Lieferungen - 426789-2022

05/08/2022    S150

Belgien-Ostende: Fleisch

2022/S 150-426789

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AZ Damiaan
Postanschrift: Gouwelozestraat 100
Ort: Oostende
NUTS-Code: BE255 Arr. Oostende
Postleitzahl: 8400
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Mevrouw Inge De Smet
E-Mail: idesmet@azdamiaan.be
Telefon: +32 59414535
Fax: +32 59414020
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.azdamiaan.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/163/QP/2022
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Ziekenhuis
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Vers vlees en gevogelte 2023-2024

Referenznummer der Bekanntmachung: AZ_AK_106
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15110000 Fleisch
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 607 976.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE255 Arr. Oostende
Hauptort der Ausführung:

Goederenontvangst, Konterdamkaai te 8400 Oostende

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vers vlees en gevogelte 2023-2024

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit / Gewichtung: 50
Kostenkriterium - Name: Prijs / Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2022
Ende: 30/11/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De basisopdracht geldt voor 2 jaar. De aantallen in de inventaris opgegeven gelden voor een periode van 2 jaar.

Er zijn 2 verlengingen mogelijk van elk 1 jaar.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver toont aan dat hij klanten in de zorg in eenzelfde grootorde als dit dossier beleverde in de afgelopen 3 jaar.

2. De inschrijver toont aan dat hij aan de HACCP-normering voldoet volgens het KB van 14/11/2003.

3. De inschrijver toont aan dat hij een geldige FAVV vergunning bezit.

4. De inschrijver vult het bij het bestek gevoegde document 'Algemene hygiëne-eisen leverancier' in.

5. In het kader van de Allergenen wetgeving van 13/12/2014 dient de inschrijver ervoor te zorgen dat de aanbestedende overheid steeds, online, toegang heeft tot de up-to-date technische fiches van de aangeboden producten. De inschrijver bezorgt ons de link naar de website. Wij werken met Fooddesk als externe partner voor de opvolging van onze allergenen. Deze info dient dus ook opengesteld te worden naar hen toe. Er wordt een actieve samenwerking tussen de inschrijver en Fooddesk verwacht, waarbij ook rechtstreeks contact nodig is.

6. De inschrijver beschikt over een online bestelsysteem waarop de dagprijzen zichtbaar zijn.

7. Er is online databeheer mogelijk waarbij de afnames in aantal en in waarde per product en per periode verkregen kunnen worden.

8. Er wordt dagelijks besteld met een levertermijn van D+2. Op maandag wordt dus besteld voor levering op woensdag, op dinsdag wordt besteld voor levering op donderdag, op woensdag wordt besteld voor levering op vrijdag, op donderdag wordt besteld voor levering op maandag en op vrijdag wordt besteld voor levering op dinsdag. De levering gebeurt tussen 6u30 en 7u30. Bijbestellingen moeten mogelijk zijn. Deze worden ten laatste doorgegeven om 14u voor levering de dag nadien.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Referenties van 3 klanten met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren worden bij de offerte gevoegd.

2. Attest conformiteitsverklaring HACCP wordt bij de offerte gevoegd.

3. Een recent geldig FAVV attest wordt bij de offerte gevoegd.

4. Voor het toewijzen van de opdracht kan bij de inschrijver een bedrijfsbezoek gebeuren. Mocht blijken dat niet aan de hygiëne-eisen voldaan wordt, zal de offerte alsnog geweerd worden en wordt hetzelfde nazicht bij de tweede inschrijver in lijn uitgevoerd.

5. De toegang tot het platform waar de technische fiches te vinden zijn wordt verschaft. De werkwijze om technische fiches te consulteren wordt bij de offerte gevoegd. Alle fiches van de aangeboden producten dienen op het moment van indienen van de offerte online aanwezig en up-to-date te zijn.

6. Er wordt toegang tot het online systeem verleend. De manier waarop het bestelsysteem werkt, wordt bij de offerte gevoegd in de vorm van een handleiding.

7. De manier waarop databeheer verschaft wordt, wordt bij de offerte gevoegd in de vorm van een handleiding.

8. De inschrijver voegt een document toe waarin hij expliciet bevestigt dat deze timing gehandhaafd zal kunnen worden.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/09/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 19/09/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank van eerste aanleg
Postanschrift: Kazernevest 3
Ort: Brugge
Postleitzahl: 8000
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022