Varor - 426102-2019

11/09/2019    S175    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Belgien-Liège: Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter

2019/S 175-426102

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: CHR de la Citadelle
Nationellt registreringsnummer: CHR
Postadress: Bd du 12e de Ligne 1
Ort: Liège
Nuts-kod: BE332
Postnummer: 4000
Land: Belgien
Kontaktperson: M. Francis Warnant
E-post: francis.warnant@chrcitadelle.be
Telefon: +32 43216788
Fax: +32 43216000

Internetadress(er):

Allmän adress: www.chrcitadelle.be

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Intercommunale
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fourniture, installation et mise en service d'unités dentaires et d'appareils de radiographie

Referensnummer: FW - 18130 bis
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33130000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Le délai de livraison et de mise en service du matériel ne peut être supérieur à 15 jours ouvrables à partir de la date de mise à disposition des locaux.

La date de mise à disposition sera déterminée en cours de travaux et le soumissionnaire en sera avisé au moins 1 mois à l’avance. Cette date est actuellement estimée au 30.1.2020.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 422 388.94 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Unités dentaires

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE332
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

CHR de la Citadelle — site de Sainte-Rosalie, Rue des Wallons no 72 à 4000 Liège.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Voir II.2.1).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 70
Kostnadskriterium - Namn: Prix / Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Appareils de radiographie intra-orale

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE332
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

CHR de la Citadelle — site de Sainte-Rosalie, Rue des Wallons no 72 à 4000 Liège.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Voir II.2.1).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Appareil de radiographie panoramique — téléradiographie/CBCT

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE332
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

CHR de la Citadelle — site de Sainte-Rosalie, Rue des Wallons no 72 à 4000 Liège.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Voir II.2.1).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Kostnadskriterium - Namn: Prix et coût d'utilisation / Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 069-161757
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: FW - 18130 bis
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Unités dentaires

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Henry Schein NV
Postadress: Luchthavenlaan 20
Ort: Vilvoorde
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1800
Land: Belgien
E-post: info@henryschein.be
Telefon: +32 22574050
Fax: +32 25350349
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 336 286.94 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: FW - 18130 bis
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Appareils de radiographie intra-orale

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Henry Schein NV
Postadress: Luchthavenlaan 20
Ort: Vilvoorde
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1800
Land: Belgien
E-post: info@henryschein.be
Telefon: +32 22574050
Fax: +32 25350349
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 25 900.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: FW - 18130 bis
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Appareil de radiographie panoramique — téléradiographie/CBCT

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Henry Schein NV
Postadress: Luchthavenlaan 20
Ort: Vilvoorde
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1800
Land: Belgien
E-post: info@henryschein.be
Telefon: +32 22574050
Fax: +32 25350349
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 60 202.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Conseil d'État
Postadress: Rue de la Science 33
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1040
Land: Belgien
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/09/2019