Bauleistung - 426168-2022

05/08/2022    S150

Polen-Breslau: Bauarbeiten

2022/S 150-426168

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jan Kopij
E-Mail: przetargi@wi.wroc.pl
Telefon: +48 717710900
Fax: +48 717710904
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wi.wroc.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.wi.wroc.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

04110 – Przebudowa Mostów Pomorskich wraz z przebudową ciepłociągu we Wrocławiu

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45221119 Bauarbeiten zur Erneuerung von Brücken
45221250 Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen
45223200 Bauliche Anlagen
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
45232140 Bau von Fernheizleitungsnetzen
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
45232410 Kanalisationsarbeiten
45232460 Sanitäre Anlagen
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45233252 Oberbauarbeiten für Straßen
45233294 Installation von Straßenverkehrssignalen
45234121 Straßenbahnarbeiten
45262210 Fundamentierungsarbeiten
45262300 Betonarbeiten
45262310 Stahlbetonarbeiten
45262330 Betonreparaturarbeiten
45316213 Installation von Verkehrsleiteinrichtungen
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
45233161 Bau von Fußwegen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przebudowa Mostów Pomorskich (Północnego, Środkowego i

Południowego) we Wrocławiu wraz z wykonaniem robót budowlanych

polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 zabytkowego

Mostu Pomorskiego Południowego nad Odrą pod dno rzeki z

wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i

komory odbiorczej we Wrocławiu

Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na:

— Niezbędną aktualizację uzgodnień i opinii wchodzących w skład

projektu budowlanego i wykonawczego wykonanego w latach 2015-2018

— Opracowanie niezbędnych projektów wymienionych w pkt 1.4.2 ppkt 2

OPZ

— Realizacja robót budowlanych na podstawie n/w pozwoleń na budowę

Przełożenie sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu

Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem

metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej

we Wrocławiu — Decyzja nr 3196/2016 z dnia 30.6.2016 r.

Most Pomorski Północny i Środkowy

— Decyzja nr 515/2016 z dnia 3.2.2016 r. zmieniona decyzją nr

6164/2018 z dnia 5.12.2018 r.

Most Pomorski Południowy

— Decyzja nr 3433/2018 z dnia 12.7.2018 r,

— Decyzja nr 3196/2016 z dnia 30.6.2016 r.

W zakresie zadania jest wykonanie robót budowlanych na podstawie

opracowanych projektów budowlanych, wykonawczych przedmiarów i

specyfikacji technicznych (STWiOR) oraz opracowań uzupełniających dla

wszystkich Zadań inwestycyjnych w szczególności obejmujących:

— organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

— wykonanie robót przygotowawczych,

— wykonanie robót tymczasowych,

— wytyczenie geodezyjne,

— wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu,

— wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu,

— wykonanie robót mostowych,

— wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych,

— wykonanie robót branży budowlanej (komory: startowa i odbiorcza i

części żelbetowe przyległe do komór, kanały ciepłownicze, mikrotunele,

ścianki szczelne, ściany szczelinowe, kolumny jet-grouting),

— wykonanie robót remontowych na obiektach sieci ciepłowniczej,

— wykonanie robót instalacyjnych (sieci ciepłownicze),

— wykonanie robót rozbiórkowych w tym demontaż odcinków sieci

ciepłowniczej z Mostu Pomorskiego południowego i odcinków sieci

tymczasowej),

— wykonanie robót konserwatorskich (mosty i baszty),

— wykonanie robót przyłączeniowych,

— wykonanie robót instalacyjnych (wod-kan),

— wykonanie robót torowych,

— wykonanie robót sanitarnych (wod-kan-gaz),

— wykonanie robót elektrycznych (oświetlenie, iluminacja, sieci

elektroenergetyczne, trakcja, sterowanie zwrotnic),

— wykonanie robót elektrycznych i automatyki w zakresie sieci

ciepłowniczej,

— wykonanie robót teletechnicznych (mkt, sieci operatorów

telekomunikacyjnych),

— wykonanie robót teletechnicznych w zakresie przebudowy sieci

telekomunikacyjnej,

— wykonanie robót instalacyjnych w zakresie przebudowy sieci gazowej,

— wykonanie robót instalacyjnych w zakresie usunięcia kolizji istniejącego

masztu trakcji tramwajowej z komora odbiorczą,

— wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do komór: startowej i odbiorczej,

— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wraz z przebudowa

sygnalizacji świetlnej,

— wykonanie nasadzeń,

— koordynacja robót objętych dokumentacją dla Mostu Południowego oraz

Mostu Środkowego i Północnego w szczególności należy unikać

etapowania przebudowy kabli elektroenergetycznych i

telekomunikacyjnych i nie wprowadzać muf na granicy opracowań,

— prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów

zgodnie z planem gospodarowania odpadami,

— prace porządkowe na terenie objętym pracami i oddziaływaniem prac,

— procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 38
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 010-018665

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
16/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Pro-Tra Building Sp. z o.o.
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 56 824 849.93 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 do art. 590 ustawy pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45221119 Bauarbeiten zur Erneuerung von Brücken
45221250 Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen
45223200 Bauliche Anlagen
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
45232140 Bau von Fernheizleitungsnetzen
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
45232410 Kanalisationsarbeiten
45232460 Sanitäre Anlagen
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45233252 Oberbauarbeiten für Straßen
45233294 Installation von Straßenverkehrssignalen
45234121 Straßenbahnarbeiten
45262210 Fundamentierungsarbeiten
45262300 Betonarbeiten
45262310 Stahlbetonarbeiten
45262330 Betonreparaturarbeiten
45316213 Installation von Verkehrsleiteinrichtungen
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
45233161 Bau von Fußwegen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przebudowa Mostów Pomorskich (Północnego, Środkowego i

Południowego) we Wrocławiu wraz z wykonaniem robót budowlanych

polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 zabytkowego

Mostu Pomorskiego Południowego nad Odrą pod dno rzeki z

wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i

komory odbiorczej we Wrocławiu

Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na:

— Niezbędną aktualizację uzgodnień i opinii wchodzących w skład

— Opracowanie niezbędnych projektów wymienionych w pkt 1.4.2 ppkt 2

OPZ

— Realizacja robót budowlanych na podstawie n/w pozwoleń na budowę

Przełożenie sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu

Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem

metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej

we Wrocławiu

— Decyzja nr 3196/2016 z dnia 30.6.2016 r.

Most Pomorski Północny i Środkowy

— Decyzja nr 515/2016 z dnia 3.2.2016 r. zmieniona decyzją nr

6164/2018 z dnia 5.12.2018 r.

Most Pomorski Południowy

— Decyzja nr 3433/2018 z dnia 12.7.2018 r,

— Decyzja nr 3196/2016 z dnia 30.6.2016 r.

W zakresie zadania jest wykonanie robót budowlanych na podstawie

opracowanych projektów budowlanych, wykonawczych przedmiarów i

specyfikacji technicznych (STWiOR) oraz opracowań uzupełniających dla

wszystkich Zadań inwestycyjnych w szczególności obejmujących:

— organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

— wykonanie robót przygotowawczych,

— wykonanie robót tymczasowych,

— wytyczenie geodezyjne,

— wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu,

— wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu,

— wykonanie robót mostowych,

— wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych,

— wykonanie robót branży budowlanej (komory: startowa i odbiorcza i

części żelbetowe przyległe do komór, kanały ciepłownicze, mikrotunele,

ścianki szczelne, ściany szczelinowe, kolumny jet-grouting),

— wykonanie robót remontowych na obiektach sieci ciepłowniczej,

— wykonanie robót instalacyjnych (sieci ciepłownicze),

— wykonanie robót rozbiórkowych w tym demontaż odcinków sieci

ciepłowniczej z Mostu Pomorskiego południowego i odcinków sieci

tymczasowej),

— wykonanie robót konserwatorskich (mosty i baszty),

— wykonanie robót przyłączeniowych,

— wykonanie robót instalacyjnych (wod-kan),

— wykonanie robót torowych,

— wykonanie robót sanitarnych (wod-kan-gaz),

— wykonanie robót elektrycznych (oświetlenie, iluminacja, sieci

elektroenergetyczne, trakcja, sterowanie zwrotnic),

— wykonanie robót elektrycznych i automatyki w zakresie sieci

ciepłowniczej,

— wykonanie robót teletechnicznych (mkt, sieci operatorów

telekomunikacyjnych),

— wykonanie robót teletechnicznych w zakresie przebudowy sieci

telekomunikacyjnej,

— wykonanie robót instalacyjnych w zakresie przebudowy sieci gazowej,

— wykonanie robót instalacyjnych w zakresie usunięcia kolizji istniejącego

masztu trakcji tramwajowej z komora odbiorczą,

— wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do komór: startowej i odbiorczej,

— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wraz z przebudowa

sygnalizacji świetlnej,

— wykonanie nasadzeń,

— koordynacja robót objętych dokumentacją dla Mostu Południowego oraz

Mostu Środkowego i Północnego w szczególności należy unikać

etapowania przebudowy kabli elektroenergetycznych i

telekomunikacyjnych i nie wprowadzać muf na granicy opracowań,

— prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów

zgodnie z planem gospodarowania odpadami,

— prace porządkowe na terenie objętym pracami i oddziaływaniem prac,

— procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 38
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 60 338 127.98 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Pro-Tra Building Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Chałupnicza 26a
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

- Zmiana sterownika i wyposażenia systemu sterowania urządzeń zlokalizowanych w komorach ciepłowniczych (zmiana typów i parametrów urządzeń dla systemu sterowania przesyłem ciepła) oraz zamiana systemu komunikacji INTERCOM.

- Komora odbiorcza - dostosowanie rzędnych oczepu ścian szczelinowych do istniejących rzędnych nawierzchni chodnika i drogi w ciąu ul. Grodzkiej

- Usunięcie kolizji poprzecznej z kablami elektroenergetycznymi na skrzyżpwaniu ul. Pomorskiej z ul. Ks. Wiolda.

- Zmiana rodzaju wzmocnienia posadowienia muru oporowego przy Moście Północnym - roboty zamienne

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Trwające prace oraz zmiany technologii ujawniły wszelkie czynniki wywołujące konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu oraz obszaru Zamawiający nie był w stanie przewidzieć wystąpienia niektórych kolizji i konieczności ich usunięcia.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 60 156 640.17 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 60 338 127.98 PLN