Lieferungen - 426799-2022

05/08/2022    S150

Sverige-Valdemarsvik: Kött

2022/S 150-426799

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Valdemarsviks kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0431
Ort: VALDEMARSVIK
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 61580
Land: Sverige
Kontaktperson: Tobias Svanberg
E-post: tobias.svanberg@valdemarsvik.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.valdemarsvik.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyuhitqqt&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyuhitqqt&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Färskt kött och charkvaror

Referensnummer: UH 2022-01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15110000 Kött
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Objekt och omfattning

Upphandlingen avser leverans av färskt nöt- och fläskkött samt charkvaror till enheter inom Finspång, Kinda, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidabergs kommun för successiva avrop under avtalstiden. Uppgifterna om volym i denna upphandling bygger på kommunernas förväntade förbrukning. Någon garanterad volym kan inte utlovas.Förändringar kan ske på grund av bl. a. politiska beslut eller organisatoriska förändringar.Ändrade förhållanden för beställarnas enheter kan innebära att leveransvolymen ändras under avtalstiden. Tillkommande enheter ska ha rätt att nyttja avtalet till samma villkor under avtalstiden. Frånträdande enheter ska kunna avräknas utan att avtalet påverkas.Om det inträffar väsentliga förändringar för leverantören under avtalstiden äger leverantören rätt att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15111000 Nötkött
15113000 Fläskkött
15130000 Köttvaror
15894700 Charkuterivaror
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Valdemarsvik

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Objekt och omfattning

Upphandlingen avser leverans av färskt nöt- och fläskkött samt charkvaror till enheter inom Finspång, Kinda, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidabergs kommun för successiva avrop under avtalstiden. Uppgifterna om volym i denna upphandling bygger på kommunernas förväntade förbrukning. Någon garanterad volym kan inte utlovas.Förändringar kan ske på grund av bl. a. politiska beslut eller organisatoriska förändringar.Ändrade förhållanden för beställarnas enheter kan innebära att leveransvolymen ändras under avtalstiden. Tillkommande enheter ska ha rätt att nyttja avtalet till samma villkor under avtalstiden. Frånträdande enheter ska kunna avräknas utan att avtalet påverkas.Om det inträffar väsentliga förändringar för leverantören under avtalstiden äger leverantören rätt att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 1 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/09/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/09/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/08/2022