S 175-426102

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
CHR de la Citadelle
CHR
Bd du 12e de Ligne 1
Liège
4000
Belgien
Kontaktperson: M. Francis Warnant
Telefon: +32 43216788
E-post: francis.warnant@chrcitadelle.be
Fax: +32 43216000
Nuts-kod: BE332

Internetadress(er):

Allmän adress: www.chrcitadelle.be

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Intercommunale
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fourniture, installation et mise en service d'unités dentaires et d'appareils de radiographie

Referensnummer: FW - 18130 bis
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33130000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Le délai de livraison et de mise en service du matériel ne peut être supérieur à 15 jours ouvrables à partir de la date de mise à disposition des locaux.

La date de mise à disposition sera déterminée en cours de travaux et le soumissionnaire en sera avisé au moins 1 mois à l’avance. Cette date est actuellement estimée au 30.1.2020.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 422 388.94 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Unités dentaires

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE332
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

CHR de la Citadelle — site de Sainte-Rosalie, Rue des Wallons no 72 à 4000 Liège.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Voir II.2.1).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 70
Kostnadskriterium - Namn: Prix / Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Appareils de radiographie intra-orale

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE332
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

CHR de la Citadelle — site de Sainte-Rosalie, Rue des Wallons no 72 à 4000 Liège.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Voir II.2.1).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Appareil de radiographie panoramique — téléradiographie/CBCT

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE332
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

CHR de la Citadelle — site de Sainte-Rosalie, Rue des Wallons no 72 à 4000 Liège.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Voir II.2.1).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Kostnadskriterium - Namn: Prix et coût d'utilisation / Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 069-161757
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: FW - 18130 bis
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Unités dentaires

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Henry Schein NV
Luchthavenlaan 20
Vilvoorde
1800
Belgien
Telefon: +32 22574050
E-post: info@henryschein.be
Fax: +32 25350349
Nuts-kod: BE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 336 286.94 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: FW - 18130 bis
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Appareils de radiographie intra-orale

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Henry Schein NV
Luchthavenlaan 20
Vilvoorde
1800
Belgien
Telefon: +32 22574050
E-post: info@henryschein.be
Fax: +32 25350349
Nuts-kod: BE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 25 900.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: FW - 18130 bis
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Appareil de radiographie panoramique — téléradiographie/CBCT

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Henry Schein NV
Luchthavenlaan 20
Vilvoorde
1800
Belgien
Telefon: +32 22574050
E-post: info@henryschein.be
Fax: +32 25350349
Nuts-kod: BE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 60 202.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Belgien
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/09/2019