Servicios - 426916-2019

11/09/2019    S175    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servicios de formación profesional

2019/S 175-426916

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Tamka 1
Warszawa
00-349
Polonia
Persona de contacto: Marzena Tęgosik
Teléfono: +48 774560034
Correo electrónico: opolska@ohp.pl
Código NUTS: PL91

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.ohp.pl

Dirección del perfil de comprador: www.opolska.ohp.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 38 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

Número de referencia: DW 5/2019/OWK
II.1.2)Código CPV principal
80530000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowe zamówienie stanowi część większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Głównego OHP.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 38 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik pkt 17 w WZUS.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 71 466.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 10 osób w Kędzierzynie – Koźlu

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL52
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kędzierzyn-Koźle

II.2.4)Descripción del contrato:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami „Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 10 osób w Kędzierzynie – Koźlu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik pkt 17 w WZUS

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium doświadczenie zawodowe / Ponderación: 30
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium społeczne / Ponderación: 10
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.01.03.02-00-0003/16 z 30.11.2017 r. wraz z aneksem nr POWR.01.03.02-00-0003/16-01 z dn.30.04.2019 r.

II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.15.2018 z dnia 21.2.2018 roku udzielonego przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 8 osób w Nysie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL52
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nysa

II.2.4)Descripción del contrato:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami „Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 8 osób w Nysie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik pkt 17 w WZUS

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium doświadczenie zawodowe / Ponderación: 30
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium społeczne / Ponderación: 10
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.01.03.02-00-0003/16 z 30.11.2017 r. wraz z aneksem nr POWR.01.03.02-00-0003/16-01 zdn.30.04.2019 r.

II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.15.2018 z dnia 21.2.2018 roku udzielonego przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 10 osób w Prudniku

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL52
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Prudnik

II.2.4)Descripción del contrato:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami „Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 10 osób w Prudniku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik pkt 17 w WZUS

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium doświadczenie zawodowe / Ponderación: 30
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium społeczne / Ponderación: 10
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.01.03.02-00-0003/16 z 30.11.2017 r. wraz z aneksem nr POWR.01.03.02-00-0003/16-01 zdn.30.04.2019 r.

II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.15.2018 z dnia 21.2.2018 roku udzielonego przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 7 osób w Kluczborku

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL52
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kluczbork

II.2.4)Descripción del contrato:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami „Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 7 osób w Kluczborku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik pkt 17 w WZUS

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium doświadczenie zawodowe / Ponderación: 30
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium społeczne / Ponderación: 10
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.01.03.02-00-0003/16 z 30.11.2017 r. wraz z aneksem nr POWR.01.03.02-00-0003/16-01 zdn.30.04.2019 r.

II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.15.2018 z dnia 21.2.2018 roku udzielonego przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Kosmetyczka z modułem stylizacji paznokci” dla 3 osób w Kluczborku

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL52
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kluczbork

II.2.4)Descripción del contrato:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami „Kosmetyczka z modułem stylizacji paznokci” dla 3 osób w Kluczborku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik pkt 17 w WZUS.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium doświadczenie zawodowe / Ponderación: 30
Criterio relativo al coste - Nombre: kryterium społeczne / Ponderación: 10
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.01.03.02-00-0003/16 z 30.11.2017 r. wraz z aneksem nr POWR.01.03.02-00-0003/16-01 zdn.30.04.2019 r.

II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.15.2018 z dnia 21.2.2018 roku udzielonego przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 128-314614
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

„Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 10 osób w Kędzierzynie – Koźlu

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/08/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Pro-Edu Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki
ul. Mszczonowska 33/35
Skierniewice
96-100
Polonia
Código NUTS: PL71
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 18 870.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

„Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 8 osób w Nysie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/08/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Pro-Edu Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki
ul. Mszczonowska 33/35
Skierniewice
96-100
Polonia
Código NUTS: PL71
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 17 136.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

„Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 10 osób w Prudniku

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/08/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Pro-Edu Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki
ul. Mszczonowska 33/35
Skierniewice
96-100
Polonia
Código NUTS: PL71
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 18 870.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

„Nowoczesny magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego (kat. II WJO) i modułem administracyjno – biurowym” dla 7 osób w Kluczborku

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/08/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Pro-Edu Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki
ul. Mszczonowska 33/35
Skierniewice
96-100
Polonia
Código NUTS: PL71
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 16 590.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

„Kosmetyczka z modułem stylizacji paznokci” dla 3 osób w Kluczborku

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Przedmiot zamówienia jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.15.2018 z dnia 21.2.2018 roku udzielonego przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/09/2019