Lieferungen - 426601-2022

05/08/2022    S150

Suomi-Seinäjoki: Rasiat

2022/S 150-426601

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0243096-0
Postiosoite: Hanneksenrinne 7
Postitoimipaikka: Seinäjoki
NUTS-koodi: FI194 Etelä-Pohjanmaa
Postinumero: 60220
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tanja.suikkanen@epshp.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.epshp.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://palse.fi
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://palse.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ateriapakkaukset ja filmilaminaatit

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
44619100 Rasiat
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (1.1.2023 alkaen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue) pyytää tarjoustanne ateriapakkauksista sekä niiden kansittamiseen tarvittavista filmilaminaateista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti hankintakaudelle 1.10.2022-30.9.2024.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI194 Etelä-Pohjanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (1.1.2023 alkaen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue) pyytää tarjoustanne ateriapakkauksista sekä niiden kansittamiseen tarvittavista filmilaminaateista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti hankintakaudelle 1.10.2022-30.9.2024. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että sopimus voi olla voimassa enintään viisi (5) vuotta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2022
päättymispäivä: 30/09/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että sopimus voi olla voimassa enintään viisi (5) vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 02/09/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/01/2023
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 02/09/2022
Paikallinen aika: 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/08/2022