Lieferungen - 426307-2022

05/08/2022    S150

România-Constanța: Lămpi cu ultraviolete

2022/S 150-426307

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CSEI MARIA MONTESSORI
Număr naţional de înregistrare: 4515450
Adresă: Strada Str. Nicolae Măndoi, Nr. 17
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900227
Țară: România
Persoană de contact: MARINELA SFETCU
E-mail: scsp2cta@yahoo.com
Telefon: +40 241691731
Fax: +40 241691731
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lampă dezinfectare

II.1.2)Cod CPV principal
31515000 Lămpi cu ultraviolete
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Lampă dezinfectare cu UV pentru sterilizare încăperi

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 10 084.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lampă dezinfectare cu UV pentru sterilizare încăperi

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
08/08/2022

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2022