Lieferungen - 426850-2022

05/08/2022    S150

Ungarn-Budapest: Kraftfahrzeuge

2022/S 150-426850

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 23028966444
Postanschrift: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1075
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Németh Zsuzsanna Eszter
E-Mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 307741267
Fax: +36 12351044
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bkk.hu/
Adresse des Beschafferprofils: https://bkk.hu/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000926562022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000926562022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatások

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000926562022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000 Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Jelen közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő új járművek - szükség esetén előtétjármű - beszerzése bérleti konstrukcióban, továbbá a bérbe vett járművek fenntartásával kapcsolatos ügyintézés, karbantartás és egyéb feladatok flottakezelési szolgáltatás formájában történő beszerzése a nyertes Ajánlattevőtől az alábbiakban és a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.

Összesen 10 db, új beszerzésű, 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó gépjárművekből álló gépjárműpark tartós bérlete és teljes körű flottakezelése 3 részben.

Ajánlatkérő részenként 100 %-os - a szerződés futamidejéhez kötött - lehívási kötelezettség vállalásával keretösszeget határoz meg az alábbiak szerint:

A 10 db gépjármű tekintetében meghatározott keretösszeg: nettó 92 592 000,- Ft, amelyből

Az 1. rész tekintetében meghatározott keretösszeg: 22 032 000,- Ft

A 2. rész tekintetében meghatározott keretösszeg: 23 520 000,- Ft

A 3. rész tekintetében meghatározott keretösszeg: 47 040 000,- Ft

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszegbe beleértendő a flottakezelési szolgáltatás keretében nyújtott, esetleges pótlás alapján biztosított járművek bérleti díja is.

Ajánlatkérő legfeljebb 48 hónapos időtartamra kívánja bérelni az egyes gépjárműveket a keretszerződés hatálya alatt - ideértve a flottakezelési szolgáltatás keretében nyújtott, esetleges pótlás alapján biztosított járműveket - az egyedi bérleti szerződések szerint. A nyertes ajánlattevő feladata a keretszerződés hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződés időbeli hatálya alatt a gépjárművek bérbeadása és flottakezelési szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Újonnan beszerzett gépjárműnek minősül mindhárom rész tekintetében az a jármű, amely sem Magyarországon, sem külföldön nem volt forgalomba helyezve, bemutató, illetve próbajárműként nem használtak, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő 11 hónapnál nem hosszabb. Az új beszerzésű gépjárművek átadásakor a maximális kilométer óra állás 100 kilométer lehet.

A nyertes Ajánlattevő feladatát az Ajánlatkérő egyes járművekre vonatkozó megrendelései alapján a gépjárművek leszállítása, folyamatos rendelkezésre bocsátása és a járművekkel kapcsolatos flottakezelési szolgáltatások jelentik.

A járművek mennyisége:

Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül az alábbiakban meghatározott számú gépjárművet kívánja megrendelni a keretszerződés időtartama alatt:

Az 1. részben:

1. járműkateg.: Középkategóriás ötszemélyes személygépjármű, kombi 1 db

2. járműkateg.: Alsó kategóriás ötszemélyes személygépjármű 2 db

A 2. részben:

3. járműkateg.: Dobozos kisáruszállító tehergépjármű 1 db

4. járműkateg.: 3,5 tonnás tehergépjármű, emelt belmagassággal 2 db

A 3.részben:

5. járműkateg.: Elektromos kisáruszállító tehergépjármű 4 db

A gépjárművek tervezett futásteljesítménye a teljes 48 hónapos futamidőre minden kategóriában egységesen járművenként 90 000 km/48 hónap.

Tervezett futásteljesítmény alatt Ajánlatkérő mindhárom rész tekintetében a gépjármű által a teljes futamidő alatt várhatóan megtett km-t érti. Az Ajánlatkérő által a teljes futamidő alatt megtett km a keretszerződésben foglaltak szerint a gépjármű visszaadásakor kerül rögzítésre a km óra állás leolvasásával, amely érték jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A tervezett futásteljesítményhez képest ajánlatkérő jogosult attól kisebb és nagyobb mértékű igénybevételre is, kisebb mértékű igénybevétel esetén az alulfutásra, nagyobb mértékű igénybevétel esetén a túlfutásra vonatkozó keretszerződésben rögzített szabályok irányadók. Az alulfutás és túlfutás mértékét a gépjármű visszaadásakor történő km óra állás leolvasása alapján kell meghatározni.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gépjármű bérlet és flottakezelés (1-2. kategória)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50111100 Fuhrparkverwaltung - PA01
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Az egyedi bérleti szerződésekben rögzített budapesti helyszíneken.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő új járművek - szükség esetén előtétjármű - beszerzése bérleti konstrukcióban, továbbá a bérbe vett járművek fenntartásával kapcsolatos ügyintézés, karbantartás és egyéb feladatok flottakezelési szolgáltatás formájában történő beszerzése a nyertes Ajánlattevőtől az alábbiakban és a Közbesz. Dokumentumokban részletezettek szerint.

Az 1. rész keretében összesen 3 db, új beszerzésű, 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó gépjárművekből álló gépjárműpark tartós bérlete és teljes körű flottakezelése.

Ajánlatkérő 100 %-os - a szerződés futamidejéhez kötött - lehívási kötelezettség vállalásával keretösszeget határoz meg az alábbiak szerint:

Az 1. rész tekintetében meghatározott keretösszeg: 22 032 000,- Ft.

Ajánlatkérő legfeljebb 48 hónapos időtartamra kívánja bérelni az egyes gépjárműveket a keretszerződés hatálya alatt az egyedi bérleti szerződések szerint. A nyertes ajánlattevő feladata a keretszerződés hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződés időbeli hatálya alatt a gépjárművek bérbeadása és flottakezelési szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

A nyertes Ajánlattevő feladatát az Ajánlatkérő egyes járművekre vonatkozó megrendelései alapján a gépjárművek leszállítása, folyamatos rendelkezésre bocsátása és a járművekkel kapcsolatos flottakezelési szolgáltatások jelentik.

A járművek mennyisége:

Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül az alábbiakban meghatározott számú gépjárművet kívánja megrendelni a keretszerződés időtartama alatt:

1. járműkateg.: Középkategóriás ötszemélyes személygépjármű, kombi 1 db

2. járműkateg.: Alsó kategóriás ötszemélyes személygépjármű 2 db

A gépjárművek tervezett futásteljesítménye a teljes 48 hónapos futamidőre minden kategóriában egységesen járművenként 90 000 km/48 hónap.

A nyertes Ajánlattevő köteles legalább a megadott futásteljesítményt biztosítani a megajánlott bérleti díj ellenében.

Ajánlatkérő bérleti díj alatt az alábbiakat érti:

A bérleti díj 3 díjelemből áll, finanszírozási, flottakezelési, valamint biztosítási díjból. A finanszírozási díj a gépjárművek használatáért fizetendő díj, a flottakezelési díj a flottakezelési szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj, míg a biztosítási díj az Ajánlattevő által a gépjárművek tekintetében megkötött Casco biztosítás díját jelenti.

Ajánlatkérő „előtét jármű” szállítását írja elő, amennyiben az Ajánlatkérő által az új beszerzésű gépjárművekre vonatkozó szállítási határidőre nyertes ajánlattevő ellenőrzési és felelősségi körén kívül eső okból a megajánlott új beszerzésű gépjárműveknek az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátása a szállítási határidőben nem tartható. Ebben az esetben nyertes ajánlattevő köteles a megadott szállítási határidővel megegyező időpontban az ajánlatkérő részére „előtét járművet” rendelkezésre bocsátani az új beszerzésű gépjárművek rendelkezésre bocsátásának időpontjáig.

Előtét jármű rendelkezésre bocsátása esetén az új gépjárművek rendelkezésre bocsátásának legkésőbbi időpontja az adott új gépjármű Bérlő általi megrendelésétől számított húsz (20) hónap.

Ajánlatkérő „előtét jármű” alatt az alábbiakat érti:

Az előtét járműnek a szállítandó újbeszerzésű gépjármű kategóriájával azonosnak kell lennie, rendelkeznie kell legalább az adott kategóriájú előtétjármű tekintetében a műszaki leírásban rögzített műszaki paraméterekkel és felszereltséggel azzal, hogy forgalomba helyezési időpontja átadáskor nem lehet több, mint a 50 hónap, futásteljesítménye maximum 120 000 km. Az előtétjármű vonatkozásában az Ajánlatkérő futásteljesítményen a gépjármű részére történő birtokbaadáskori km óra állása (km óra leolvasásával megállapított) szerinti értéket érti. Az előtét jármű esetében is szükséges Ajánlattevő hozzájárulása a műszaki leírásban részletezett átalakítások tekintetében.

Az egyes új beszerzésű gépjárművek bérletére vonatkozó 48 hónapos futamidőbe az Előtét jármű futamideje, illetve az egyes új beszerzésű gépjárművek tekintetében meghatározott tervezett futásteljesítménybe az Előtét jármű Ajánlatkérő részére történő birtokbaadást követő futásteljesítménye beleszámítódik.

Előtét jármű biztosítása pótlás esetén is elfogadott. Előtét jármű biztosítása esetén annak időtartamára bérbeadót az új gépjárműre vonatkozó bérleti (finanszírozási, flottakezelési, valamint biztosítási díj) díj 100%-a illeti meg, amely mértékből biztosított kedvezmény százalékos mértéke értékelésre kerül a II.2.5. pontban foglaltak szerint.

A szállítási határidő a 3 db gépjármű tekintetében - a II.2.14. pontja figyelembe vételével - a keretszerződés megkötésétől számított 3 munkanap, de legkorábban 2023. február 1. napja, azzal, hogy Ajánlatkérő nem fogad el előteljesítést, mivel kiemelt érdeke fűzödik a fenti határidőben történő teljesítéshez tekintettel arra, hogy korábbi szerződései a fenti időpontot megelőzően járnak le és Ajánlatkérő kifejezett igénye a gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás folytonosságának biztosítása. A szállítási határidő a gépjármű pótlása esetén a pótgépjárművek tekintetében a pótlási igény bejelentésétől számított 15. munkanap.

Ajánlattevő ajánlatában kizárólag érvényes típusbizonyítvánnyal rendelkező járművet (mind az új beszerzésű és adott esetben mind az előtét jármű esetében) ajánlhat meg. Típusbizonyítvány nélküli, illetve nem érvényes típusbizonyítvánnyal rendelkező gépjármű megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítania a bérbe adott gépjárművekhez:

Flottakezelési szolgáltatások az első rész tekintetében:

- Átadás-átvételi eljárás lebonyolítása

- Teljes körű karbantartási- és szervizszolgáltatások ellátása

- Csereautó biztosítása (1. kategóriájú gépjármű esetében)

- Teljes körű gumiabroncs szolgáltatás (téli-nyári gumiabroncs biztosítása, a szükséges cserék elvégzése, a gumiabroncsok teljes körű javítása, a nem használt gumiabroncsok szakszerű tárolása)

- Gépjármű segélyszolgálat, assistance szolgáltatás

- Ügyfélszolgálat

- Biztosítás ügyintézése (casco), díjfizetés a biztosítótársaság felé és káresemények teljes körű biztosítási ügyintézése

- Kiemelt ügyfélkapcsolat „VIP” biztosítása a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint

- Lopás vagy totálkár esetén pótgépjármű biztosítása,(un. pótlás), mely esetben új egyedi bérleti szerződés kerül megkötésre

A pótgépjárműnek minden tekintetben meg kell egyeznie a cserélt gépjárművel, illetve a pótgépjármű tekintetében is a cserélt gépjárműre vonatkozó flottakezelési szolgáltatásokat kell biztosítani. A pótgépjármű bérleti díja megegyezik a cserélt járműre vonatkozó, Ajánlattevő által megajánlott bérleti díj összegével.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Teljes flotta (3 db gépjármű) üzemanyag fogyasztása vegyes használat (80% városi és 20% országúti) mellett (l/100km/3 db gépjármű) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 3. Teljes flotta (3 db gépjármű) károsanyag (széndioxid -CO2) kibocsátásának mértéke vegyes használat (80% városi és 20% országúti) mellett (g/km/3db gépjármű) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.7) ponttal kapcsolatos további információ: A keretszerződés időtartama: a keretszerződés aláírásától a II.2.4. pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a keretszerződés szabályszerű teljesítéséig - amelynek időpontja az egyedi bérleti szerződések keretében utolsóként átvett gépjármű (ideértve a pótlás keretében igénybe vett gépjármű esetét is) visszavételi eljárása, illetve a gépjárművel kapcsolatos végleges elszámolás lezárultának napja - marad hatályban. Az egyedi bérleti szerződések az aláírástól az egyedi bérleti szerződés szerinti gépjármű visszavételi eljárásának , illetve az adott gépjárműre vonatkozó végleges elszámolás lezárultának napjáig maradnak hatályban. Lopás vagy totálkár esetén - amennyiben Ajánlatkérő pótgépjármű leszállítását kéri- a pótgépjármű tekintetében új egyedi bérleti szerződés kerül aláírásra, amely az aláírástól az egyedi bérleti szerződés szerinti pótgépjármű visszavételi eljárásának , illetve az adott pótgépjárműre vonatkozó végleges elszámolás lezárultának napjáig marad hatályban.Pótlás esetén a 48 hónapos teljesítési időtartam az adott gépjármű vonatkozásában újrakezdődik. A teljesítés időtartama a II.2.4. pontban megadottak szerint az egyedi bérleti szerződésekre 48 hónap (futamidő) , ami mindig az egyedi bérleti szerződés keretében leszállított gépjármű ajánlatkérő részére történő átadásától számítandó.

A II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben:

1. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke S=80

1.1. alszempont: A futamidő alatt (48 hónap) a teljes flotta (3 db gépjármű) tekintetében fizetendő teljes bérleti díj (nettó HUF/3 db gépjármű/48 hónap) S= 75

1.2. alszempont: Előtét gépjármű tekintetében az új gépjárműre megajánlott bérleti díjból nyújtott kedvezmény mértéke (százalékban meghatározva) S= 5

2. Teljes flotta (3 db gépjármű) üzemanyag fogyasztása vegyes használat (80% városi és 20% országúti) mellett (l/100km/3 db gépjármű)

S= 15

3. Teljes flotta (3 db gépjármű) károsanyag (széndioxid -CO2) kibocsátásának mértéke vegyes használat (80% városi és 20% országúti) mellett (g/km/3db gépjármű)

S= 5

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk teljes terjedelemben:

Az ajánlatkérő engedélyezi többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők legfeljebb 1 változatot ajánlhatnak meg és az alapajánlatot, azonban a változat megajánlása nem kötelező, csak lehetséges. (összesen alapajánlattal együtt 2 ajánlat adható)

Ajánlatkérő a Kbt. 61.§ (1) alapján felhívja a figyelmet, hogy nem változatot képező ajánlat (azaz alapajánlat) benyújtása nem kötelező, a változat benyújtható az alapajánlat benyújtása nélkül is.

Az I. rész esetében a motor hajtóanyaga tekintetében „A”, illetve „B” csomag került kialakításra.

„A” csomag: Az 1-2. gépjárműkategóriák esetében a gépjárművek meghajtására Ajánlatkérő kizárólag full hibrid megajánlást fogad el.

„B” csomag: Az 1-2. gépjárműkategóriák esetében a gépjárművek meghajtása belsőégésű motorral (benzin vagy dízel) felszerelt lehet.

A fentiek szerint tehát Ajánlatkérő alapajánlat alatt a “B” csomagot, változat alatt az “A” csomagot érti.

További információk részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gépjármű bérlet és flottakezelés (3-4. kategória)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50111100 Fuhrparkverwaltung - PA01
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Az egyedi bérleti szerződésekben rögzített budapesti helyszíneken.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő új járművek - szükség esetén előtétjármű - beszerzése bérleti konstrukcióban, továbbá a bérbe vett járművek fenntartásával kapcsolatos ügyintézés, karbantartás és egyéb feladatok flottakezelési szolgáltatás formájában történő beszerzése a nyertes Ajánlattevőtől az alábbiakban és a Közbesz. Dokumentumokban részletezettek szerint.

A 2. rész keretében összesen 3 db, új beszerzésű, 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó gépjárművekből álló gépjárműpark tartós bérlete és teljes körű flottakezelése.

Ajánlatkérő 100 %-os - a szerződés futamidejéhez kötött - lehívási kötelezettség vállalásával keretösszeget határoz meg az alábbiak szerint:

A 2. rész tekintetében meghatározott keretösszeg: 23 520 000,- Ft

Ajánlatkérő legfeljebb 48 hónapos időtartamra kívánja bérelni az egyes gépjárműveket a keretszerződés hatálya alatt az egyedi bérleti szerződések szerint. A nyertes ajánlattevő feladata a keretszerződés hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződés időbeli hatálya alatt a gépjárművek bérbeadása és flottakezelési szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

A nyertes Ajánlattevő feladatát az Ajánlatkérő egyes járművekre vonatkozó megrendelései alapján a gépjárművek leszállítása, folyamatos rendelkezésre bocsátása és a járművekkel kapcsolatos flottakezelési szolgáltatások jelentik.

A járművek mennyisége:

Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül az alábbiakban meghatározott számú gépjárművet kívánja megrendelni a keretszerződés időtartama alatt:

3. járműkategória: Dobozos kisáruszállító tehergépjármű 1 db

4. járműkategória: 3,5 tonnás tehergépjármű, emelt belmagassággal 2 db

A gépjárművek tervezett futásteljesítménye a teljes 48 hónapos futamidőre minden kategóriában egységesen járművenként 90 000 km/48 hónap.

A nyertes Ajánlattevő köteles legalább a megadott futásteljesítményt biztosítani a megajánlott bérleti díj ellenében.

Ajánlatkérő bérleti díj alatt az alábbiakat érti:

A bérleti díj 3 díjelemből áll, finanszírozási, flottakezelési, valamint biztosítási díjból. A finanszírozási díj a gépjárművek használatáért fizetendő díj, a flottakezelési díj a flottakezelési szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj, míg a biztosítási díj az Ajánlattevő által a gépjárművek tekintetében megkötött Casco biztosítás díját jelenti.

Ajánlatkérő „előtét jármű” szállítását írja elő, amennyiben az Ajánlatkérő által az új beszerzésű gépjárművekre vonatkozó szállítási határidőre nyertes ajánlattevő ellenőrzési és felelősségi körén kívül eső okból a megajánlott új beszerzésű gépjárműveknek az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátása a szállítási határidőben nem tartható. Ebben az esetben nyertes ajánlattevő köteles a megadott szállítási határidővel megegyező időpontban az ajánlatkérő részére „előtét járművet” rendelkezésre bocsátani az új beszerzésű gépjárművek rendelkezésre bocsátásának időpontjáig.

Előtét jármű rendelkezésre bocsátása esetén az új gépjárművek rendelkezésre bocsátásának legkésőbbi időpontja az adott új gépjármű Bérlő általi megrendelésétől számított húsz (20) hónap.

Ajánlatkérő „előtét jármű” alatt az alábbiakat érti:

Az előtét járműnek a szállítandó újbeszerzésű gépjármű kategóriájával azonosnak kell lennie, rendelkeznie kell legalább az adott kategóriájú előtétjármű tekintetében a műszaki leírásban rögzített műszaki paraméterekkel és felszereltséggel azzal, hogy forgalomba helyezési időpontja átadáskor nem lehet több, mint a 50 hónap, futásteljesítménye maximum 120 000 km. Az előtétjármű vonatkozásában az Ajánlatkérő futásteljesítményen a gépjármű részére történő birtokbaadáskori km óra állása (km óra leolvasásával megállapított) szerinti értéket érti. Az előtét jármű esetében is szükséges Ajánlattevő hozzájárulása a műszaki leírásban részletezett átalakítások tekintetében.

Az egyes új beszerzésű gépjárművek bérletére vonatkozó 48 hónapos futamidőbe az Előtét jármű futamideje, illetve az egyes új beszerzésű gépjárművek tekintetében meghatározott tervezett futásteljesítménybe az Előtét jármű Ajánlatkérő részére történő birtokbaadást követő futásteljesítménye beleszámítódik.

Előtét jármű biztosítása pótlás esetén is elfogadott.

Előtét jármű biztosítása esetén annak időtartamára bérbeadót az új gépjárműre vonatkozó bérleti (finanszírozási, flottakezelési, valamint biztosítási díj) díj 100%-a illeti meg, amely mértékből biztosított kedvezmény százalékos mértéke értékelésre kerül a II.2.5. pontban foglaltak szerint.

A szállítási határidő a 3 db gépjármű tekintetében - a II.2.14. pontja figyelembe vételével - a keretszerződés megkötésétől számított 3 munkanap, de legkorábban 2023. február 1. napja, azzal, hogy Ajánlatkérő nem fogad el előteljesítést, mivel kiemelt érdeke fűzödik a fenti határidőben történő teljesítéshez tekintettel arra, hogy korábbi szerződései a fenti időpontot megelőzően járnak le és Ajánlatkérő kifejezett igénye a gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás folytonosságának biztosítása.

A szállítási határidő a gépjármű pótlása esetén a pótgépjárművek tekintetében a pótlási igény bejelentésétől számított 15. munkanap.

Ajánlattevő ajánlatában kizárólag érvényes típusbizonyítvánnyal rendelkező járművet (mind az új beszerzésű és adott esetben mind az előtét jármű esetében) ajánlhat meg. Típusbizonyítvány nélküli, illetve nem érvényes típusbizonyítvánnyal rendelkező gépjármű megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítania a bérbe adott gépjárművekhez:

Flottakezelési szolgáltatások a második rész tekintetében :

- Átadás-átvételi eljárás lebonyolítása

- Teljes körű karbantartási- és szervizszolgáltatások ellátása

- Teljes körű gumiabroncs szolgáltatás (téli-nyári gumiabroncs biztosítása, a szükséges cserék elvégzése, a gumiabroncsok teljes körű javítása, a nem használt gumiabroncsok szakszerű tárolása)

- Gépjármű segélyszolgálat, assistance szolgáltatás

- Ügyfélszolgálat

- Biztosítás ügyintézése (casco), díjfizetés a biztosítótársaság felé és káresemények teljes körű biztosítási ügyintézése

- Kiemelt ügyfélkapcsolat „VIP” biztosítása a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint

- Lopás vagy totálkár esetén pótgépjármű biztosítása,(un. pótlás), mely esetben új egyedi bérleti szerződés kerül megkötésre

A pótgépjárműnek minden tekintetben meg kell egyeznie a cserélt gépjárművel, illetve a pótgépjármű tekintetében is a cserélt gépjárműre vonatkozó flottakezelési szolgáltatásokat kell biztosítani. A pótgépjármű bérleti díja megegyezik a cserélt járműre vonatkozó, Ajánlattevő által megajánlott bérleti díj összegével.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Teljes flotta (3 db gépjármű) üzemanyag fogyasztása 100% városi használat alapján (l/100km/3db gépjármű) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 3.Teljes flotta (3 db gépjármű) károsanyag (széndioxid -CO2)- kibocsátásának mértéke 100% városi használat alapján (g/km/3db gépjármű) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.7) ponttal kapcsolatos további információ:

A keretszerződés időtartama: a keretszerződés aláírásától a II.2.4. pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a keretszerződés szabályszerű teljesítéséig - amelynek időpontja az egyedi bérleti szerződések keretében utolsóként átvett gépjármű (ideértve a pótlás keretében igénybe vett gépjármű esetét is) visszavételi eljárása, illetve a gépjárművel kapcsolatos végleges elszámolás lezárultának napja - marad hatályban.

Az egyedi bérleti szerződések az aláírástól az egyedi bérleti szerződés szerinti gépjármű visszavételi eljárásának , illetve az adott gépjárműre vonatkozó végleges elszámolás lezárultának napjáig maradnak hatályban.

Lopás vagy totálkár esetén - amennyiben Ajánlatkérő pótgépjármű leszállítását kéri- a pótgépjármű tekintetében új egyedi bérleti szerződés kerül aláírásra, amely az aláírástól az egyedi bérleti szerződés szerinti pótgépjármű visszavételi eljárásának, illetve az adott pótgépjárműre vonatkozó végleges elszámolás lezárultának napjáig marad hatályban.

Pótlás esetén a 48 hónapos szerződéses időtartam az adott gépjármű vonatkozásában újrakezdődik. A teljesítés időtartama a II.2.4. pontban megadottak szerint az egyedi bérleti szerződésekre 48 hónap (futamidő), ami mindig az egyedi bérleti szerződés keretében leszállított gépjármű ajánlatkérő részére történő átadásától számítandó.

II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben:

1. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke S=80

1.1. alszempont: Futamidő alatt (48 hónap) a teljes flotta (3 db gépjármű) tekintetében fizetendő teljes bérleti díj (nettó HUF/3db gépjármű/48 hónap) S= 75

1.2. alszempont: Előtét gépjármű tekintetében az új gépjárműre megajánlott bérleti díjból nyújtott kedvezmény mértéke (százalékban meghatározva)

S= 5

2. Teljes flotta (3 db gépjármű) üzemanyag fogyasztása 100% városi használat alapján (l/100km/3db gépjármű) S= 15

3. Teljes flotta (3 db gépjármű) károsanyag (széndioxid -CO2)- kibocsátásának mértéke 100% városi használat alapján (g/km/3db gépjármű) S= 5

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gépjármű bérlet és flottakezelés (5. kategória)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50111100 Fuhrparkverwaltung - PA01
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Az egyedi bérleti szerződésekben rögzített budapesti helyszíneken.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő új járművek - szükség esetén előtétjármű - beszerzése bérleti konstrukcióban, továbbá a bérbe vett járművek fenntartásával kapcsolatos ügyintézés, karbantartás és egyéb feladatok flottakezelési szolgáltatás formájában történő beszerzése a nyertes Ajánlattevőtől az alábbiakban és a Közbesz. Dokumentumokban részletezettek szerint.

A 3. rész keretében összesen 4 db, új beszerzésű, 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó gépjárművekből álló gépjárműpark tartós bérlete és teljes körű flottakezelése.

Ajánlatkérő 100 %-os - a szerződés futamidejéhez kötött - lehívási kötelezettség vállalásával keretösszeget határoz meg az alábbiak szerint:

A 3. rész tekintetében meghatározott keretösszeg: 47 040 000,- Ft

Ajánlatkérő legfeljebb 48 hónapos időtartamra kívánja bérelni az egyes gépjárműveket a keretszerződés hatálya alatt az egyedi bérleti szerződések szerint. A nyertes ajánlattevő feladata a keretszerződés hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződés időbeli hatálya alatt a gépjárművek bérbeadása és flottakezelési szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

A nyertes Ajánlattevő feladatát az Ajánlatkérő egyes járművekre vonatkozó megrendelései alapján a gépjárművek leszállítása, folyamatos rendelkezésre bocsátása és a járművekkel kapcsolatos flottakezelési szolgáltatások jelentik.

A járművek mennyisége:

Ajánlatkérő a 3. rész keretében az alábbiakban meghatározott számú gépjárművet kívánja megrendelni a keretszerződés időtartama alatt:

5. járműkategória: Elektromos kisáruszállító tehergépjármű 4 db

A gépjárművek tervezett futásteljesítménye a teljes 48 hónapos futamidőre egységesen járművenként 90 000 km/48 hónap.

A nyertes Ajánlattevő köteles legalább a megadott futásteljesítményt biztosítani a megajánlott bérleti díj ellenében.

Ajánlatkérő bérleti díj alatt az alábbiakat érti:

A bérleti díj 3 díjelemből áll, finanszírozási, flottakezelési, valamint biztosítási díjból. A finanszírozási díj a gépjárművek használatáért fizetendő díj, a flottakezelési díj a flottakezelési szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj, míg a biztosítási díj az Ajánlattevő által a gépjárművek tekintetében megkötött Casco biztosítás díját jelenti.

Ajánlatkérő „előtét jármű” szállítását írja elő, amennyiben az Ajánlatkérő által az új beszerzésű gépjárművekre vonatkozó szállítási határidőre nyertes ajánlattevő ellenőrzési és felelősségi körén kívül eső okból a megajánlott új beszerzésű gépjárműveknek az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátása a szállítási határidőben nem tartható. Ebben az esetben nyertes ajánlattevő köteles a megadott szállítási határidővel megegyező időpontban az ajánlatkérő részére „előtét járművet” rendelkezésre bocsátani az új beszerzésű gépjárművek rendelkezésre bocsátásának időpontjáig.

Előtét jármű rendelkezésre bocsátása esetén az új gépjárművek rendelkezésre bocsátásának legkésőbbi időpontja az adott új gépjármű Bérlő általi megrendelésétől számított húsz (20) hónap.

Ajánlatkérő „előtét jármű” alatt az alábbiakat érti:

Az előtét járműnek a szállítandó újbeszerzésű gépjármű kategóriájával azonosnak kell lennie, rendelkeznie kell legalább az adott kategóriájú előtétjármű tekintetében a műszaki leírásban rögzített műszaki paraméterekkel és felszereltséggel azzal, hogy forgalomba helyezési időpontja átadáskor nem lehet több, mint a 50 hónap, futásteljesítménye maximum 120 000 km. Az előtétjármű vonatkozásában az Ajánlatkérő futásteljesítményen a gépjármű részére történő birtokbaadáskori km óra állása (km óra leolvasásával megállapított) szerinti értéket érti. Az előtét jármű esetében is szükséges Ajánlattevő hozzájárulása a műszaki leírásban részletezett átalakítások tekintetében.

Az egyes új beszerzésű gépjárművek bérletére vonatkozó 48 hónapos futamidőbe az Előtét jármű futamideje, illetve az egyes új beszerzésű gépjárművek tekintetében meghatározott tervezett futásteljesítménybe az Előtét jármű Ajánlatkérő részére történő birtokbaadást követő futásteljesítménye beleszámítódik.

Előtét jármű biztosítása pótlás esetén is elfogadott.

Előtét jármű biztosítása esetén annak időtartamára bérbeadót az új gépjárműre vonatkozó bérleti (finanszírozási, flottakezelési, valamint biztosítási díj) díj 100%-a illeti meg, amely mértékből biztosított kedvezmény százalékos mértéke értékelésre kerül a II.2.5. pontban foglaltak szerint

A szállítási határidő a 4 db gépjármű tekintetében - a II.2.14. pontja figyelembe vételével - a keretszerződés megkötésétől számított 3 munkanap, de legkorábban 2023. február 1. napja, azzal, hogy Ajánlatkérő nem fogad el előteljesítést, mivel kiemelt érdeke fűzödik a fenti határidőben történő teljesítéshez tekintettel arra, hogy korábbi szerződései a fenti időpontot megelőzően járnak le és Ajánlatkérő kifejezett igénye a gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatás folytonosságának biztosítása.

A szállítási határidő a gépjármű pótlása esetén a pótgépjárművek tekintetében a pótlási igény bejelentésétől számított 15. munkanap.

Ajánlattevő ajánlatában kizárólag érvényes típusbizonyítvánnyal rendelkező járművet (mind az új beszerzésű és adott esetben mind az előtét jármű esetében) ajánlhat meg. Típusbizonyítvány nélküli, illetve nem érvényes típusbizonyítvánnyal rendelkező gépjármű megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítania a bérbe adott gépjárművekhez:

Flottakezelési szolgáltatások a harmadik rész tekintetében:

- Átadás-átvételi eljárás lebonyolítása

- Teljes körű karbantartási- és szervizszolgáltatások ellátása

- Teljes körű gumiabroncs szolgáltatás (téli-nyári gumiabroncs biztosítása, a szükséges cserék elvégzése, a gumiabroncsok teljes körű javítása, a nem használt gumiabroncsok szakszerű tárolása)

- Gépjármű segélyszolgálat, assistance szolgáltatás

- Ügyfélszolgálat

- Biztosítás ügyintézése (casco), díjfizetés a biztosítótársaság felé és káresemények teljes körű biztosítási ügyintézése

- Kiemelt ügyfélkapcsolat „VIP” biztosítása a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint

- Lopás vagy totálkár esetén pótgépjármű biztosítása,(un. pótlás), mely esetben új egyedi bérleti szerződés kerül megkötésre

A pótgépjárműnek minden tekintetben meg kell egyeznie a cserélt gépjárművel, illetve a pótgépjármű tekintetében is a cserélt gépjárműre vonatkozó flottakezelési szolgáltatásokat kell biztosítani. A pótgépjármű bérleti díja megegyezik a cserélt járműre vonatkozó, Ajánlattevő által megajánlott bérleti díj összegével.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Teljes flotta (4 db gépjármű) károsanyag (széndioxid -CO2)- kibocsátásának mértéke 100% városi használat alapján (g/km/4db gépjármű) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 3. Teljes flotta (4 db gépjármű) tervezett futásteljesítménnyel számolt fogyasztási költsége (bruttó HUF/4db gépjármű/90.000km) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.7) ponttal kapcsolatos további információ: A keretszerződés időtartama: a keretszerződés aláírásától a II.2.4. pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a keretszerződés szabályszerű teljesítéséig - amelynek időpontja az egyedi bérleti szerződések keretében utolsóként átvett gépjármű (ideértve a pótlás keretében igénybe vett gépjármű esetét is) visszavételi eljárása, illetve a gépjárművel kapcsolatos végleges elszámolás lezárultának napja - marad hatályban. Az egyedi bérleti szerződések az aláírástól az egyedi bérleti szerződés szerinti gépjármű visszavételi eljárásának , illetve az adott gépjárműre vonatkozó végleges elszámolás lezárultának napjáig maradnak hatályban. Lopás vagy totálkár esetén - amennyiben Ajánlatkérő pótgépjármű leszállítását kéri- a pótgépjármű tekintetében új egyedi bérleti szerződés kerül aláírásra, amely az aláírástól az egyedi bérleti szerződés szerinti pótgépjármű visszavételi eljárásának , illetve az adott pótgépjárműre vonatkozó végleges elszámolás lezárultának napjáig marad hatályban. Pótlás esetén a 48 hónapos szerződéses időtartam az adott gépjármű vonatkozásában újrakezdődik. A teljesítés időtartama a II.2.4. pontban megadottak szerint az egyedi bérleti szerződésekre 48 hónap (futamidő) , ami mindig az egyedi bérleti szerződés keretében leszállított gépjármű ajánlatkérő részére történő átadásától számítandó.

II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben:

1. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke S=80

1.1. alszempont: Futamidő alatt (48 hónap) a teljes flotta (4 db gépjármű) tekintetében fizetendő teljes bérleti díj (nettó HUF/4db gépjármű/48 hónap) S= 75

1.2. alszempont: Előtét gépjármű tekintetében az új gépjárműre megajánlott bérleti díjból nyújtott kedvezmény mértéke (százalékban meghatározva)

S=5

2. Teljes flotta (4 db gépjármű) károsanyag (széndioxid -CO2)- kibocsátásának mértéke 100% városi használat alapján (g/km/4db gépjármű) S=5

3. Teljes flotta (4 db gépjármű) tervezett futásteljesítménnyel számolt fogyasztási költsége (bruttó HUF/4db gépjármű/90 000km) S=15

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk részletesen:

Az ajánlatkérő engedélyezi többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők legfeljebb 1 változatot ajánlhatnak meg és az alapajánlatot, azonban a változat megajánlása nem kötelező, csak lehetséges. (összesen alapajánlattal együtt 2 ajánlat adható)

Ajánlatkérő a Kbt. 61.§ (1) alapján felhívja a figyelmet, hogy nem változatot képező ajánlat (azaz alapajánlat) benyújtása nem kötelező, a változat benyújtható az alapajánlat benyújtása nélkül is.

A III. rész esetében a motor hajtóanyaga tekintetében „A”, illetve „B” csomag került kialakításra.

„A” csomag: Az 5. kategória esetében a gépjárművek meghajtása belsőégésű motorral (benzin vagy dízel) felszerelt lehet.

„B” csomag: Az 5. kategória esetében a gépjárművek meghajtására kizárólag elektromos megajánlást fogadunk el.

A fentiek szerint tehát Ajánlatkérő alapajánlat alatt a “B” csomagot, változat alatt az “A” csomagot érti.

További információk részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valamennyi rész tekintetében:

KIZÁRÓ OKOK:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.

IGAZOLÁSI MÓD:

Részvételre jelentkező esetében:

A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján a jelentkezésben a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása részvételre jelentkező esetén a Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § figyelembevételével történik.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében:

A 321/2015. (X. 30.) K. r. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az ESPD formanyomtatványt a részvételre jelentkező nyújtja be. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdés].

A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében - amennyiben az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót vesz igénybe - a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat (utólagos igazolás) az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. § (2) bekezdése szerint - az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján - a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén részvételre jelentkező csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

A Kr. 1. § (7) bek.-e értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) bek c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére, valamint a Kr. 1.§ (8) bekezdésére. A Kbt. 64. § alapján gazdasági szereplő élhet az öntisztázás jogintézményével.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi rész tekintetében:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

VI.3) További információk pont folytatása:

22.Ajánlatkérő alkalmazza továbbá az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014 /EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat, azaz az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, részvételre jelentkező; közös részvételre jelentkező, illetve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító, kapacitást nyújtó szervezet, aki:

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban

említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy

irányítása szerint jár el.

A részvételre jelentkező/közös részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében a tilalom tekintetében nyilatkozni köteles. Részvételre jelentkező/közös részvételre jelentkező köteles a részvételi jelentkezésében nyilatkozni továbbá arról is, hogy a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014 /EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Valamennyi rész tekintetében:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi rész tekintetében:

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés előzetes igazolása a részvételi jelentkezés során az ESPD-be foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra, valamint a Kr. 1§ (1) bekezdésére. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Az alábbiakban ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása (utólagos igazolás) kizárólag az eljárás második, ajánlattételi szakaszában Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. § (2) bekezdése szerint - az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján - az alkalmassági követelménynek való megfelelőség alátámasztására vonatkozó igazolás(ok) benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a KR 1. § (3), illetve 7-8. ) bekezdéseiben foglaltakra, valamint a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M1.) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított hat évben teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a Kr. 22. §. (1) bekezdése szerint kell igazolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§ (1a) bek b) pont szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónap) belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. Az igazolásban meg kell adni legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét; a referenciát igazoló személy nevét, elérhetőségét, a referencia tárgyát, mennyiségét (db); a (rész)teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év, hó, naptól-év, hó, napig); nyilatkozatot arról, hogy a (rész)teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az adatokat olyan részletességgel kérjük megadni, hogy azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő felhivja a figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bekezdésére. Ajánlatkérő a Kr. 21/A §-a ban foglaltak szerint jár el az igazolások vizsgálata során.

Részteljesítés esetén a referenciaigazolásból, illetve referencianyilatkozatból a szállítás tárgyának a referenciát bemutató gazdasági szereplő által teljesített mennyiségének is ki kell derülnie, ugyanis az ajánlatkérő csak és kizárólag a szállításnak az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső mennyiségét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

AT (közös AT) alkalmatlan, ha nem rendelkezik

Az 1. rész tekintetében:

M1) az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 12 hónapos egybefüggő (folyamatos, megszakítás nélküli jogviszony keretében nyújtott szolgáltatással érintett) időtartamú, legalább 1 db gépjárműflotta bérbeadására és flottakezelésére vonatkozó olyan referenciával, amely a 12 hónapos egybefüggő időtartamon belül folyamatosan, legalább 2 db gépjárművet magában foglalt.

A 2. rész tekintetében:

M1) az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 12 hónapos egybefüggő (folyamatos, megszakítás nélküli jogviszony keretében nyújtott szolgáltatással érintett) időtartamú, legalább 1 db gépjárműflotta bérbeadására és flottakezelésére vonatkozó olyan referenciával, amely a 12 hónapos egybefüggő időtartamon belül folyamatosan legalább 2 db gépjárművet magában foglalt.

A 3. rész tekintetében:

M1) az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 12 hónapos egybefüggő (folyamatos, megszakítás nélküli jogviszony keretében nyújtott szolgáltatással érintett) időtartamú, legalább 1 db gépjárműflotta bérbeadására és flottakezelésére vonatkozó olyan referenciával, amely a 12 hónapos egybefüggő időtartamon belül folyamatosan legalább 3 db gépjárművet magában foglalt.

A teljesítés kezdő időpontjának valamennyi rész esetében a referenciakövetelményben foglalt darabszámú gépjárműveknek a szerződést kötő másik fél részére történő átadása minősül,amennyiben a gépjárművek átadására nem egyidőben került sor, úgy a kezdő időpont az utolsó (vagyis a referenciakövetelményben meghatározott darabszámot elérő) gépjármű szerződést kötő másik fél részére történő átadásának napja.

Ajánlatkérő valamennyi rész esetében előírja, hogy a bérbeadásra és flottakezelésre vonatkozó referenciá(k)nak ki kell terjednie legalább az alábbi flottakezelési tevékenységek mindegyikére:

- Karbantartási- és szervizszolgáltatások ellátása

- Gumiabroncs szolgáltatás (téli-nyári gumiabroncs biztosítása, a szükséges cserék elvégzése, a gumiabroncsok teljes körű javítása, a nem használt gumiabroncsok szakszerű tárolása)

- Gépjármű segélyszolgálat, assistance szolgáltatás

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Valamennyi rész tekintetében:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. §(1)-(2) bekezdései szerint történik.

A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § alapján havonta utólag, a teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre. AK a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által az e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazza.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér. Bővebben a szerződéstervezetben.

Szerződéses biztosítékok:

Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.

Ajánlati biztosíték: A VI.3) További információk 3. pontjában foglaltak szerint.

A szerződés biztosítékainak részletes szabályait és a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 03/10/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Információ a tárgyalásról:

Ajánlatkérő többek között:

- az árról,

- a szerződéses feltételekről, ezen belül a kötbér mértékéről, annak alkalmazhatósága feltételeiről,

- a műszaki leírásban az előtét jármű megajánlása esetén az új gépjárművek rendelkezésre bocsátásának legkésőbbi időpontjáról és ezzel összefüggésben az előtét jármű használatának maximális időtartamáról,

- a pótgépjárművek szállítási határidejéről,

- a pótgépjárművek lehívási (megrendelési) feltételeiről, illetve a pótgépjárművek futamidejének hónapokban meghatározott mértékéről,

- továbbá a gépjárművek műszaki elvárásairól - kivéve azon kérdéseket, amelyekről az alábbiak szerint az AK nem tárgyal - , illetve

- az elvárt minimális felszereltségről

kíván ajánlattevőkkel tárgyalni külön-külön és tervezetten egy fordulóban azon kérdések kivételével, amelyeket az alábbiakban minimumkövetelménynek megjelölt.

Ajánlatkérő nem tárgyal:

- az előtét járművekre vonatkozóan - az új gépjárművek bérleti díja százalékában - megállapított bérleti díj mértékéről;

- a gépjárművek szerződés lejárat/megszűnés esetén történő visszaszolgáltatási határidejéről,

- a flottakezelési szolgáltatási elemekről és a szolgáltatás követelményeiről (szerződés teljes 2. sz. melléklete);

- a rendeltetésszerű használat szempontrendszeréről (szerződés teljes 3. sz. melléklete);

- az előírt gépjármű kategóriákról

- a gépjárművek műszaki elvárásai közül:

- a motor hajtóanyagáról;

- a felépítményről;

- a szállítható személyek számáról;

- az ajtók számáról és kivitelről;

- az engedélyezendő kiegészítő felszereltségről.

E feltételek a Kbt. 87.§ (1) szerinti minimumkövetelménynek minősülnek, a minimumkövetelményeket részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) tartalmazzák.

tárgyalásos eljárás jogalapja: a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja miszerint „a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat”. A Kbt. 85.§ (2) c.) pontja alapján az autóiparban tapasztalt globális és egyéb teljesítési nehézségek okán felmerült sajátos körülmények- és az ezekhez fűződő kockázatok-, valamint a szerződés jellege és a szolgáltatások összetettsége miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.

2. A részvételi jelentkezéssel szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket, a részvételi jelentkezés keretében benyújtandó dokumentumok körét a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) tartalmazzák.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 50.§ (2) bekezdés u) pontja alapján tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárásban való részvételt az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszerűen meghatározott értéke:

1. rész: 330 000,-Ft .

2. rész: 350 000,-Ft.

3. rész: 700 000,-Ft.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Az ajánlati biztosítékot a végső ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és ezt a végleges ajánlatban igazolni. Átutalás/befizetés esetén a közleményben fel kell tüntetni: EKR000926562022 .. rész és/vagy „Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatások … rész”, annak a résznek az értelemszerű feltüntetésével, amerre az ajánlat benyújtásra kerül. A teljesítés az ajánlatban befizetés, átutalás esetén visszavonhatatlan pénzintézeti igazolás másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia megfelelő példányának az ajánlatban történő benyújtásával igazolható. Ajánlatkérő bankszámlaszáma:. CIB BANK Zrt. 10700024-67032082-51900001. Részletek a Dokumentációban.

4. A 321/2015 (X.30) KR 30.§ (4) alapján: az M1) alkalmassági feltétel a minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5. Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes részvételre jelentkező/ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy az ajánlatkérő az újabb hiánypótlást korlátozás nélkül alkalmazza abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

6. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: a részvételre

jelentkező(k) neve, címe (székhelye/lakóhelye).

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 85. § (1) bekezdésére, melyben foglaltak figyelembevételével a részvételi szakaszban részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.

8. Közös részvételi jelentkezés esetén be kell nyújtani közös részvételre jelentkezők megállapodását, ami tartalmazza a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást. A közös részvételre jelentkezés vonatkozásában az eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös részvételre jelentkezőktől is megköveteli.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (1) bek. f) pontjára, amely szerint a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.

10. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

11. Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében az alábbi értékelési szempontokat alkalmazza:

Az 1-3. részek esetén Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli, úgy, hogy ajánlatkérő az egyes szempontokra adott értékelési pontszámot megszorozza az adott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Azonos pontszám esetén Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

12. Részvételre jelentkezőnek/közös részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833 /2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/09/02 14:00

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) További információk pont folytatása:

13. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedesjegyre kerekíti

Értékelés során adható pontszám pontszám megadásának módszere:

Értékelés során adható pontszám pontszám megadásának módszere:

Az ajánlatok értékelése az 1. rész, 2. rész és 3. rész 1.1 alszempontjai, valamint 2-3. részszempontjai tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott útmutatóban [lásd: KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] foglaltak szerint történik az 1. melléklet 1.a.aa.) pontja szerint. Az 1. rész, 2. rész és 3. rész 1.2. alszempontja tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott útmutatóban [lásd: KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] foglaltak szerint történik az 1. melléklet 1.a.ab.) pontja szerint.

A módszer tehát:

1. rész tekintetében:

1.1. alszempont illetve 2-3. részszempontok: fordított arányosítás. 1.2. alszempont: egyenes arányosítás

2. rész tekintetében:

1.1. alszempont, illetve 2-3. részszempontok: fordított arányosítás. 1.2. alszempont: egyenes arányosítás

3. rész tekintetében:

1.1. alszempont, illetve 2-3. részszempontok: fordított arányosítás. 1.2. alszempont: egyenes arányosítás

Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.

14. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattételi szakaszban az 1-3. részek 1.1 számú értékelési alszempontjára történő megajánlás alátámasztására ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott részletes ártáblázatot excel (xls vagy xlsx) illetve pdf formátumban. Az árat a felolvasólapon egész számra kerekítve kell megadni.

15. A Dokumentáció az EKR -en keresztül érhető el az EKR-ben érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők számára.

16. Az ajánlati kötöttség IV.2.6. pont szerinti időtartama a Kbt. 87. § (4) bek.-e alapján 30 nap.

17. Ajánlattevő ajánlatában kizárólag érvényes típusbizonyítvánnyal rendelkező járművet (mind az új beszerzésű mind az előtét jármű esetében) ajánlhat meg. Típusbizonyítvány nélküli, illetve nem érvényes típusbizonyítvánnyal rendelkező gépjármű megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani a megajánlott új beszerzésű gépjármű és az előtétjármű érvényes típusbizonyítványát, amelynek kötelező jellegűen tartalmaznia kell a vegyes üzemanyag fogyasztásra vonatkozó adatot, valamint a kiadott típusbizonyítványban szereplő városi és országúti fogyasztás értékeit liter/100 km szerint, továbbá a károsanyag (széndioxid -CO2) kibocsátásának mértékét g/km szerint, illetve az elektromos gépjármű tekintetében a Wh/km alapú fogyasztási adatot, valamint információt a károsanyag kibocsátás mértékére (ideértve az üres vagy a 0 értékkel szereplő rovatot) Az érvényes típusbizonyítvány megléte a pótgépjárművek tekintetében is kötelező.

18.Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

19. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.

20. FAKSZ: dr. Gombocz Judit, lajstromszám: 00111

21. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli, amely érdekében ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni az egyenértékűséget objektíven alátámasztó dokumentumo(ka)t.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.2) pontban.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022