We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 42652-2018

30/01/2018    S20

Magyarország-Budapest: Tömegközlekedési buszok

2018/S 020-042652

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 249-525825)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dízelüzemű, használt, alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlése

Hivatkozási szám: BKV Zrt. T-472/17.
II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bérleti szerződés keretében dízelüzemű, használt, alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlése

Alapmennyiség: 4 db

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt az alapmennyiségen felül további 1 (egy) darab járművet megrendeljen a szerződésben meghatározott bérleti havidíj ellenében. Az opcionális 1 darab jármű a szerződés módosítása nélkül a felek külön megállapodása alapján rendelhető meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/01/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 249-525825

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

Dízelüzemű, használt, alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlése bérleti szerződés keretében

A járművek rendelkezésre állásával kapcsolatosan éves szinten minimálisan elvárt járműkiadási százalék: 90 %. Kivételt képezhet ez alól a baleseti okból, vagy Ajánlatkérőnek felróhatóan egyéb okból üzemképtelenné vált jármű.

Ajánlatkérő garantálja, hogy az autóbuszokat 70 000 km/év ±20 % futásteljesítmény intervallumban üzemelteti.

A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania a megajánlott járművek műszaki leírását és bemutatását tartalmazó dokumentumokat úgy, hogy abból az ajánlati felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy:

— a teljesítést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül meg tudja kezdeni, és a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért havi megrendelési ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben teljesít,

— vállalja a járművek magyarországi forgalomba helyezését és annak költségeit,

— az általa bérlésre megajánlott járműveket érvényes, magyar forgalmi engedéllyel, a forgalmi engedélyben szereplő „Menetrendszerinti személyszállításra alkalmas” bejegyzéssel, kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és legfeljebb 10 % önrészt tartalmazó CASCO biztosítással ellátva, forgalomra képes, a műszaki leírásnak megfelelő, hibamentes műszaki és esztétikai állapotban bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére,

— a jármű ajánlatkérő részére történő átadásakor átadja a kezelési és karbantartási utasítást nyomtatott és elektronikus formában, továbbá, amennyiben a jármű menetíróval felszerelt, a tachográf illesztés, illetve hitelesítés érvényes bizonylatát, melyből az érvényesség ideje is egyértelműen kiderül,

— vállalja a járművek tervszerű megelőző karbantartásához, nem tervezett javításához a szükséges alkatrészek biztosítását, melyek ellenértékét a bérleti díj tartalmazza,

— vállalja a nem ajánlatkérőnek felróható káreseményekkel kapcsolatos helyreállítást és a biztosítóval való kapcsolattartást azok minden költségével,

— fődarab (motor, sebességváltó, futómű) meghibásodása esetén vállalja annak javíttatását, felújíttatását saját költségén, továbbá tudomásul veszi, hogy az adott jármű bérlési időtartama a meghibásodott fődarab javítási, felújítási időtartamával kitolódik,

— biztosítja ajánlatkérő részére a járművek egyszeri típusismereti oktatását, továbbá a tervszerű megelőző karbantartásához, illetve nem tervezett javításához szükséges oktatást, technológiai leírást, esetleges célszerszámokat, melyek ellenértékét a bérleti díj tartalmazza,

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

— tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

Helyesen:

Dízelüzemű, használt, alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlése bérleti szerződés keretében

A járművek rendelkezésre állásával kapcsolatosan éves szinten minimálisan elvárt járműkiadási százalék: 90 %. Kivételt képezhet ez alól a baleseti okból, vagy Ajánlatkérőnek felróhatóan egyéb okból üzemképtelenné vált jármű.

Ajánlatkérő garantálja, hogy az autóbuszokat 70 000 km/év ±20 % futásteljesítmény intervallumban üzemelteti.

A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania a megajánlott járművek műszaki leírását és bemutatását tartalmazó dokumentumokat úgy, hogy abból az ajánlati felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy:

— vállalja a járművek magyarországi forgalomba helyezését és annak költségeit,

— az általa bérlésre megajánlott járműveket érvényes, magyar forgalmi engedéllyel, a forgalmi engedélyben szereplő „Menetrendszerinti személyszállításra alkalmas” bejegyzéssel, kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és legfeljebb 10 % önrészt tartalmazó CASCO biztosítással ellátva, forgalomra képes, a műszaki leírásnak megfelelő, hibamentes műszaki és esztétikai állapotban bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére,

— a jármű ajánlatkérő részére történő átadásakor átadja a kezelési és karbantartási utasítást nyomtatott és elektronikus formában, továbbá, amennyiben a jármű menetíróval felszerelt, a tachográf illesztés, illetve hitelesítés érvényes bizonylatát, melyből az érvényesség ideje is egyértelműen kiderül,

— vállalja a járművek tervszerű megelőző karbantartásához, nem tervezett javításához a szükséges alkatrészek biztosítását, melyek ellenértékét a bérleti díj tartalmazza,

— vállalja a nem ajánlatkérőnek felróható káreseményekkel kapcsolatos helyreállítást és a biztosítóval való kapcsolattartást azok minden költségével,

— fődarab (motor, sebességváltó, futómű) meghibásodása esetén vállalja annak javíttatását, felújíttatását saját költségén, továbbá tudomásul veszi, hogy az adott jármű bérlési időtartama a meghibásodott fődarab javítási, felújítási időtartamával kitolódik,

— biztosítja ajánlatkérő részére a járművek egyszeri típusismereti oktatását, továbbá a tervszerű megelőző karbantartásához, illetve nem tervezett javításához szükséges oktatást, technológiai leírást, esetleges célszerszámokat, melyek ellenértékét a bérleti díj tartalmazza,

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadja,

— tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 02/02/2018
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 16/02/2018
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 02/02/2018
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 16/02/2018
Helyi idő: 10:30
VII.2)További információk: