Lieferungen - 426874-2022

Submission deadline has been amended by:  543863-2022
05/08/2022    S150

Latvija-Rīga: Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas

2022/S 150-426874

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Valsts reģistrācijas numurs: 90009029104
Pasta adrese: Laktas iela 8
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1013
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Inga Apsīte
E-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv
Tālrunis: +371 67337000/+371 67337627
Fakss: +371 67709176
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.nmpd.gov.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/263
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/80519
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/80519
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Veselība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (B tipa) ar servisa pakalpojumiem iegāde

Atsauces numurs: NMPD 2022/21 ERAF
II.1.2)Galvenās CPV kods
34114121 Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (B tipa) ar servisa pakalpojumiem iegāde

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
34114121 Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas
50117200 Ātrās palīdzības automašīnu pārbūves pakalpojumi
50100000 Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi
34300000 Detaļas un piederumi transportlīdzekļiem un to dzinējiem
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Visā Latvijas Republikas teritorijā

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (B tipa) ar servisa pakalpojumiem iegāde

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Garantijas laika (ilguma) vērtējums / Svērums: 12
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Garantijas nobraukuma vērtējums / Svērums: 8
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Tehnisko prasību vērtējums / Svērums: 10
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: 1 (viena) aprīkota operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa cena / Svērums: 40
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas 300 000 km darbmūža nobraukumam / Svērums: 10
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksas 300 000 km darbmūža nobraukumam / Svērums: 10
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Autoservisa vienas darba stundas izmaksas / Svērums: 5
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Atlaide autoservisā iegādātajām rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem / Svērums: 5
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.870 “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalp

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Saskaņā ar nolikumu

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 14/09/2022
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 14/09/2022
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Līgums tiek slēgts pamatojoties uz 2021.gada 19.jūnijā noslēgto vienošanos Nr.9.3.2.0/21/I/003 par Eiropas Savienības fonda projekta „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu parka atjaunošana” īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma, valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu, virssaistību finansējuma piešķiršanu. Gadījumā, ja Pasūtītājam iestājas apstākļi, kuru dēļ tiek izbeigta Pasūtītāja 2021.gada 19.jūnijā noslēgtā vienošanās Nr.9.3.2.0/21/I/003, Pasūtītājs patur tiesības neslēgt iepirkuma Līgumu par Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (B tipa) iegādi ar servisa pakalpojumiem.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
01/08/2022