Supplies - 426371-2016

03/12/2016    S234    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Partnerstwo innowacyjne 

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne

2016/S 234-426371

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Grabiszynska 105
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 53-439
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Podsiadlo
E-mail: t.podsiadlo@dcchp.pl
Tel.: +49 713349520
Faks: +49 713349420

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dcchp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

BZP.3810.37.2016.JU.

II.1.2)Główny kod CPV
33100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wyrobów medycznych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 202 729.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 6

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Nakłuwacz hematologiczny do palca 2,4 mm (op. 100 lub 200 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

MEDICUS Sp. z o.o.

ul. Towarowa 23A

43-100 Tychy

wartość brutto: 2 462,40 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 9

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczotka cytologiczna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Olympus Polska Sp z o. o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa

Wartość zamówienia brutto: 22 032 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 10

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Maska tlenowa z nebulizatorem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

ZARYS Sp. z o. o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze

Wartość zamówienia brutto: 18 181,26 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 11

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Sterylny retraktor ran chirurgicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 11

BERYL MED. LTD ul. Racławicka 46/6 30-017 Kraków

Wartość zamówienia brutto: 11 102,40 PLN

Umowa

zawarta w dniu 14.10.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 12

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw maski z regulowaną zastawką typu Venturi do wysokoich stężeń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 12

PROMED S.A. ul. Krajewskiego 1b 01-520 Warszawa

Wartość zamówienia brutto: 5 868,72 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 13

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do toalety jamy ustnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 13

SKAMEX ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

Wartość zamówienia brutto: 842,40 PLN. Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 14

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczoteczka do zębów z atraumatyczną końcówką czyszczącą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 14

ZARYS Sp. z o. o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze

Wartość zamówienia brutto: 388,80 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 15

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Jednopacjentowy, sterylny czujnik na palec do pomiaru saturacji dla dorosłych powyżej 40kg wagi ciała, z systemem Nellcor.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 15

Medtronik Covidien Polska Sp. z o. o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa

Wartość zamówienia brutto: 8 154 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 16

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Wiefunkcyjny bezigłowy zawór dostępu naczyniowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 16

ZARYS Sp. z o. o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze

Wartość zamówienia brutto: 1231,20 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 17

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

— Rampa 3 kranikowa

— Rampa 5 kranikowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 17

J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Sp.j. ul. Przemysłowa 4a 59-300 Lubin

Wartość zamówienia brutto: 1 414,80 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 18

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Elektrody do stymulacji zewnetrznej do defibrylatora Lifepack 12 (op.=2szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 18

SINMED Aleksandra Piątkowska ul. Tuszecka 6 44-100 Gliwice

Wartość zamówienia brutto: 142,56 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 20

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

ZAWOR z drenem podwójnym STANDARD.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 20

VYGON POLSKA Sp z o. o. ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa

Wartość zamówienia brutto: 534,60 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 21

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przyrząd do infuzji do podawania cytostatyków bursztynowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 21

SINMED Aleksandra Piątkowska ul. Tuszecka 6 44-100 Gliwice

Wartość zamówienia brutto: 28 350 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 22

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

— Nakładka do klemu LIGASURE ATS0911PL/GBC1600-L-LS3092

— Nakładka do klemu LIGASURE R2A859701 – LS3110.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 22

Medtronik Covidien Polska Sp. z o. o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa

Wartość zamówienia brutto: 34 702,56 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 24

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Pleuracan pełny zestaw do drenażu opłucnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 24

Aesculap Chifa Sp z o. o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl

Wartość zamówienia brutto: 20 196 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 25

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Worek do dobowej zbiórki moczu 14 dniowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 25

SKAMEX ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

Wartość zamówienia brutto: 3 110,40 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 26

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

— zatyczki do drenu Topaz Medela

— Pojemnik Topaz canister 0,8 l

— Pojemnik Topaz canister 0,3 l

— Dren do pojemnika Medela pojedynczy

— Dren do pojemnika Medela podwójny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pakiet nr 26

Medela Polska Sp. z o. o. ul. Leninowska 8 03-684 Warszawa

Wartość zamówienia brutto: 43 148,16 PLN

Umowa

zawarta w dniu 28.9.2016 roku.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Partnerstwo innowacyjne
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: Pakiet nr 6
Nazwa:

Nakłuwacz hematologiczny do palca 2,4 mm (op. 100 lub 200 szt.)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MEDICUS Sp. z o. o. ul. Towarowa 23A
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 462.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: Pakiet nr 9
Nazwa:

Szczotka cytologiczna do wymazów 1x uzytku sterylna do bronchoskopii o średnicy szczoteczki 3.0mm – Szczotka cytologiczna do wymazów 1x uzytku sterylna do bronchoskopii o średnicy szczoteczki 5.0mm

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 032.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: Pakiet nr 10
Nazwa:

Maska tlenowa z nebulizatorem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ZARYS Sp. z o. o. ul. Pod Borem 18
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 41-808
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 181.26 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: Pakiet nr 11
Nazwa:

Sterylny retraktor ran chirurgicznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/10/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BERYL MED. LTD ul. Racławicka 46/6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 30-017
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 102.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: Pakiet nr 12
Nazwa:

- Zestaw maski z regulowaną zastawką typu Venturi do wysokoich stężeń

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROMED S.A. ul. Krajewskiego 1b
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-520
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 868.72 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: Pakiet nr 13
Nazwa:

Zestaw do toalety jamy ustnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SKAMEX ul. Częstochowska 38/52
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 93-121
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 842.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: Pakiet nr 14
Nazwa:

Szczoteczka do zębów z atraumatyczną końcówką czyszczącą

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ZARYS Sp. z o. o. ul. Pod Borem 18
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 41-808
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 388.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: Pakiet nr 15
Nazwa:

Jednopacjentowy, sterylny czujnik na palec do pomiaru saturacji dla dorosłych powyżej 40kg wagi ciała, z systemem Nellcor

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Medtronik Covidien Polska Sp. z o. o. ul. Polna 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-633
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 154.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: Pakiet nr 16
Nazwa:

Wiefunkcyjny bezigłowy zawór dostępu naczyniowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ZARYS Sp. z o. o. ul. Pod Borem 18
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 41-808
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 231.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10
Część nr: Pakiet nr 17
Nazwa:

- Rampa 3 kranikowa – Rampa 5 kranikowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: J. CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA” Sp.j. ul. Przemysłowa 4a
Miejscowość: Lubin
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 59-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 414.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11
Część nr: Pakiet nr 18
Nazwa:

Elektrody do stymulacji zewnetrznej do defibrylatora Lifepack 12 (op.=2szt.)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SINMED Aleksandra Piątkowska ul. Tuszecka 6
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 142.56 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 12
Część nr: Pakiet nr 20
Nazwa:

ZAWOR z drenem podwójnym STANDARD

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: VYGON POLSKA Sp z o. o. ul. Francuska 39/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-905
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 534.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 13
Część nr: Pakiet nr 21
Nazwa:

Przyrząd do infuzji do podawania cytostatyków bursztynowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SINMED Aleksandra Piątkowska ul. Tuszecka 6
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 350.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 14
Część nr: Pakiet nr 22
Nazwa:

Nakładka do klemu LIGASURE ATS0911PL/GBC1600-L-LS3092 – Nakładka do klemu LIGASURE R2A859701 – LS3110

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Medtronik Covidien Polska Sp. z o. o. ul. Polna 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-633
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 702.56 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 15
Część nr: Pakiet nr 24
Nazwa:

Pleuracan pełny zestaw do drenażu opłucnej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aesculap Chifa Sp z o. o. ul. Tysiąclecia 14
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 64-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 196.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 16
Część nr: Pakiet nr 25
Nazwa:

Worek do dobowej zbiórki moczu 14 dniowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SKAMEX ul. Częstochowska 38/52
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 93-121
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 110.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 17
Część nr: 26
Nazwa:

- zatyczki do drenu Topaz Medela – Pojemnik Topaz canister 0,8 l – Pojemnik Topaz canister 0,3 l – Dren do pojemnika Medela pojedynczy – Dren do pojemnika Medela podwójny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Medela Polska Sp. z o. o. ul. Leninowska 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-684
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 43 148.16 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2016